na anglika


Become-became-wracać; Begin-began-zaczynać;

Buy-bought-kupić; Catch-caught-złapać;

Come-came-przychodzić; Do-did-robić;

Drink-drank-pić; Eat-ate-jeść; Fall-fell-upaść;

Feel-felt-czuć; Find-found-znaleźć;

Flee-fled-umknąć; Forget-forgot-zapomnieć;

Get-got-dostać; Give-gave-dawać; Go-went-iść;

Have-had-mieć; Lose-lost-stracić;

Make-made-zrobić; Meet-met-spotkać;

Put-put-położyć; Read-read-przeczytać;

Run-ran-biec; Say-said-powiedzieć;

See-saw-zobaczyć; Speak-spoke-mówić;

Spend-spent-spędzać; Swim-swam-pływać;

Take-took-brać; Tell-told-powiedzieć;

Win-won-wygrać; Write-wrote-pisać.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ALIANS na anglika, studia, studia materiały, Akademia ekonomiczna, Finansowanie projektów ochrony śr
Kate Fox Antropologia na gruncie domowym [Przejrzeć Anglików]
Angliki na rynku wtórnym
Interpretacja treści Księgi jakości na wybranym przykładzie
Wykład 1, WPŁYW ŻYWIENIA NA ZDROWIE W RÓŻNYCH ETAPACH ŻYCIA CZŁOWIEKA
zróżnicowanie religijne na świecie
WPŁYW STRESU NA NADCIŚNIENIE TETNICZE
Prezentacja na seminarium
Bezpieczenstwo na lekcji wf
CZLOWIEK I CHOROBA – PODSTAWOWE REAKCJE NA
Uważajmy na drogach Prezentacja
Vol 14 Podst wiedza na temat przeg okr 1
System Warset na GPW w Warszawie
Leki wpływające na czynność skurczową macicy
wykłady NA TRD (7) 2013 F cz`
Wpływ AUN na przewód pokarmowy
Na przekor grawitacji

więcej podobnych podstron