Konspekt wg Herdy, Studia, Uczelnia, Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej


LP

Rodzaj ćwiczenia

Cel ćwiczenia

Przebieg ćwiczenia

Pomoce

1

2

3

4

5

1

Rozpoznawanie obrazków

ćwiczenie spostrzegania wzrokowego

Dziecko ma wyszukać z całego kompletu obrazek do pary. Parą będą 2 obrazki różniące się pod jakimś względem

Róże obrazki

2

Odpoznawanie braków na obrazkach

ćwiczenie spostrzegania wzrokowego

Zadaniem dziecka jest dokładne obejrzenie obrazków oraz wskazanie brakujących w nim elementów

Obrazki z różnicami

3

Rysowanie na polecenie

ćwiczenie wyrabiające orientację kierunkową oraz koncentrację uwagi

„Gra rysunkowa wyżej - niżej” Na papierze kratkowym dzieci robią punkt i dalej rysują według poleceń prowadzącego, np. dwie kratki w dół, 3 kratki w lewo. Na koniec powinien wyjść z rysunku jakiś obrazek (np. zwierzątko itp.)

4

Odnajdywanie przedmiotów

ćwiczenie doskonalące pamięć wzrokową

Na stole leżą rozsypane klocki - prowadzący lub jedno z dzieci chowa dowolny klocek, a pozostali uczestnicy muszą odgadnąć czego brakuje oraz pokazać miejsce, w którym leżał

Klocki

5

Zabawa ruchowa

ćwiczenie określeń słownych w schemacie własnego ciała

Chodzenie po dużych figurach geometrycznych - na polecenie prowadzącego dzieci chodzą np. prawą nogą po klockach czerwonych, lewą po żółtych lub prawą po trójkątach a lewą po kwadratach

Duże figury geometryczne

Konspekt: ćwiczenia doskonalące analizę i syntezę wzrokową oraz orientację przestrzenną na materiale bezliterowymWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Lateralizacja, Studia, Uczelnia, Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej
05 TESTY OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH, Studia, Uczelnia, Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej
KURATOR SĄDOWY – KURATELA SĄDOWA, Studia, Uczelnia, Metodyka pracy profilaktyczno - wychowawczej w ś
swietlica a potrzeby, Studia, Uczelnia, Metodyka pracy profilaktyczno - wychowawczej w środowisku
działania TPD, Studia, Uczelnia, Metodyka pracy profilaktyczno - wychowawczej w środowisku
TPD, Studia, Uczelnia, Metodyka pracy profilaktyczno - wychowawczej w środowisku
Kodeks etyki Kuratora, Studia, Uczelnia, Metodyka pracy profilaktyczno - wychowawczej w środowisku
KURATOR SĄDOWY – KURATELA SĄDOWA, Studia, Uczelnia, Metodyka pracy profilaktyczno - wychowawczej w ś
swietlica a potrzeby, Studia, Uczelnia, Metodyka pracy profilaktyczno - wychowawczej w środowisku
Metoda SI - notatka, metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej
Metoda Dobrego Startu, Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej
Egzamin metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce matematykix
18 strukr wyrazowych(1), metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej
WZORY I OBRAZKI Frosting i Horne, Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej
Kolokwium metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej
METODA NAPRZEM. UKŁ. I ROZW. ZAD. TEKST(1), metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej

więcej podobnych podstron