SPRAWOZDANIE NR 1, ZiIP, II Rok ZIP, Metrologia, Sprawozdanie nr 1

Pobierz dokument
sprawozdanie.nr.1.ziip.ii.rok.zip.metrologia.doc
Rozmiar 71 KB

LABOLATORIUM Z METROLOGII

WYDZIAŁ: BMiZ

KIERUNEK: MiBM

GRUPA: M-4

WYKONAWCY:

Wasielak Daniel

Purczyńska Maria

Ćwiczenie nr 1

Temat: Pomiary pośrednie i bezpośrednie.

Data wykonania ćwiczenia:

2002-05-07

Data wykonania sprawozdania:

2002-05-07

Ocena:

  1. Pomiary stożków wewnętrznych.

0x01 graphic

0x01 graphic

  1. Pomiar stożków zewnętrznych Liniałem sinusowym.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

  1. Wnioski.

Pomiar stożków zewnętrznych liniałem sinusowym jest metodą bardzo dokładną, której dokonuje się w bardzo precyzyjny sposób. Na wyniki mogły wpłynąć taki czynniki jak: regulacja przyrządów, temperatura otoczenia, promieniowanie cieplne, wilgotność, drgania, niedokładny odczyt wskazania.

2


Pobierz dokument
sprawozdanie.nr.1.ziip.ii.rok.zip.metrologia.doc
Rozmiar 71 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
sprawozdanie nr 3, ZiIP, II Rok ZIP, Metrologia, metrologia, Sprawozdanie nr 3
sprawozdanie nr 5, ZiIP, II Rok ZIP, Metrologia, Sprawozdanie nr 5
metrologia - błędy kształtu, ZiIP, II Rok ZIP, Metrologia, metrologia, Sprawozdania
str tytuł-SKJ, ZiIP, II Rok ZIP, Metrologia, SKJ-Statystyczna Kontrola Jakości, Sprawozdanie
SKJ wnioski, ZiIP, II Rok ZIP, Metrologia, SKJ-Statystyczna Kontrola Jakości, Sprawozdanie
Kopia LABORATORIUM-nasze, ZiIP, II Rok ZIP, Metrologia, Charkterystyka statyczna przetworników (lab1
LABORATORIUM, ZiIP, II Rok ZIP, Metrologia, Charkterystyka statyczna przetworników (lab1), Sprawozda
LABORATORIUM-nasze v2, ZiIP, II Rok ZIP, Metrologia, Charkterystyka statyczna przetworników (lab1),
Politechnika Poznańska, ZiIP, II Rok ZIP, Metrologia, metrologia, Sprawozdania, Statystyczna kontrol
POPRAWIONE 01 - Pomiary współrzędnościowe, ZiIP, II Rok ZIP, Metrologia, metrologia, Sprawozdania
SKJ, ZiIP, II Rok ZIP, Metrologia, SKJ-Statystyczna Kontrola Jakości, Sprawozdanie
Błędy pomiarów pośrednich, ZiIP, II Rok ZIP, Metrologia, metrologia, Sprawozdania
metrologia -r-a, ZiIP, II Rok ZIP, Metrologia, metrologia, Sprawozdania
błędy pośrednie, ZiIP, II Rok ZIP, Metrologia, metrologia, Sprawozdania
Kamil2, ZiIP, II Rok ZIP, Metrologia, metrologia, Sprawozdania, Statystyczna kontrola jakości
POLITECHNIKA POZAŃSKA, ZiIP, II Rok ZIP, Metrologia, metrologia, moje sprawozdania
Pomiar koła zebatego, ZiIP, II Rok ZIP, Metrologia, metrologia, Sprawozdania
pom.gwintów, ZiIP, II Rok ZIP, Metrologia, metrologia, Sprawozdania

więcej podobnych podstron