z5 02 pg, SPRAWOZDANIA czyjeś


Przemysław Gąsiorowski

nr albumu: 94418

WPROWADZENIE DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH

Seminarium semestr zimowy 2000/2001

Zadanie 5/2

  1. 0x08 graphic
    Treść:

Obliczyć napięcie szumów obwodu rezonansowego jak na rysunku.

L=200μH

C=125pF

Q=50

Tz=To=290K

0x01 graphic

  1. Wstęp teoretyczny:

W systemach telekomunikacyjnych przez termin szum rozumie się zbiór niepożądanych fal, które zakłócają przebieg transmisji i przetwarzania sygnałów. W praktyce spotykamy się z wieloma różnorodnymi, potencjalnymi źródłami szumów. Źródła szumów mogą pochodzić z zewnątrz systemu (np. szum atmosferyczny, szum wytworzony przez człowieka), mogą też istnieć wewnątrz systemu. Ważne źródła szumów należące do drugiej kategorii, to szumy prądów lub napięć w obwodach elektrycznych. Ten rodzaj szumu stanowi istotne ograniczenie w warunkach transmisji i detekcji sygnałów za pomocą elementów elektronicznych występujących w systemach telekomunikacyjnych.

  1. 0x08 graphic
    Rozwiązanie zadania:

Dla układu rezonansowego:

wartość pulsacji rezonansowej obliczamy z wzoru:

0x01 graphic

a częstotliwość:

0x01 graphic

0x08 graphic
Ponieważ jest to układ stratny można go przedstawić następująco:

gdzie:

0x01 graphic

więc:

0x01 graphic

Opór R reprezentuje straty w cewce L oraz kondensatorze C.

Szerokość trzydecybelowego pasma B3 wynosi:

0x01 graphic

Szerokość pasma szumów to:

0x01 graphic

0x08 graphic

Poprzedni układ można zastąpić układem w którym szumiący opór zastępujemy obwodem Thevenina:

gdzie e to źródło szumów.

Napięcie źródła dane jest wzorem:

0x01 graphic

gdzie:

0x01 graphic
− stała Boltzmanna

0x01 graphic

  1. Wnioski:

Napięcie szumów występujące w naszym obwodzie jest spowodowane szumem termicznym. Jest to szum elektryczny spowodowany przypadkowymi ruchami elektronów.

- 3 -Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
z3 02 pg, SPRAWOZDANIA czyjeś
z 1 3 pg, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z5 10, SPRAWOZDANIA czyjeś
z4 02, SPRAWOZDANIA czyjeś
z1 02, SPRAWOZDANIA czyjeś
z5 01, SPRAWOZDANIA czyjeś
z5 07, SPRAWOZDANIA czyjeś
z5 08, SPRAWOZDANIA czyjeś
z5 05, SPRAWOZDANIA czyjeś
z5 03, SPRAWOZDANIA czyjeś
z2 02, SPRAWOZDANIA czyjeś
z5 04, SPRAWOZDANIA czyjeś
z5 09, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z5 10, SPRAWOZDANIA czyjeś
krawiec 743[01] z5 02 n
pomoc2cd(1), SPRAWOZDANIA czyjeś
Budowa kontenera C, SPRAWOZDANIA czyjeś
Zalety systemów SDH, SPRAWOZDANIA czyjeś
Hartowanie i odpuszczanie, SPRAWOZDANIA czyjeś

więcej podobnych podstron