Postępowanie rehabilitacyjne u chorych po alloplastyce stawów biodrowych i kolanowych, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin

Pobierz dokument
postepowanie.rehabilitacyjne.u.chorych.po.doc
Rozmiar 107 KB

Postępowanie rehabilitacyjne u chorych po alloplastyce stawów biodrowych i kolanowych
z powodu choroby zwyrodnieniowej

Postępowanie przedoperacyjne

(np. rozluźnienie mięśni stabilizujących miednicę przed endoprotezoplastyką stawu biodrowego)

(zwłaszcza mięśni grzbietu i mięśni brzucha)

Staw biodrowy

Staw biodrowy
(zdrowy i objęty coxartrozą)

Stosowane obecnie endoprotezy stawu

biodrowego, w zależności od sposobu związania z

podłożem kostnym można

podzielić na

cementowe, bezcementowe oraz hybrydowe, w

których jeden element (najczęściej panewka

zakładany jest metodą bezcementową, natomiast

druga składowa metodą cementową).

Wybór endoprotezy w zależności od wieku

pacjenta:

Alloplastyka stawu biodrowego - rehabilitacja

*** część ogólna :

w pozycji pośredniej

i - z podparciem - na brzuchu.

*** część szczegółowa :

mięśnia czworogłowego uda

z opuszczonymi nogami jako wstęp do pionizacji. Czynne zgięcie stawu kolanowego w siadzie, zgięcie w stawie skokowym, ćwiczenia kontralateralne

z umiarkowanym obciążeniem kończyny

po różnych powierzchniach i schodach

UWAGA!

Po zabiegu należy skontrolować unerwienie

mięśnia czworogłowego uda (nerw udowy).

Znaczny skrót kończyny może oznaczać zwichnięcie. Mechanizm zwichnięcia: przywiedzenie + rotacja zewnętrzna.

*** część ogólna

- Zapobieganie odleżynom, przykurczom, zakrzepom i zapaleniom płuc/oskrzeli

- Zapobieganie bólowi: ułożenie w rozwórkach wyłożonych gąbką/watą (uwaga na odleżyny mogące powstać w okolicy pięty) , w pozycji pośredniej, po około 1 tygodniu tylko na noc. Przez 6 tygodni pacjent nie może układać się na boku (z wyjątkiem ćwiczeń i przy odpowiednim odwiedzeniu), może natomiast leżeć na brzuchu

- Optymalna ruchomość - wspomagane zginanie, prostowanie, rotacja wewnętrzna, odwodzenie w pozycji leżącej na plecach. Można ostrożnie rozciągać mięsień lędźwiowy z pozycji leżącej na plecach przez maksymalne zgięcie nieoperowanej strony przy wyprostowanej stronie upośledzonej; ewentualnie poprzeczne rozciąganie mięśni przywodzicieli ( nie redresja!)

i ślizgania - pacjent powinien przeciwdziałać tym ruchom poprzez izometryczne napinanie mięśni)

i zdejmowania odzieży

Fizjoterapia jak przy cementowej endoprotezie biodra

*** część szczegółowa

i palców

w UGUL

Program usprawniania po protezoplastyce stosowany w Szpitalu im. Dzieciątka Jezus (Lindleya)

Program usprawniania po protezoplastyce wg. Katedry Kinezyterapii AM w Bydgoszczy

*** pooperacyjny wczesny ( do 4 doby)

*** pooperacyjny późny ( 5-10 doba)

UWAGA!

Po dodatkowej operacji plastycznej stropu panewki przy zastosowaniu istoty gąbczastej kości może być potrzebne dłuższe odciążenie. W fazie I zginanie ograniczyć należy do 90 ˚

Wymiana pełnej endoprotezy stawu biodrowego (endoproteza biodrowa bez cementu / hybrydowa)

Po operacji przez około 5 dni pacjent wypoczywa w łóżku. Obciążenie pooperacyjne zależy od techniki operacji.

* optymalny chód - obciążony chód 3 - punktowy (ewentualnie tylko z częściowym obciążeniem)

* optymalna ruchomość - dozwolone ruchy we wszystkich kierunkach, aktywne techniki, instrukcje fizjoterapeuty dotyczące automobilizacji w pozycji siedzącej

* optymalna siła - zwiększenie treningu mięśni lędźwiowych i prostowników stawu biodrowego

Plastyka stropu panewki

Przy stosowaniu pełnej endoprotezy stawu biodrowego i istniejącej dysplazji panewki możliwe jest wycięcie klina z usuniętej głowy biodra i przykręcenie go celem poprawy czynności panewki. Po operacji przez 12 tygodni nie należy stosować obciążenia.

Czas używania przez pacjenta kul łokciowych

Zestaw ćwiczeń dla pacjenta do wykonywania w domu

Wykonywanie przykładowych czynności dnia codziennego po protezoplastyce stawu biodrowego

Siadanie

Odwracanie się na brzuch

Wchodzenie po schodach

Schodzenie po schodach

i dostawić nogę chorą; ciężar ciała przenieść na kule i dostawić nogę zdrową

Stabilizator stawu biodrowego

Balkoniki

Po protezoplastyce NIE WOLNO:

Staw kolanowy po kręgosłupie i stawie biodrowym jest najczęstszym miejscem występowania choroby zwyrodnieniowej. Schorzenie to jest procesem patologicznym dotykającym najistotniejszych struktur stawu kolanowego (chrząstka i powierzchnie stawowe, kości, torebka stawowa-błona maziowa, łąkotki) i jest to najczęstsza postać zapalenia stawu.

