Leki nasenne, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (agasozynek)


Leki nasenne

Dożylne środki znieczulenia ogólnego

wydłużone u osób starszych, z zaburzeniami krążenia,

Dożylne środki znieczulenia ogólnego

1.aktywności metabolicznej gł.wątroby, nerek

2.zapotrzebowania osobniczego/ większe u osób uzależnionych od alkoholu, nadużywających leki uspokajające, leczonych lekami psychiatrycznymi

Dożylne środki znieczulenia ogólnego

+

1.szybkie wyłączenie świadomości

2.przyjemne dla pacjenta

3.prosty sposób podawania/dożylnie/

4.brak skażenia atmosfery Sali operacyjnej

Dożylne środki znieczulenia ogólnego

/-/

1.Brak /w większości/ działania p/bólowego

2.Konieczność uzupełniania ich działania podawaniem leków p/bólowych

3.Łatwość przedawkowania

4.Przy szybkim podaniu - możliwość regurgitacji/ pacjenci zagrożeni/

Dożylne środki znieczulenia ogólnego

Sposoby podawania

1.pojedyncze wstrzyknięcie tzw.bolus

2.powtarzane dawki

3.wlew ciągły

Kiedy?

Inne wskazania

Siła działania

Podział:

Barbiturany

Barbiturany

Barbiturany

Objawy:

1.uśpienie po 1-2 min/brak reakcji na głos, zanik odruchu rzęskowego/

2.sen trwający 3- 10 min

3.sen ponarkotyczny/ pacjent podsypiający, reagujący na głos,dający się wybudzić

W ciągu 1 min= 15% podanej dawki ulega rozkładowi w organizmie

Barbiturany

1.Wywoływanie uśpienia

2.Działanie p/drgawkowe

3.Działanie depresyjne na krążenie/ spadek RR ,zwolnienie tętna - przejściowe/

4.Osłabiają oddychanie

5.Możliwość wywoływania skurczu krtani, czkawki/ przy bolesnych manipulacjach ,przy zbyt płytkim uśpieniu/

Barbiturany

Nie działają przeciwbólowo !!!!!!!!

Thiopental

Thiopental

0,5 g =500mg / 20 ml

250 mg/10 ml

2,5%

Thiopental

/+/ 1.szybkie uśpienie

2.sen spokojny ,bez objawów pobudzenia CUN

3.dość szybkie budzenie

4.rzadko wymioty

5.rozpuszczalny w H2o

5.możliwość szybkiego pogłębienia anestezji

Thiopental

/-/

2.depresja oddychania

3.nasilenie odruchów krtaniowych, gardłowych

4.kumulacja powtarzanych dawek

5.długie utrzymywanie się wysokiego stężenia we krwi

6.działanie miejscowo drażniące

7.zwiększenie wrażliwości na ból

8.zmniejszenie przemiany materii

9.zmniejszenie ruchów perystaltycznych

Thiopental

Indukcja znieczulenia:

3 - 5 mg/kg c.ciała /bolus/

Znieczulenie krótkotrwała, sedacja :

3 - 5 mg/kg c.ciała + dawki powtarzane/w zależności od reakcji pacjenta, jego metabolizmu/

Thiopental

Działanie p/drgawkowe:

1,5 - 2 mg.kg c.ciała/unikanie depresji oddechowej, lepiej dawkę uzupełniać/ podawanie jako bolus

0,5- 2,0 mg/kg c.ciała/godz.

p/drgawkowo i przeciwobrzękowo w stanie drgawkowym, w urazach mózgu wlew ciągły

Tzw.śpiączka barbituranowa/stały wlew barbituranu - protekcja tkanki mózgowej po urazach

↓ Przepływu mózgowego, ↓ zużycia O2 o ok..35% ↓ICP

Thiopental - przeciwskazania

Interakcje

Nasilenie depresyjnego działania alkoholu, innych leków nasennych, uspokajających

