40. Ruch cząstki naładowanej w polu magnetycznym, Fizyka - Lekcje


Temat: Ruch cząstki naładowanej w polu magnetycznym

0x01 graphic
0x01 graphic

Siła Lorentza - siła działająca na ładunek elektryczny poruszający się w polu magnetycznym.

Kierunek i zwrot siły Lorentza wyznaczamy za pomocą reguły lewej dłoni.

Reguła lewej dłoni

(dla ładunku dodatniego)

Jeżeli lewą dłoń ustawimy tak, że linie pola magnetycznego wchodzą do środka dłoni, a cztery wyprostowane palce wskazują zwrot wektora prędkości ładunku elektrycznego, to odchylony kciuk wskaże kierunek i zwrot siły Lorentza.

Dla ładunku ujemnego zwrot wektora siły będzie przeciwny.

0x08 graphic
Wartość siły Lorentza liczymy ze wzoru:

0x01 graphic

Ze wzoru tego wynika:

1. Siła Lorentza jest równa zero dla ładunku stacjonarnego 0x01 graphic
.

2. 0x01 graphic

0x01 graphic

Jeśli kierunek prędkości ładunku elektrycznego jest prostopadły do linii pola magnetycznego, to ładunek porusza się po torze kołowym. W tym przypadku siła magnetyczna pełni role siły dośrodkowej.

0x08 graphic

0x08 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
- ładunek cząsteczki 0x01 graphic
- prędkość cząsteczki

0x01 graphic
- indukcja magnetyczna

0x01 graphic
- kąt między kierunkiem prędkości cząsteczki i kierunkiem pola magnetycznego 0x01 graphic

×

0x01 graphic

×

×

+

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

×

0x01 graphic

-

×

×

+

×

×

0x01 graphic

-

×

×

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Promień po jakim porusza się cząstka

0x01 graphic

Okres obiegu 0x01 graphic

Zastosowanie:Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
12 Ruch cząstki naladowanej w polu elektrycznym 13 Ruch naładowanej cząstki w polu magnetycznym
12 Ruch cząstki naladowanej w polu elektrycznym 13 Ruch naładowanej cząstki w polu magnetycznym
31. Ruch ładunku w polu elektrostatycznym, Fizyka - Lekcje
26. Ruch ciał w polu grawitacyjnym, Fizyka - Lekcje
Ruch cząstki naładowanej w jednorodnym polu elektrostatycznym
5. Ruch względem różnych układów odniesienia, Fizyka - Lekcje
25. Energia potencjalna w polu centralnym, Fizyka - Lekcje
13 Ruch naładowanej cząstki w polu magnetycznym
C 4, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym. W
C -4 -, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym
A-2p, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym.
C 4 , MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym.
4 Ruch naładowanych cząstek w polu magnetycznym
Cwiczenie 31, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektr
Sprawozdanie nr 31, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i
ADAAM22, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektryczny

więcej podobnych podstron