Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 15, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne klasa II


Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II

Ośrodek tematyczny: Czy ważne są dobry wzrok i słuch, aby dobrze się

uczyć?”

Prowadząca: Janina Kruk

Data: 15. 09. 2008 r.

Temat: Wielozdaniowe wypowiedzi uczniów na temat tekstu G. Kasdepke

Widzieć jak przez mgłę”. Układanie zdań z poznanymi powiedzeniami.

Cele ogólne:

Uczeń:

Cele szczegółowe:

Uczeń:

Metody:

Praca z tekstem, rozmowa, ćwiczenia, opowiadanie, drama, analityczna, zabawowo - naśladowcza, bezpośredniej celowości ruchu.

Formy pracy:

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, tablica do badania wzroku, odtwarzacz CD, nagranie piosenki, nagranie brzmienia instrumentów smyczkowych, instrumenty perkusyjne.

Przebieg:

1.Wprowadzenie terminu wielokropek.

2.Samodzielne ciche czytanie opowiadania Widzieć jak przez mgłę (podręcznik,

s. 58 ).

- Wypowiedzi dzieci na temat przeczytanego utworu.

- Głośne odczytywanie opowiadania z uwzględnieniem wielokropków

- Formułowanie odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu.

- Zabawa Ciuciubabka.

Dzieci ustawiają się w luźnej gromadce na wyznaczonym terenie. Jedno dziecko ma zawiązane oczy. Jego zadaniem jest złapanie któregoś z biegających kolegów i rozpoznanie go. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie.

- Rozmowa na temat wrażeń, które towarzyszyły dzieciom podczas zabawy.

3.Czytanie tekstu G. Kasdpke Widzieć jak przez mgłę z podziałem na role (podręcznik, s. 58).

4. Wyjaśnienie powiedzeń związanych ze wzrokiem

Przykład:

rzucić okiem - spojrzeć na coś pobieżnie, przelotnie

zobaczyć coś gołym okiem - spostrzec coś od razu, bez przyglądania się

mieć kogoś na oku - obserwować kogoś

mydlić komuś oczy - wprowadzać kogoś w błąd

spędzać komuś sen z oczu - niepokoić kogoś

świecić oczami - wstydzić się

spiorunować wzrokiem - spojrzeć na kogoś groźnie

wpaść komuś w oko - spodobać się komuś

zapuszczać żurawia - zaglądać gdzieś, podglądać

5. Układanie zdań z wybranymi powiedzeniami.

2. Rozmowa na temat, Po co człowiekowi dwoje oczu i dwoje uszu?

Pomoce dydaktyczne: tablica do badania wzroku, podręcznik, s. 60-61

 1. Poznanie zasady działania oka

 • Rozmowa na temat wad wzroku.

 • Uwaga! Jeśli istnieje możliwość zaproszenia pielęgniarki szkolnej lub wizyty w jej gabinecie, należy ją poprosić, aby przeprowadziła tą część zajęć.

  - W jakich sytuacjach ludzie noszą okulary?

  - Do czego potrzebne są okulary?

  - Co wymyślili ludzie zamiast okularów?

  - Kto decyduje o tym, czy dziecko lub dorosły powinni nosić okulary?

  - Jakie mogą być skutki nienoszenia okularów?

  3. Wspólne pisanie odpowiedzi na pytanie: Do czego wykorzystujemy

  w szkole wzrok? (Zapis na tablicy i w zeszytach).

  Przykład:

  Wzrok potrzebny jest w szkole do oglądania obrazków, czytania tekstów, obserwowania otoczenia i rozpoznawania ludzi.

  3. Śpiewanie piosenki „Nasze uszy słyszą świat”. Poznanie instrumentów - smyczkowych

  Pomoce dydaktyczne: odtwarzacz CD, nagrania: piosenka „Nasze uszy słyszą świat”, brzmienie instrumentów strunowych - smyczkowych (płyta 1), instrumenty perkusyjne, podręcznik, s. 61-63.

  1. Wspólne zaśpiewanie piosenki „Nasze uszy słyszą świat” (Śpiewnik, s. 3).

  1. Każdy z nas ma dwoje oczu,

  które widzą wszystko,

  widzą wszystko.

  Błękit nieba, biały domek,

  zieleń traw i listków,

  traw i listków.

  1. Każdy z nas ma jeden nosek,

  do wąchania kwiatków,

  do wąchania.