Staw kolanowy

Staw kolanowy - endoprotezy

Alloplastyka stawu kolanowego - rehabilitacja

*** część ogólna

i rozciąganie poprzeczne; ćwiczenia z asystą fizjoterapeuty; czynna, ostrożna mobilizacja rzepki (nauczyć pacjenta!)

Szyna CPM do ćwiczeń
biernych stawu kolanowego

(z obciążeniem) lub w pozycji stojącej w wyciągu rolkowym

W FAZIE I & II NIE WOLNO WYKONYWAĆ ROTACJI STAWU KOLANOWEGO !!!

Stabilizatory stawu kolanowego

Endoprotezy stawy kolanowego

*** część szczegółowa

Po plastyce kolana typu kłykciowego należy

unikać zginania powyżej kąta 100˚

ponieważ wyzwalane siły mogą doprowadzić do

podwichnięcia stawu.

Proteza Insalla-Bursteina-Linka oraz przyśrodkowa proteza saneczkowa mogą być na ogół od razu obciążane i wszystkie zabiegi fazy III mogą być stosowane od razu po zabiegu.

Każdy przypadek protezoplastyki wymaga indywidualnego podejścia, oceny stopnia sprawności przed zabiegiem, oceny stanu kości i aparatu mięśniowego. Konieczny jest dokładny wywiad odnośnie schorzeń towarzyszących i ewentualnych problemów podczas zabiegu z nimi związanych oraz wybór typu i sposobu osadzenia implantu

a także rodzaju przeprowadzanego zabiegu.

Podczas procesu usprawniania niezbędna jest natomiast ścisła współpraca rehabilitanta

z ortopedą.

Fizjoterapia po wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego

Endoprotezoplastyka

Zabieg endoprotezoplastyki

Zabieg

Zdrowy staw, chory staw

Efekt końcowy przed i po

Postępowanie zapobiegawczo-ochronne przed operacja polega na :

1. Nauce właściwego posługiwania się kulami, odpowiednio do istniejących zmian w narządzie ruchu oraz występujących zaburzeń chodu.

2. Wzmocnienie siły mięśniowej

3. Ćwiczenia izometryczne zwykłe

Postępowanie we wczesnym okresie pooperacyjnym:

1) odpowiednie ułożenie kd operowanej

Unikać należy:

Ćwiczenia

Najogólniej można stwierdzić, że wszelkie ćwiczenia wykonywane zwłaszcza we wczesnym
okresie pooperacyjnym ukierunkowane są na :

Po wygojeniu się rany operacyjnej bardzo korzystna formę usprawnienia operowanego stawu

Ćwiczenie nr1

Powyższe ćwiczenia

Następne kroki to

Pionizację

Zmiana pozycji leżenie-siad

1.podczas zmiany pozycji z leżącej do siedzącej , operowana kd powinna być wyprostowana.

2.nie można obciążać operowanej kończyny, dlatego zawsze wysuwany kd w przód tak aby nie zwisała z łóżka.

3.krawędź łóżka nie powinna uciskać uda

Pozycja siedząca

Prawidłowa pozycja siedząca

Siadać i wstawać trzeba w sposób określony :

Nauka chodu

Obciążać kończynę można po spełnieniu następujących warunków

Po cementowej implantacji endoprotezy

Schematy chodu o balkoniku są różne np.

Na co zwrócić uwagę :

Dobór kul

Schematy chodu o kulach

Nauka chodu po schodach

1) Zdrowa

2) Operowana

1) Operowana

2) Zdrowa

Zabrania się krzyżowania

Kończynę chorą należy wysunąć

Zabrania się skrętów tułowia

Zabrania się obrotów

Zabrania się schylania się

Środki pomocnicze w życiu codziennym

Dziękuję za uwagę .


Pobierz dokument
postepowanie.rehabilitacyjne.u.chorych.po.doc
Rozmiar 107 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PIELĘGNOWANIE CHORYCH PO OPERACJI STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO
2006 01 Nowoczesna ocena postepow usprawniania chorych po urazach stawu kolanowego
ZASTOSOWANIE ĆWICZEŃ W WODZIE W REHABILITACJI PACJENTÓW ZE ZMIANAMI ZWYRODNIENIOWYMI I PO ENDOPROTEZ
Zmiana funkcji mięśni po alloplastyce stawu biodrowego., Praca własna studenta
Postępowanie z chorym po totalnej alloplastyce stawu biodrowego, Fizjoterapia
Postępowanie z chorym po totalnej alloplastyce stawu biodrow, Postępowanie z chorym po totalnej allo
Rehabilitacja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego
POSTEPOWANIE FIZJOTERAPEUTYCZNE W CHOROBIE ZWYRODNIENIOWEJ STAWOW BIODROWYCH
Częstość ŻChZZ po aloplastyce stawu biodrowego lub kolanowego, ortop, Ortopedia
2007 04 Nowoczesna metoda oceny rehabilitacji u pacjentow po endoprototezoplastyce st biodrowego
POSTĘPOWANIE REHABILITACYJNE PO ZABIEGU TORAKOCHIRURGII, FIZJOTERAPIA
POSTĘPOWANIE REHABILITACYJNE PO ZABIEGU TORAKOCHIRURGII, chirurgia i ginekologia

więcej podobnych podstron