E Fundusze motywacyjne, Finanse Publiczne, Wykład VI


Fundusze motywacyjne

0x08 graphic
Fundusze motywacyjne są stosunkowo nową formą organizacyjną gospodarki finansowej państwowych jednostek budżetowych, ponieważ możliwość ich tworzenia wprowadzono w 2005 roku. W praktyce, wraz możliwością tworzenia rachunków dochodów własnych, zastąpiły one krytykowane środki specjalne. Podkreślić należy, że fundusze motywacyjne nie są funduszami celowymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Przeznaczenie środków funduszu

Fundusze motywacyjne są przeznaczone na nagrody dla pracowników, żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy bezpośrednio przyczynili się do uzyskania dochodów budżetu państwa z tytułów wskazanych wyżej.

W przypadku, gdy więcej niż jedna jednostka budżetowa jest uprawniona do gromadzenia funduszu motywacyjnego wielkość części dochodów budżetu państwa przeznaczonych na fundusz motywacyjny w sumie nie może być większa niż wielkość określona odrębną ustawą.

Fundusze motywacyjne są środkami finansowymi gromadzonymi przez państwowe jednostki budżetowe na wyodrębnionych rachunkach bankowych, z części dochodów budżetu państwa uzyskanych z tytułu przepadku rzeczy lub korzyści majątkowych pochodzących z ujawnienia przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu oraz przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
D Zak ady bud etowe, Finanse Publiczne, Wykład VI
A Rozdzaje formy prawno org sek fin pub 2006, Finanse Publiczne, Wykład VI
C Gospodarstwo pomocnicze, Finanse Publiczne, Wykład VI
B Jednostka bud etowa, Finanse Publiczne, Wykład VI
finanse publiczne wykłady
B Defincja finansow publicznych 2006, Finanse publiczne(4), Wykład I
Prawo finansów publicznych wykład 11 2011
Prawo finansów publicznych wykład0 11 2011
Prawo finansów publicznych wykład 01 2012
B Funkcja redystrybucyjna, Finanse Publiczne, Wykład II
Finanse Publiczne wykład 1
Prawo finansów publicznych wykład 01 2012
FINANSE PUBLICZNE WYKŁADY
SAOWACKI SYSTEM PODATKOWY, Finanse Publiczne - semestr VI
finanse publiczne wyklad
finanse publiczne-wykłady (3 str), Finanse
finanse publiczne wykłady

więcej podobnych podstron