Metohexital - Brietal

Hypnomidat - Ethomidat

Zalety

Hypnomidat - Ethomidat

Hypnomidat - Ethomidat

Wady:

1.Brak działania analgetycznego

2.Ból przy podawaniu

3.Mioklonie, drżenia mięśniowe

4.Nudności, wymioty/ stosunkowo rzadko/

5.Zmniejszenie przepływu wątrobowego przy dłuższym podawaniu

6.Zmniejszenie wydzielania hormonów nadnerczy/kortyzolu - osłabienie odpowiedzi immunologicznej/

7.zmniejszenie przeżycia erytrocytów

Hypnomidat

Podawanie bez rozpuszczenia

Jako postać lipidowa tzw.Lipuro/białe/mleczne/ mniej drażni żyły

Hypnomidat - Ethomidat

Ketamina - Calypsol

Działanie znieczulające

Ketamina - Calypsol

Ketamina - Calypsol

Ketamina - Calypsol

Wady:

1.Wzrost RR,↑tętna

/ uwalnianie amin katecholowych/

2.Wzrost ICP,IOP

3.Możliwość wywoływania omamów słuchowych wzrokowych,działanie halucynogenne /cisza ,spokój przy podawaniu leku, wcześniej Relanium ,Dormicum, Thiopental mała dawka/

4.Możliwość wywoływania drgawek

5.Nadmierne ślinienie, nadwrażliwość krtani/skurcz krtani/

6.Działanie katatoniczne/wzrost napięcia mięśniowego/

Ketamina - Calypsol

Zastosowanie;

1.monoanestetyk :zabiegi któtkotrwałe, bolesna zmiana opatrunków, oparzenia , wypadki masowe,operacje plastyczne, trudny dostęp dożylny

2.indukcja znieczulenia:pacjenci z dużym ryzykiem operacyjnym we wstrząsie, wykrwawieni

3.dawki subanestetyczne: repozycje złamań, zabiegi stomatologiczne

Ketamina - Calypsol

Domięśniowo:

5 - 10 mg /kg c.c

Dożylnie : 0,5 - 2 mg/kg c.c

Dawki subanestetyczne 0,5 - 1 mg /kg c.c

Ketamina - Calypsol

Podanie np.Dormicum 1,5 - 3 mg iv /zmniejszenie działania halucynogennego

zmniejszenie wydzielania śliny,

Ketamina - Calypsol

Fiolki:

20 ml= 200 mg

1 ml= 10 mg

10 ml=500 mg

1 ml=50 mg

Propofol- Diprivan

Zalety:

Propofol- Diprivan

1.Nie działa przeciwbólowo

2.Silnie drażni żyły przy podawaniu

3.Powoduje depresję krążenia: spadek RR, bradykardię

4.Przejściowy bezdech, następnie hyperwentylacja

5.Ruchy mimowolne, skurcze mięśni

6.halucynacje, zaburzenia widzenia w okresie budzenia

Propofol- Diprivan

Zastosowanie:

1.krótkotrwałe znieczulenie/ z lekiem przeciwbólowym - ambulatorium ,stomatologia,

2.sedacja -znieczulenia przewodowe,MNA,zabiegi diagnostyczne, pacjenci w OIT

3.indukcja znieczulenia

4.TIVA - podawanie w ciągłym wlewie dożylnym

Propofol- Diprivan

1.małe dzieci< 3 lat

2.starsi > 65 rż /ostrożnie/

3.pacjenci z chorobami układu krążenia

4.pacjenci chorujący na padaczkę

Propofol- Diprivan

1.powoli iv

2.wcześniej mała dawka Lignokainy do żyły, bezpośrednio przed podaniem leku/zmniejszenie drażnienia żyły/

3.dobrze przepłukać żyłę po podaniu leku

Propofol- Diprivan

Dawkowanie:

dożylnie 2,0 - 2,5 mg/kg c.c

u osób starszych: 1,25 mg/kg c.c

przy wlewie: 11 mg/kg c.c/ godz./znieczulenie

Sedacja w OIT :50 mikro/kg c.c/godz.

