plan 20.09-01.10, plany, scenariusze, Plany


Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

MOWA

MOWA

PLATYKA

MOWA

(poj. matem.)

PLASTYKA

ZESTAW

UMUZYKALNIENIE

ZESTAW

UMUZYKALNIENIE

ZESTAW

20.09.-01.10.2010

Temat główny: Jest chłodno, ubieram się cieplej i dbam o zdrowie.

L.p.

Materiał programowy

Formy

Przewidywane rezultaty

działań

Uwagi

20.09.

pon.

Zainteresowanie obrazem, ilustracją, tekstem.

(O - XI, P - I)

Niekorzystanie z przedmiotów osobistych należących do innych osób, wybieranie rodzaju ubrania stosownie do pory roku i pogody

(O - III, P - I, II)

Uczestniczenie w ćwiczeniach porannych i gimnastycznych w zależności od sprawności dzieci i stopnia trudności ćwiczeń.

(O - III, P - I - III)

Umożliwianie dziecku dokonywania wyborów.

(O- III, P- I)

Jak się ubrać?

1. Rozmowa przy ilustracjach nt. „Jest chłodno ubieram się cieplej

2. Zestaw zabaw ruchowych nr 2

3. Zabawa ruchowa pt. „Deszczyk - ulewa

4. Zabawa dydaktyczna nt.” Ubieramy lalkę w ciepłe ubrania”

- d. rozróżni pory roku,

- d. nazwie prawidłowo części ubrania (sweter, czapka, szalik, kurtka, itp.),

- d. spróbuje określić kolejność zakładania poszczególnych części garderoby,

- d. dowie się o konieczności dostosowania ubioru do temperatury,

- d. pozna zasady niekorzystania z przedmiotów osobistych należących do innych osób /3-latki/; dbanie o czystość własnego ciała, bielizny, odzieży, obuwia, itp. /4-latki/),

- d. wykona marsz po sali po obwodzie koła,

- d. usprawni mięśnie palców i dłoni, przećwiczy skupienie

- d. poprawnie dobierze garderobę dla lalki uwzględniając pogodę na zewnątrz.

21.09.

wt.

Ustalenie kolejności występowania czynności i zdarzeń w czasie, np. układanie historyjki obrazkowej składającej się z dwóch-trzech obrazków.

(O - VIII, P - II)

Słuchanie śpiewu nauczyciela i z nagrań piosenek dziecięcych. Prowadzenie rozmów na temat ich treści, nastroju.

Śpiewanie zbiorowe i indywidualne piosenek w skali od d do h łączących się treścią z omawianą tematyką.

(O - VII, P - I, II)

Rozwijanie kompetencji językowych w zakresie wymowy poprzez (…) ćwiczenia oddechowe (…)

(O - X, P - I - III)

Określanie położenia przedmiotu w fazie początkowej i końcowej, np. śledzenie ruchu kolegi,

Tworzenie par,

(O- VIII, P- I, II)

Chory Jasiu”

1. Historyjka obrazkowa pt. „Chory Jasiu

2. Słuchanie piosenki pt. Zbieramy owoce”

3. Zabawa oddechowa pt. „Piórko”

4. Zabawa ruchowa nt. „Bucik do bucika

- d. dowie się co się dzieje gdy nie jesteśmy ubrani stosownie do pogody,

- d. zapozna się z losami bohatera historyjki oraz oceni jego zachowanie,

- d. pozna melodię i słowa nowej piosenki,

- d. przećwiczy poprawne oddychanie (wdech nosem, wydech ustami) w celu zdmuchnięcia piórka z dłoni,

- d. poprzez zabawę pozna rodzaje obuwia,

-d. poprawnie wskaże które obuwie nosimy na jaką pogodę,

-d. dowie się, że dwa buty stanowią parę,

-d. utrwali nazwy butów i określenie para poprzez zabawę nt.”Bucik do bucika”

22.09.

śr.

Uczestniczenie w ćwiczeniach porannych i gimnastycznych w zależności od sprawności dzieci i stopnia trudności ćwiczeń.

(O - III, P - I - III)

Tworzenie obrazków z gotowych elementów (…) łączenie klejem papieru z innymi materiałami

(O - VII, P - I, II)

Zabawy „paluszkowe”- usprawniające koordynację mięśniowo ruchową palców, dłoni i nadgarstka.

