Testament mój, Streszczenia


Testament mój


Jest to poetycki testament Słowackiego, wyraz jego ostatniej woli. Poeta jest świadomy swojej samotności, jako poety i człowieka, pragnie zostawić wskazówki dotyczące jego spuścizny poetyckiej , a także roli, jaką powinien odegrać poeta w życiu narodu. Słowacki samego siebie opisuje w wierszu jako człowieka, dla którego życie narodu było zawsze najważniejsze, cierpiał wspólnie z nim, przez cały czas troszczył się o jego los.

Poeta jest w pełni świadomy swojego dużego talentu poetyckiego i jest przekonany, iż dzięki niemu będzie dalej istnieć w pamięci przyszłych pokoleń. Swą twórczość nazywa siłą, która potrafi przerobić zwykłych zjadaczy chleba w aniołów. Jego zdaniem ma ona moc uświęcania, potrafi zmieniać ludzi, uwrażliwiać ich na duchowe wartości. Do żywych, którzy popierali jego poglądy zwraca się z przesłaniem, by kształtowali i oświecali naród, prowadzili go do osiągnięcia potęgi i odzyskania wolności.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Testament mój J Słowackiego
Interpretacja utworów Słowackiego 'Grób Agamamnona' i 'Testament mój'
Testament mój, szkoła, J. polski
J. Słowacki - Testament mój, Matura, Język Polski, Prace i Motywy maturalne
Testament mój
Testament mój, wos, POLSKI
Smutno mi Boze i Testament moj
! Romantyzm, J. Słowacki Testament mój - testament literacki., 1
polski-romantyzm grob agamemnona testament moj slowacki , JULIUSZ SŁOWACKI - TESTAMENT MÓJ - Podmiot
Testament mój
Interpretacja Testament mój
Podmiot liryczny poezji Słowackiego i jego postawa wobec świata na przykładzie wierszy Hymn i Testa
TESTAMENT MÓJ J Słowacki
testament mój
slowacki testament moj
Juliusz Slowacki Testament moj

więcej podobnych podstron