FARMAKOLOGIA WYK AD 13 moczopędne, Farma, farmakologia


FARMAKOLOGIA wykład 13 (11 II 02) LEKI MOCZOPĘDNE

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
indapamid

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
. spironolakton

0x08 graphic
0x08 graphic
. tiazydy

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
tiazydy chlortalidon

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
metyloksantyny

furosemid

0x08 graphic
indapamid

furosemid

furosemid kwas etakrynowy kwas etakrynowy

tiazydy

Pierwszymi lekami moczopędnymi były sole rtęci - powodowały uszkodzenie kłębuszków i cewek nerkowych.

Stosowano również leki roślinne: mącznica, skrzyp, pietruszka

Dwa podstawowe zastosowania leków moczopędnych to:

  1. schorzenia nerek:

  • choroby układu krążenia: