III GO zermsta3 postacie, Scenariusze lekcji


Konspekt lekcji dla klasy III GO

Temat: Na tropach bohaterów „Zemsty”.

1. Zadania lekcji w zakresie wiadomości

Uczeń:

Zadania lekcji w zakresie umiejętności

Uczeń:

Zadania lekcji w zakresie postaw

Uczeń:

2. Typ lekcji: wprowadzająca nowe treści

3. Metody: zajęć praktycznych z elem. heurezy i gier dramatycznych (krzyżówka)

4. Strategie: O (przez działanie)

5. Formy organizacji nauczania: jednostkowa, zbiorowa, grupowa

6. Środki dydaktyczne:

7. Literatura wykorzystana:

A. Fredro, Zemsta.

I. Brzostkiewicz, Nowe spojrzenie na „Zemstę“, (w:) Język polski w szkole podstawowej dla klas IV - VIII. Metodyczna biblioteka polonisty. Analiza i interpretacja lektury szkolnej cz.VII, pod red. K. Staszewskiej, Kielce 1990, z.VI, s.104-107.

M. Krygowska, Ostatnie spotkanie z bohaterami „Zemsty” Aleksandra Fredry, (w:) Scenariusze lekcji z wykorzystaniem metod aktywizujących do podręczników „Zrozumieć słowo” Anity Gis dla klasy I gimnazjum, pod red. E. Sornet, Poznań 2001, s.52-53.

8. Tok lekcji:

Poinformowanie o celu pracy: charakterystyka głównych bohaterów utworu.

Zapisanie tematu lekcji.

Przypomnienie wiadomości na temat sposobów charakteryzowania postaci literackich i typów charakterystyk.

Podział klasy na trzy grupy. Każda otrzymuje do scharakteryzowania parę bohaterów. Mają jej dokonać na podstawie planu:

Każda z grup charakteryzuje swoją parę bohaterów, wyszukują odpowiednich fragm. w tekście. Następnie prezentują wyniki swojej pracy.

W jaki sposób autor prezentuje bohaterów?

(z humorem, dobrocią)

Odwołajcie się do nazwisk głównych bohaterów. Są to nazwy mówiące - jak je rozumiecie?

(Cz. Raptusiewicz - od raptus: człowiek gwałtowny, niepohamowany, wybuchowy, konfliktowy, „wulkan, aż nie miło”;

R. Milczek - typ obłudny, nieszczery, flegmatyczny, spokojny, opanowany, skryty, podstępny, cichy, fałszywy, „słodki, cichy z kornym licem, ale z diabłem w duszy;

Papkin - od papki, co dosłownie lub przenośnie znaczyło, że zjadał resztki z pańskich stołów)

Wymyślcie jeden charakterystyczny wyraz określający każdego z bohaterów.

(np. Podstolina - kokietka; Klara - dowcipnisia; Cześnik - awanturnik, itp.).

Czy moglibyście któregoś z bohaterów uznać za wzór postępowania? (rozważania uczniów; raczej nie ma tu wzorów do naśladowania).

W komedii odzwierciedlona została obyczajowość i kultura szlachecka. Autor ukazuje i ośmiesza ich wady, ale podkreśla także zalety. Wypiszcie te cechy, które znalazły odbicie na kartach komedii.

(WADY: spory o majątek; polowanie na majątek przez ożenek; pieniactwo; skłonności do bijatyk; obłuda; ciasnota poglądów; fałszywa religijność.

ZALETY: patriotyzm; kult tradycji; gościnność).

Pokazanie uczniom portretów szlacheckich.

Zadanie domowe:

Rozwiążcie krzyżówkę, która podsumuje wasze informacje o „Zemście” Aleksandra Fredry.

2Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
III GO zemsta2 komizm, Scenariusze lekcji
I GO krzyżacy2 rycerstwo, Scenariusze lekcji
I GO Krzyżacy4 podsumowanie, Scenariusze lekcji
I GO Krzyżacy 3 Jurand, Scenariusze lekcji
I GO krzyżacy2 rycerstwo, Scenariusze lekcji
III GO Zemsta1, Scenariusze lekcji
III GO Reklama, Scenariusze lekcji
scenariusz lekcji klasy II kwiaty, KLASY I - III, Scenariusze kl. - III
Scenariusz lekcji o tematyce zapobiegania narkomanii do realizacji w III klasie gimnazjum
Scenariusz lekcji Edukacji dla bezpieczeństwa w klasie III gimnazjum
scenariusz lekcji PRZYSZŁA PANI JESIEŃ(1), KLASY I - III, Scenariusze kl. - III
charakterystyka postaci, j. polski w gimnazjum- scenariusze lekcji, język polski w gimnazjum, formy
Opracowane Zagadnienia z Dydaktyki Języka Polskiego, lekcja poezji - gimnazjum, Scenariusz lekcji ję
scenariusz lekcji klasy II kwiaty, KLASY I - III, Scenariusze kl. - III
Scenariusz lekcji języka angielskiego w oparciu o metodę TPR kl III
Scenariusz lekcji wychowania fizycznego w kl III A
SCENARIUSZ LEKCJI na śniegu, KONSPEKTY, ĆWICZENIA
w 80 dni dookola swiata - test, Lektury SP scenariusze lekcji

więcej podobnych podstron