STEP-EKOLOGIA EGZAMIN, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty


STEP, PRERIA, PAMAP

Rozmieszczenie-w strefie miedzy lasami umiarkowanymi a pustyniami, znaczne obszary Azji Środkowej, środkowozachodnich stanów Ameryki Pół., Ameryki Poł.(Argentyna), północnej Australii, północnej i południowej Afryki.

Klimat-sezonowy, kontynentalny, opady od bliskich zeru do 80cmm/rok

Produkcja i dekompozycja-produkcja pierwotna rzędu 500g/m2*rok(duża zmienność lokalna)często przewyższa dekompozycję, w glebie może więc gromadzić wielki zapas materii organicznej.

Gleby-czarnoziemy w rejonach wilgotniejszych, gleby kasztanowe w suchych, dość odporne na erozję.

Roślinność-wiele odmian jednowarstwowych, trawiastych ekosystemów, niekiedy przemieszanych z rzadkimi lasami(lasostep w Azji, sawanna w Afryce). Istnieje pogląd, że człowiek przyczynił się do powiększenia tych obszarów, przez wycinanie lasów i intensywną hodowlę. Biom trawiasty obejmuje gradient wilgotności od prerii wysokiej w Ameryce i żyznego stepu w Azji do półpustyni. Stepy, pampasy i prerie mogą być żyzne. Znaczne obszary pierwotne stepowe są pod uprawą(USA, Ukraina, Argentyna). W suchych stepach panuje gospodarka pastwiskowa. Na stepach Eurazji powstały pierwotne ogniska cywilizacji indoeuropejskiej.

Sawanna afrykańska-obszary trawiaste porośnięte drzewami i krzewami; nieco podobne formacje występują w Ameryce Poł. i w Australii; sąsiaduje często z lasem równikowym. Produkcja pierwotna do 700g/m2*rok. Warunki klimatyczne podobne jak na terenach porośniętych lasami(sezonowość wyrażająca się występowaniem deszczowej i suchej pory roku), wiec nie wiadomo, dlaczego ta formacja się utrzymuje-być może dzięki spasaniu przez obfitą faunę ssaków.

PUSTYNIA

Rozmieszczenie-wiele pustyń znajduje się na szer. geograf. ok. 30o(pod zwrotnikami), co wynika z charakterystycznej cyrkulacji atmosferycznej i geograficznego rozkładu opadów na ziemi.

Klimat-opady <25cm/rok, temp. wysoka, niska lub sezonowo zmienna.

Produkcja i dekompozycja-produkcja pierwotna jest niewiele wyższa od zera.

Gleby-pustynne, szaroziemy, kasztanowe.

Roślinność-wyróżniamy pustynie(w zasadzie bez roślinności)i półpustynie(roślinność pokrywa 10-30% powierzchni podłoża). U wszystkich organizmów występują adaptacje fizjologiczne sprzyjające oszczędnej gospodarce wodnej. Rośliny charakteryzują ogromne i głębokie systemy korzeniowe. Rośliny silnie bronią się przed roślinożercami(kolce, chemiczne zw.wtórne)Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
BIOCHEMIA-EGZAMIN, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
EKOLOGIA LĄDOWA, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
Grunty EGZAMIN, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
FITOPATOLOGIA-EGZAMIN, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
GISY-EGZAMIN POPRAWKOWY, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
ekologia-sciaga2, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Magdy
EKOLOGIA LĄDOWA 2 POPRAWKA, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
ekologia-sciaga2, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Magdy
biochemia cz 1, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
BIAŁKA DO 10, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
OSADY ŚCIEKOWE, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
GEODEZJA I KARTOGRAFIA, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
EGZ.BIOCHEMIA, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
BIOCHEMIA-EGZ.2, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
ENZYMY OD33 DO 42, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
FIZJOLOGICZNE ASPEKTY KONSERWACJI TERENÓW ZIELENI, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska
FORMUŁA PASQUILLA, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
GIS, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
CUKRY OD54 DO 58e, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty

więcej podobnych podstron