  Czasem także do kichania,

  lecz, na szczęście, rzadko

  do kicania

  Refren:

  Uszy słyszą ptaków śpiew,

  dzwonki deszczu, granie drzew,

  a nad stawem chóry żab -

  nasze uszy słyszą świat!

  Refren:

  Uszy słyszą…

  - O jakich zmysłach jest mowa w piosence?

  - Przy pomocy których instrumentów perkusyjnych możemy naśladować śpiew ptaków, dzwonienie deszczu, grę drzew, odgłosy żab?

  2.cd. Rozmowa na temat Po co człowiekowi dwoje uszu i dwoje oczu?

  Pomoce dydaktyczne: podręcznik, s. 61.

  1. Czytanie zapisanych na tablicy zdań zawierających powiedzenia o słuchu.

  Przykład:

  Kasia ma powyżej uszu kłótni ze swoim bratem.

  Marcin obawiał się że mama natrze mu uszu za spóźnienie się na obiad.

  Stefan śpiewa tak, jakby mu słoń na ucho nadepnął.

  - Przeczytajcie zdania zawierające powiedzenia o uszach. Objaśnijcie ich

  znaczenie.

  1. Rozmowa na temat znaczenia słuchu dla pełnego poznawania otaczającego ich świata.

  Chętne dziecko staje bokiem do pozostałych dzieci w odległości ok.

  5 m. Przykrywa ręką ucho, które znajduje się bliżej grupy dzieci. Nauczyciel lub wybrane dziecko wypowiada dowolne zdanie normalnym tonem i prosi dziecko stojące przed grupą o powtórzenie usłyszanego zdania.

  Uwaga! Jeśli podczas zabawy dziecko nie potrafi powtórzyć zdania, należy zwrócić uwagę rodzicom na ten fakt i poprosić konsultacje

  z lekarzem . Obecnie coraz częściej stwierdza się ubytki na słuchu u dzieci w młodszym wieku szkolnym.

  3. Pisanie odpowiedzi na pytanie: Do czego wykorzystujesz w szkole słuch?

  (Zapis na tablicy i w zeszytach.)

  Słuch potrzebny jest w szkole do słuchania nauczycieli, innych dzieci,

  do korzystania z radia i telewizji oraz uczenia piosenek.

  3.cd. Śpiewanie piosenki „Nasze uszy słyszą świat”. Poznanie instrumentów strunowych - smyczkowych.

  1.Rozpoznawanie brzmienia instrumentów ( ćw.4, s. 62 )

  - odtwarzanie z płyty CD nagrania brzmienia instrumentów strunowych -

  smyczkowych

  - określenie różnic w brzmieniu poszczególnych instrumentów

  - nazywanie instrumentów przedstawionych w podręczniku - uzupełnianie

  tekstu z lukami

  2. Omówienie budowy instrumentów strunowych - smyczkowych.

  - formułowanie odpowiedzi na pytania ( podręcznik, s. 63 )

  - wykonanie ćwiczenia 5., s. 63

  3. Śpiewanie piosenki Nasze uszy słyszą świat.

  4. Domowniczek 11.

  4  Wyszukiwarka

  Podobne podstrony:
  Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 18.09.2008, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagog
  Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 17.09, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne
  Cykl trzech scenariuszy zajęć zintegrowanych dla klasy II dotyczących lektury, kl.2 ed.polonistyczna
  Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 25.03, Scenariusze i konspekty
  Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 24.03, Scenariusze i konspekty
  SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH DLA KLASY II
  Scenariusz zajęć dla 6, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne klasa II
  Hospitacja zajęć zintegrowanych w klasie II czesc 3, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogicz
  Hospitacja zajęć zintegrowanych w klasie II czesc 4, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogicz
  Hospitacja zajęć zintegrowanych w klasie II czesc2, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczn
  Hospitacja zajęć zintegrowanych w klasie II, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne klasa
  ZAJ CIE OTWARTE DLA RODZICÓW 26.04 2007, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne klasa II
  Monografia liczny 5, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne klasa II
  Konspekt zajęć zintegrowanych dla klasy II 23.03, Scenariusze i konspekty
  Scenariusz zajęć obserwowanych dla klasy II B - grudzień, przedszkole, awans
  Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy I-wiosenne porządk, zdrowie
  Scenariusz zajęć ruchowych dla klasy II, Szkoła podstawowa

  więcej podobnych podstron