Propofol- Diprivan

Ampułki 20 ml= 200 mg

1 ml= 10 mg

1% emulsja tłuszczowa

Bez rozpuszczania

Dormicum -Midazolam

Dormicum -Midazolam

Zalety:

Brak działania hamującego na układ krążenia , oddechowy

Nie drażni tkanek, rozpuszcza się w tłuszczach, wodzie

Szybko metabolizowany

Zmniejsza przepływ krwi przez mózg, zmniejsza ICP,

Nie zmienia IOP

Nie wpływa na wątrobę

Dormicum -Midazolam

Wady:

Reakcje paradoksalne, pobudzenie/dzieci, osoby starsze/

Nadmierna sedacja- depresja oddechowa, spadek RR

Dormicum -Midazolam

Zastosowanie:

1.premedykacja

2.Sedacja/ uzupełnienia znieczulenia przewodowego, zabiegi diagnostyczne/

3.”Conscious sedation”

4.Indukcja znieczulenia ogólnego

5.przeciwdrgawkowo

Dormicum -Midazolam

Dawkowanie:

Premedykacja:

0,05 - 0,07 mg/kg c.c im ,iv

7,5 - 15 mg

Indukcja znieczulenia:

0,2 -,3 mg/kg c.c

Dormicum -Midazolam

Tabl.7,5 mg 15 mg

Ampułki: 5 mg, 15 mg, 50 mg

Relanium - Diazepam

Zalety:

Uspokojenie

Działanie przeciwdrgawkowe

Nie powoduje nudności, wymiotów

Słabo działa depresyjnie na układ krążenia, oddechowy

Relanium - Diazepam

Wady:

Brak działania przeciwbólowego

Obniżenie napięcia mięśniowego

Nasilenie działania depresyjnego na ośrodek oddechowy z lekami p/bólowymi narkotycznymi

Drażniące działanie przy podawaniu dożylnym

Długi czas utrzymywania się we krwi

Okres pomroczny długi

Różna indywidualna wrażliwość

Relanium - Diazepam

Zastosowanie:

1.Premedykacja

2.Uspokojenie przy zabiegach diagnostycznych, małych zabiegach operacyjnych

3.Leczenie drgawek/również przy przedawkowaniu leków miejscowo znieczulających

4.Leczenie pobudzenia przy urazach czaszkowo-mózgowych, patologiach śródczaszkowych

5.Indukcja znieczulenia

6.Ułatwienie prowadzenia wentylacji mechanicznej w OIT

Relanium- Diazepam

Premedykacja:

doustnie 5 - 10 mg

Dożylnie/przeciwdrgawkowo:

10 mg iv

Indukcja znieczulenia :

0,2 mg -0,4 - 0,5 mg/kg c.cWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Leki uspakajające przeciw lękowe i nasenne, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia
4. Leki przeciwpadaczkowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
leki tel, Ratownicto Medyczne, Farmakologia
5. Leki przeciwparkinsonowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
2 Hormony i leki p.cukrzycowe, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia
Narkotyczne i nienarkotyczne leki przeciwbólowe, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia
3. LEKI PSYCHOTROPOWE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
1. Leki przeciwbólowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
3. LEKI ANTYALERGICZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 5
6. LEKI ANTYARYTMICZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 2
Leki zwiotczajace, Ratownictwo Medyczne, Farmakologia
Leki w SOR, Ratownicto Medyczne, Farmakologia
4. Leki przeciwpadaczkowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
POWIKŁANIA W ANESTEZJOLOGII, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (agaso
DAWKOWANIE, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (agasozynek)
Zwiotczenie, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (agasozynek)
ANESTEZJOLOGIA WSTĘP, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (agasozynek)

więcej podobnych podstron