Wziewne środki znieczulenia ogólnego, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (agasozynek)


Wziewne środki znieczulenia ogólnego

Podział

1.gazy anestetyczne:

tlen, podtlenek azotu

2.ciecze lotne :

halotan

izofluran

enfluran

sewofluran

desfluran

- wymagają stosowania parowników

Nośnikiem gazów i lotnych cieczy jest tlen lub powietrze atmosferyczne

Cechy charakterystyczne

stężenie środka wziewnego przy którym 50% pacjentów nie reaguje na nacięcie skóry

Określa siłę działania anestetycznego środka wziewnego

Współczynnik α- rozpuszczalność we krwi

/im ↑α tym↑więcej środka jest potrzebne do wprowadzenia do znieczulenia

Halotan

Halotan- zalety

Halotan- wady

Halotan - wady

Halotan - zastosowanie

1.indukcja znieczulenia ogólnego

2-4 vol.%

2.podtrzymywanie znieczulenia

0,3- 1,5 vol.%

3.Znieczulenie zachowanym oddechem własnym do krótkich zabiegów, np..nastawienie złamania

1- 2 vol.%

4.leczenie stanu astmatycznego

1-2vol%

Halotan

Halotan- ograniczenie stosowania

1.stosowanie środków zawierających adrenalinę, noradrenalinę

2.choroby wątroby,żółtaczka

3.choroby serca z zaburzeniami przewodnictwa,zaburzeniami rytmu

4.powtarzane w krótkim czasie kolejne znieczulenia

5.jest szkodliwy dla personelu sal operacyjnych- uszkodzenie wątroby, zaburzenia miesiączkowania

Izofluran

Izofluran - zalety

Izofluran - wady

Izofluran - zastosowanie

Enfluran

Enfluran - wady

Enfluran - zalety

Enfluran- zastosowanie

1,5 - 2 vol.%

Sewofluran

Sewofluran - zalety

Sewofluran - wady

Sewofluran - zastosowanie

Desfluran

Eter dwuetylowy

Eter dwuetylowyWyszukiwarka

Podobne podstrony:
10. LEKI ZNIECZULENIA OGÓLNEGO, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
7. Znieczulenia chirurgiczne, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
Anestezjologia tekst, Wziewne środki znieczulenia ogólnego
Wziewne środki znieczulenia ogólnego, CHIRURGIA I ANESTEZJOLOGIA
Znieczulenie ogólne, Ratownicto Medyczne, Ratownictwo Medyczne
Wziewne środki znieczulenia ogólnego
8. LEKI MIEJSCOWO ZNIECZULAJĄCE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
APARAT DO ZNIECZULENIA + STOLIK ANESTEZJOLOGICZNY, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia,
ŚRODKI ZNIECZULENIA OGÓLNEGO, farmakologia(8)
Przygotowanie pacjenta do znieczulenia, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjol
ŚRODKI ZNIECZULENIA OGÓLNEGO, farmakologia(8)
8. LEKI MIEJSCOWO ZNIECZULAJĄCE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4

więcej podobnych podstron