Fianse Publiczne, pytanie 7, REJS MAJOWY 26


Pytanie VII: Jak wygląda mechanizm ujawniania preferencji zbiorowych w odniesieniu do dóbr publicznych? (A) 184-190; (B) 85-94

Problem ujawniania preferencji

Dobra prywatne - preferencje - kupują dane dobro lub nie

Dobra publiczne:

- głosowanie na określonych polityków - ograniczona informacja o stosunku wyborców do konkretnych dóbr publicznych

- pytanie wprost (sondaże) - nieskuteczne - odpowiedzi mogą być nieprawdziwe

mechanizm polityczny wady

- preferencje wyborców mogą być niewłaściwie interpretowane bądź, zwycięska siła polityczna możę zarzucic program do następnych wyborów

- im mniejsza konkurencja tym lepiej - preferowany oligopol, konkurencja monopolistyczna niż doskonala konkurencja

- rozmijanie się preferencji na przestrzeni czasu

- niemożność szybkiej zmiany sił politycznych (kadencje 4-5 lat)

- milczący niegłosujący wyborcy

- politycy głównie reprezentują swoje interesy

Indywidualne preferencje dotyczące dóbr publicznych.

Róznice poglądów - dochody i podatki

Bogaci - większe dochody =>większe podatki

Cena podatkowa - stosunek stawki podatkowej do ceny produktu

Jednolite opodatkowanie:

- cena podatkowa 1/N

- kwota zapłaconego podatku G/N

- osoby ubogie - niższa cena podatkowa - preferowana większa wielkośc wydatków Gp

Opodatkowanie proporcjonalne

- _Y dochód przeciętny

- tN_Y całkowity dochód państwa

- t = G/N_Y

- tYi = GYi/N_Y podatek zapłacony przez konkretną osobę osiągającą dochód Yi

- Yi/N_Y cena podatkowa

- gdy Yi = _Y cena podatkowa = 1/N

- gdy Yi > _Y wyższa cena podatkowa

- gdy Yi < _Y niższa cena podatkowa

- osoby o wysokich dochodach preferują wyższe wydatki

Opodatkowanie progresywne

- cena podatkowa płacona przez osobę o wysokim dochodzie jest większa od Yi/N_Y

- osoby ubogie - preferowana wyższa wielkośc wydatków państwa niż w przypadku opodatkowania proporcjonalnego

Główne problemy związane z podejmowaniem decyzji publicznych

Ujawnianie preferencji:

- ustalenie ilości dóbr publicznych której życzą sobie poszczególne jednostki

Agregowanie preferencji

- rózne osoby preferują różne wielkości wydatków publicznych

- preferowana wielkość wydatków zależy zarówno od wysokości dochodu konkretnej osoby, jak i od systemu podatkowego

-przy innych czynnikach takich samych osoby zamożne zwykle preferują większe wydatki państwa

-jednak koszt zwiększenia wydatków przez państwo może się okazać wyższy dla osób zamożnych.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Fianse Publiczne, pytanie 8, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 4, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 5, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 2, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 6, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 9, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 10, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 14, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 13, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 12, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 17, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 19, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 15
Finanse publiczne - pytania z egzaminu, UE Katowice FiR, finanse publiczne
biochemia pytania, Pytania zerówka Biochemia, Pytania zerówka Biochemia 26
pyt umcs 030930c, PRAWO MI˙DZYNARODOWE PUBLICZNE ˙ pytania egzaminacyjne
AEGON pytania 30 od 26 05 2011 h, AEGON777 id 52 (2)
Finanse Publiczne barabara szlabowska, Źródła prawa finansów publicznych- pytania i odpowiedzii, Fun

więcej podobnych podstron