Reformowanie oświaty w Polsce, Pedagogika porównawcza

Pobierz dokument
reformowanie.oswiaty.w.polsce.pedagogika.doc
Rozmiar 66 KB

REFORMOWANIE OŚWIATY W POLSCE W III RP (1989-1999)

Reformowanie oświaty zostało zapoczątkowane pod wpływem radykalnej zmiany ustroju społeczno - politycznego Polski w latach 1989-1999. Reformy przeprowadzone w tym okresie charakteryzują się brakiem regularności
i kumulowania zgromadzonych doświadczeń. Projekty reform natrafiały na opór struktur politycznych oraz niechęć
ze strony samych nauczycieli.

Reformy w okresie PRL-u -

ich celem była ideologiczna uniformizacja myślenia obywateli, uzależnienie ich
od centrum dyspozycyjnego oraz polityczne umocnienie zależności, posłuszeństwa
i dyscypliny wobec władzy.

Rodzaje reform w III RP ze względu na ich źródła:

  1. Reformy oddolne - są efektem nowatorstwa pedagogicznego proponowanego przez pojedynczych nowatorów (naukowców, społeczników, rodziców, stowarzyszeń, wspólnot) do systemu szkolnego na zasadzie indukcji l
    ub dyfuzji

  1. Reformy odgórne - są efektem planowania przez centralne władze państwowe, ich cele są nieedukacyjne
    i niejasne dla społeczeństwa

Typologia reform oświatowych w III RP ze względu na ich zakres i jakość zmian:

  1. Reformy naprawcze

Zapoczątkował je Henryk Samsonowicz, pierwszy w III RP Minister edukacji.

1990r. - 1996r.

powołanie Biura ds. Reformy Szkolnej celem przygotowania pierwszej reformy podstaw programowych w zakresie przedmiotów ogólnokształcących. Kierujący nim Stanisław Sławiński przygotował projekt długofalowej reformy oświaty Dobra i nowoczesna szkoła

1991r. -

oderwanie od dyktatury dyrektorów szkół, wprowadzenie konkursów na dyrektorów szkół (na 5 lat) i kuratorów oświaty

1991r. -

utworzenie Rady Szkoły. Jej przedstawicielami byli nauczyciele, uczniowie (w szkole podstawowej - nie, w gimnazjum - za zgodą dyrektora szkoły, w szkołach ponadgimnazjalnych - tak) i rodzice, którzy wspólnie opracowywali strategie szkoły

  1. Reformy modernizacyjne

Pierwszą poważną próbę zreformowania podstaw programowych podjęło w 1990r. Biuro ds. Reformy Szkolnej.
W ramach Departamentu Analiz i Prognoz Edukacyjnych powstały Podstawy Programowe obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących.

1998r. -

ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej konkurs na podstawy programowe dla nowego typu szkoły podstawowej i gimnazjum

1999r. -

wprowadzenie do szkół przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, w ramach którego prowadzona jest także edukacja seksualna

  1. Reformy strukturalne

Wiążą się z całą strukturą systemu edukacji, a w szczególności z:

1994r. -

uruchomienie nowego typu szkoły - liceum technicznego - z możliwością uzyskania świadectwa dojrzałości i przygotowania ogólno zawodowego. W 1998r. zatwierdzono dla liceum technicznego 12 profili. Szkoły te, jako licea profilowane, zastąpiły technika i licea zawodowe.

1997r. -

uruchomienie gimnazjum akademickiego celem zweryfikowania kompetencji uczniów w zakresie języka polskiego i matematyki

  1. Reformy systemowe

Głęboki typ reform zapoczątkował rząd Tadeusza Mazowieckiego w 1990r., w którym gminy mogły dobrowolnie przejmować szkoły podstawowe. Od 1994r. prowadzenie szkół przez gminy miało stać się ich obowiązkiem, ale rząd Waldemara Pawlaka doprowadził do odłożenia tej regulacji o dwa lata. Dopiero resort edukacji Mirosława Handkego, nowelizując w 1998r. ustawę o systemie oświaty zapowiedział wprowadzenie nowego systemu.

Wprowadzono nowego typu szkoły:

Stopnie nauczycielskie:


Pobierz dokument
reformowanie.oswiaty.w.polsce.pedagogika.doc
Rozmiar 66 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Reformowanie oświaty w Polsce, pedagogika psychologia coaching doradztwo
REFORMY OSWIATY W POLSCE PO 1989 ROKU, Pedagogika
Opisz system edukacji w Polsce, Pedagogika porównawcza
Kierunki uprawiania pedagogiki porównawczej w Polsce (Pedagogika porównawcza), Pedagogika, Studia st
Pedagogika porównawcza - Reformy III RP, Pedagogika porównawcza
Paradygmaty reform oświatowych, Studia, Pedagogika pracy
Reformy Oswiatowe w Polsce
Reformy oświatowe w Polsce w XVIII wieku
Reforma oświatyy z 1961 roku (Pedagogika porównawcza), Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Ro
pedagogika porównawcza, reforma edukacji w polsce, Zajkowski, Waliczek
Reforma systemu oswiaty z 1999 roku (Pedagogika porównawcza), Pedagogika, Studia stacjonarne I sto
Reforma edukacji w Polsce, studia pedagogiczne, Porównawcza
Polskie reformy oświatowe, Pedagogika porównawcza
pedagogika porównawcza, Pedagogika porównawcza - Kosętka Halina - Edukacja nauczycielska wobec zadań
Reforma oświatyy z 1961 roku (Pedagogika porównawcza), Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Ro
Pedagogika Porównawcza System oświaty(1)
Polski system oświatowy - rys historyczny, Pedagogika porównawcza
SYSTEM EDUAKCJI W POLSCE, Pedagogika, pedagogika porównawcza

więcej podobnych podstron