oswiadczenie o odwolaniu darowizny, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism


…………………… ……………………..

…………………… miejscowość, data

……………………

( dane odwołującego )

…………….………………………..

………….…………………………..

………….…………………………..

adresat oświadczenia (obdarowany)

Oświadczenie o odwołaniu darowizny

Na podstawie art. 898§1 kc, odwołuję darowiznę przypadającej Panu części udziału we współwłasności domu mieszkalnego oraz garażu, a także w użytkowaniu wieczystym działki gruntu, dokonaną w dniu ……………. w formie aktu notarialnego Rep.”A” nr ………….. w Kancelarii Notarialnej ………………..

Uzasadnienie

Powodem odwołania darowizny jest Pańska rażąca niewdzięczność, przejawiająca się ignorowaniem moich próśb o pomoc i opiekę nade mną, w sytuacji gdy zwracałam się o to do Pana wielokrotnie (w tym pisemnie).

Jestem osobą starszą, schorowaną i wymagam opieki. Nie poruszam się samodzielnie. Na co dzień opiekę nade mną wykonywała moja córka, która ostatnio uległa wypadkowi. Wówczas zwracałam się do Pana o pomoc, ale zostałam zignorowana. Nie raczył Pan nawet odpisać lub zadzwonić. Uważam to za rażącą niewdzięczność i niniejszym odwołuję darowiznę.

Jednocześnie wzywam Pana do dokonania zwrotnego przeniesienia udziału we współwłasności oraz użytkowaniu wieczystym przedmiotowej nieruchomości najpóźniej w terminie do dnia ………………….. Bezskuteczny upływ powyższego terminu spowoduje konieczność skierowania sprawy na drogę sądową.

………………………..…………….. podpis odwołującego darowiznęWyszukiwarka

Podobne podstrony:
pozew o odwolanie darowizny, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
oswiadczenie odrzucenie spadku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
odwolanie, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
darowizna pieniedzy, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
odwolanie z urlopu bezplatnego, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa agencyjna wzor, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa o dzielo, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pozew o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiazanie umowy, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
list uniwersalny absolwent, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pismo procesowe, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosekouzasadnienie(2), Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pozew o odszkodowanie, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
odpis wyroku z klauzula wykonalnosci, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o zniesienie wspolwlasnosci, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o odpis wyroku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
list uniwesalny, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
cofniecie wypowiedzenia umowy o prace, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
uznanie wyroku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o udzielenie urlopu okolicznosciowego, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism

więcej podobnych podstron