progr siec, Materiały Ekonomiczna, badania operacyjne

Pobierz dokument
progr.siec.materialy.ekonomiczna.badania.doc
Rozmiar 35 KB

Zadanie czwarte

Narysować wykres sieciowy przedsięwzięcia składającego się z czynności od a do n, jeśli czasy trwania poszczególnych czynności wynoszą odpowiednio 10, 6, 4, 2, 4, 4, 7, 3, 5, 5, 4, 3, 4, 1, wiedząc, że przed czynnością „X”     należy wykonać:

                        a                  -

                        b                      a

                        c                      a

                        d                      a

                        e                      b

                        f                       c

                        g                      c

                        h                        c

                        i                         d, c

                        j                         e, f

                        k                      h, i

                        l                       j, g, k

                        m                     j, g, k

                        n                      m, l

a)czy najkrótszy czas realizacji przedsięwzięcia wynosi 34 (nie),

b)czy na ścieżce krytycznej leżą czynności k, g,l (nie)

c)czy przedłużenie czynności „g” o 2 jednostki spowoduje przedłużenie realizacji przedsięwzięcia o 2 dni? (nie)

d)czy skrócenie czynności „g” o 2 jednostki spowoduje skrócenie realizacji przedsięwzięcia o 2 dni? (nie)

Zadanie piąte

Mając dane dotyczące poniższego przedsięwzięcia (tn-czas normalny, tgr - czas graniczny, kn - koszt normalny, kgr koszt graniczny, należy odpowiedzieć na pytania:

                                               

czynność

tn

tgr

kn

kgr

1_2

5

3

2

4

1_3

5

3

2

5

1_4

8

4

2

4

2_4

3

3

2

2

2_5

8

4

4

8

3_4

4

4

4

4

3_6

7

5

4

8

4_5

6

5

4

12

4_6

4

4

4

4

4_7

6

4

4

12

5_7

8

7

11

12

6_7

9

9

12

12

a)gradient kosztu dla czynności 2-5 wynosi 1 (tak)

b)skracanie przedsięwzięcia należy rozpocząć od czynności 5-7 (tak)

c)skrócenie całego przedsięwzięcia o 1 jednostkę będzie kosztować 2 jednostki pieniężne (nie)

d)w celu rozwiązania problemu należy zastosować metodę PERT (nie)

Zadanie dziesiąte

Spółka  “DETOREX” produkuje zestawy komputerowe, korzystając z outsourcingu. Zanim komputer trafi do hurtowni przechodzi przez dwie fazy montażu, które są realizowane przez różnych podwykonawców. Po wstępnym zmontowaniu w Spółce (oznaczonej numerem 1), zestawy przechodzą do fazy pierwszej. W fazie tej zestawy mogą być obrabiane tylko u jednego z podwykonawców, oznaczonych numerami 2, 3 oraz 4. Po zakończeniu fazy I, zestawy przechodzą do fazy II-giej, gdzie mogą być przetwarzane u jednego z podwykonawców, oznaczonych numerami 5 oraz 6. Po zakończeniu fazy drugiej zestawy przechodzą do hurtowni (oznaczonej numerem 7). Podwykonawcy mają różne moce przerobowe, w związku, z czym w poniższej tabeli pokazano liczbę komputerów, którą można zmontować w zależności od wyboru podwykonawcy.

 

1

2

3

4

5

6

7

1

0

4

5

8

0

0

0

2

0

0

0

0

6

8

0

3

0

0

0

0

8

7

0

4

0

0

0

0

8

10

0

5

0

0

0

0

0

0

7

6

0

0

0

0

0

0

4

7

0

0

0

0

0

0

0

a)aby zmaksymalizować liczbę zmontowanych zestawów należy wybrać podwykonawców w kolejności: 1-3-6-7 (tak)

b)aby zmaksymalizować liczbę zmontowanych zestawów należy wybrać podwykonawców w kolejności: 1-4-6-7 (nie)

c)aby zmaksymalizować liczbę zmontowanych zestawów należy wybrać podwykonawców w kolejności: 1-3-5-7 (nie)


Pobierz dokument
progr.siec.materialy.ekonomiczna.badania.doc
Rozmiar 35 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Kompleksowe zadanie z zakresu przydziału zadań produkcyjnych, Materiały Ekonomiczna, badania operacy
rozw test 13, Materiały Ekonomiczna, badania operacyjne
Ekonometria - badania operacyjne 1, Różne Dokumenty, MARKETING EKONOMIA ZARZĄDZANIE
Ekonometria - badania operacyjne - założenia do modelu, Różne Dokumenty, MARKETING EKONOMIA ZARZĄDZA
Ekonometria - badania operacyjne 2, Różne Dokumenty, MARKETING EKONOMIA ZARZĄDZANIE
M Gruszczyński, M Podgórska Ekonometria i badania operacyjne Podręcznik dla studiów licencjackich
Ekonometria - badania operacyjne - wykłady, Różne Dokumenty, MARKETING EKONOMIA ZARZĄDZANIE
Lab 1 Analiza wrazliwosci, Materiały AGH- zarządzanie finansami, badania operacyjne
Zadanie370, Informatyka i Ekonometria 2 rok, badania operacyjne, sciagniete z internetu
Model 3LZ, Informatyka i Ekonometria 2 rok, badania operacyjne, sciagniete z internetu
Badania operacyjne materiały do zapoznania się
MODEL 5 wykład, Informatyka i Ekonometria 2 rok, badania operacyjne, sciagniete z internetu
Model 4 wykład, Informatyka i Ekonometria 2 rok, badania operacyjne, sciagniete z internetu
wykład model 1, Informatyka i Ekonometria 2 rok, badania operacyjne, sciagniete z internetu
wykład Zadanie 5, Informatyka i Ekonometria 2 rok, badania operacyjne, sciagniete z internetu
Model 3 wykład, Informatyka i Ekonometria 2 rok, badania operacyjne, sciagniete z internetu
Model 2 wykład, Informatyka i Ekonometria 2 rok, badania operacyjne, sciagniete z internetu
zajecia Badania Operacyjne, Informatyka i Ekonometria 2 rok, badania operacyjne, sciagniete z intern

więcej podobnych podstron