234, Biofizyka, Opracowanie


234. Roztwory stałe. Stopy. (zamiast pytania: sieć doskonała i rzeczywista, bo tego materiału nie ma w rozpisce)

Roztwór stały - jednorodna pod względem fizycznym krystaliczna mieszanina dwóch lub więcej izomorficznych substancji, znajdująca się w stałym stanie skupienia. Mieszaninę taką traktuje się, jako roztwór, jeżeli po dodaniu substancji rozpuszczonych struktura krystaliczna rozpuszczalnika nie zmienia się i roztwór ten pozostaje w pojedynczej fazie jednorodnej.

Stopy stanowią roztwory stałe, co najmniej dwóch metali. Są często stosowane w medycynie, jako wszczepy(implanty). Cechy, którymi powinien się charakteryzować materiał tworzący wszczep: zgodność biologiczna, odporność na korozję, odpowiednia wytrzymałość statyczna i zmęczeniowa, plastyczność.

Podstawowe informacje o możliwości tworzenia stopów uzyskujemy z diagramów fazowych wykreślanych na podstawie analizy termicznej- pomiarze zmian temperatury próbki w czasie jej równomiernego ogrzewania lub ochładzania( przykładowe str. 109, Jaroszyk). (Str. 126 tegoż samego pana- wykresy)

Informacje o teksturze otrzymanych faz dostarcza analiza mikroskopowa.

Substancje izomorficzne wykazują nieograniczoną rozpuszczalność w fazie stałej, częściej występują stopy o ograniczonej rozpuszczalności.

Innym rodzajem stopów są stopy międzywęzłowe- składniki o dużej różnicy promieni atomowych.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
blok 5 od konca, biofizyka, biofizyka opracowania blokow
10a 285-297, Biofizyka, Opracowanie
biofizyka opracowania
237 i 238 Cechy dźwięku, Biofizyka, Opracowanie
Biofizyka opracowanie(2), Biofizyka_opracownaie
biofizyka opracowanie 2
225, Biofizyka, Opracowanie
BLOK 5B, medycyna, Biofizyka, opracowania bloków
odp193, Biofizyka, Opracowanie, grupa 7a 193-208
BLOK 1B, medycyna, Biofizyka, opracowania bloków
BLOK V A, medycyna, Biofizyka, opracowania bloków
biofizyka opracowanie ćwiczenieQ
biofizyka opracowanie ćwiczenieD
Blok 1A, biofizyka, biofizyka opracowania blokow
1b17-32, Biofizyka, Opracowanie
Blok 4B, biofizyka, biofizyka opracowania blokow
Blok 4A, biofizyka, biofizyka opracowania blokow
blok V cz1, biofizyka, biofizyka opracowania blokow

więcej podobnych podstron