Model mechanistyczny cechuje, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, semestr IV zaoczny, Podstawy zarządzania


Model mechanistyczny cechuje:
- hierarchiczna struktura kierowania...
- wysoka specjalizacja funkcji...
- szczegółowe określanie kompetencji...
- przewaga komunikowania się pionowego nad poziomym,
- istnienie szczegółowych instrukcji i zarządzeń,
- powiązanie autorytetu...z pozycją w hierarchii służbowej.

Model adaptacyjno - organiczny charakteryzuje się natomiast:
- słabo sformalizowaną, elastyczną i zmieniającą się wraz ze zmiennością realizowanych zadań strukturą organizacyjną,
- ogólnym określaniem zakresów funkcji, zadań i kompetencji poszczególnych pracowników,
- ścisłą współpracą i bezpośrednim komunikowaniem się pracowników bez pośrednictwa kanałów służbowo-hierarchicznych,
- zanikaniem władzy na rzecz współpracy i doradztwa,
- znaczną samodzielnością poszczególnych działów organizacji i często nawet poszczególnych jej uczestników,
- powiązaniem społecznego prestiżu ludzi w organizacji z posiadaną przez nich wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, semestr IV zaoczny, Podstawy zarządzania
AI test1, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, semestr IV zaoczny, Metody szt. int
Mechanika lab ćw C, Studia, ZiIP, SEMESTR II, Mechanika
Zad -rozliczenie niedoborów i szkód, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, Finanse i Rachunkowość
Finanse - cwiczenia, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, semestr IV zaoczny, Finanse
Gospodarka materiałowa - ćw, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, Finanse i Rachunkowość
Otoczenie, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, Podstawy zarządzania
PROTOKÓŁ POMIAROWY ćw C, Studia, ZiIP, SEMESTR II, Mechanika
super, Studia, ZiIP, SEMESTR II, Mechanika
Obróbka plastyczna metali, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, Obróbka plastyczna
WYKŁAD FINANSE, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, semestr IV zaoczny, Finanse
Mechanika płynów - Wykład 1, Studia, ZiIP, SEMESTR VI, Mechanika płynów (MP)
PZ, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, Podstawy zarządzania

więcej podobnych podstron