(O - X, P - I)

Czapka

1. Zestaw zabaw ruchowych nr2

2. Naklejanie gotowych elementów w połączeniu z innymi materiałami nt.”Czapka”

3. Zabawa dydaktyczna nt. „Jaka to czapka?

4. Zabawa paluszkowa nt. „Ugniatamy ciasto

- d. wykona marsz omijając obręcze, na hasło „pada deszcz” zajmuje miejsce w obręczy,

- d. naklei kontur czapki,

- d. naklei we właściwym miejscu sznureczki z wełny do wiązania czapki,

- d. doklei w odpowiednim pompon czapki,

-d. ozdobi czapkę wg własnego uznania,

- d. pozna jakie są czapki (zimowe, czapka z daszkiem, itp.),

-d. dokona klasyfikacji czapek na letnie i zimowe,

- d. usprawni pracę rąk i palców poprzez ćwiczenia,

23.09.

czw.

Kształtowanie świadomości własnego ciała, wprowadzenie kierunku od osi ciała (lewa, prawa)

(O - XII, P - I, II)

Udział w zabawach ilustrowanych ruchem do treści piosenki.

(O - III, P - I)

Rozwijanie pamięci wzrokowej (…)

(O - I, P - I-III)

Moje ciało”

1. Zabawa matematyczna nt. „Poznaję moje ciało

2. Zajęcia rytmiczne

3. Zabawa dydaktyczna nt. „Okno

4. Zabawy swobodne dzieci z wykorzystaniem gier edukacyjnych

- d. nazwie części własnego ciała (3-latki), d pozna stronę lewą i prawą własnego ciała (4-latki),

- d. przedstawi ruchem treść piosenki,

- d. zatańczy maszerując pojedynczo oraz w parach po obwodzie koła,

- d. rozpozna ubiór widząc jego fragment,

- d. utrwali nazwy części garderoby,

-d. ułoży wybraną przez siebie układankę

24.09.

pt.

Uczestniczenie w ćwiczeniach porannych i gimnastycznych w zależności od sprawności dzieci i stopnia trudności ćwiczeń.

(O - III, P - I - III)

Tworzenie obrazków z gotowych elementów.

Łączenie elementów klejem.

(O - VII, P - I, II)

Obserwowanie i porównywanie różnych rodzajów deszczu (…), poznawanie w bezpośrednim kontakcie zjawisk atmosferycznych

(O - IV, P - I, II)

Pogodynka

1. Zabawy ruchowe

2. Praca zbiorowa z wykorzystaniem przyklejania gotowych elementów nt. „Pogodynka

3. Zabawa dydaktyczna nt. „Czarodziejski woreczek

4. Spacer po okolicy w celu sprawdzenia warunków pogodowych

- d. usprawni mięśnie stóp, rąk oraz ruchomość w stawach kostnych, kolanowych i biodrowym,

- d. wybierze co chce nakleić na makietę (np. słońce, chmura, deszcz, śnieg, itp.),

- d. spróbuje współpracować z innymi,

- d. stworzy wspólnie z innymi dziećmi planszę pogodynki,

- d. poprzez dotyk odgadnie co się znajduje w worku,

- d. ustawi się parami,

-d. będzie przestrzegać zasad bezpieczeństwa na spacerze,

-d. zauważy zmiany w pogodzie (zachmurzone niebo, słońce, wiatr, itp.)


L.p.

Materiał programowy

Formy

Przewidywane rezultaty

działań

Uwagi

27.09.

pon.

Uczestniczenie w ćwiczeniach porannych i gimnastycznych w zależności od sprawności dzieci i stopnia trudności ćwiczeń.

(O - III, P - I - III)

Rozwijanie pamięci wzrokowej (…)

(O - I, P - I-III)

Przedszkolak”

1. Słuchanie wiersza J. Korczakowskiej pt. ”Przedszkolak”

2. Zestaw zabaw ruchowych nr 2

3. Zabawa ruchowa pt. „Dbamy o higienę

4. Zabawa dydaktyczna nt.”Okienko”

- d. opowie treść wiersza własnymi słowami,

-d. powie kto jest bohaterem wiersza (przedszkolak,

-d. pozna czynności higieniczne jakie wykonuje przedszkolak,

-d. wymieni przybory toaletowe (szczoteczka gąbka, mydło, ręcznik),

- d. wykona czworakowanie opierając się na całych dłoniach i stopach w zabawie pt.”Tunel”,

- d. wykona prawidłowo ruch mycia zębów, czesania, mycia uszu

- d. nazwie przybory higieniczne widoczne tylko fragmentarycznie w okienku

28.09.

wt.

Rozwijanie kompetencji językowych w zakresie wymowy poprzez (…) ćwiczenia oddechowe (…)

(O - X, P - I - III)

Wirusy, bakterie

1. Teatr sylwet do opowiadania E. Burakowskiej pt. „Wojna z mikrobami

2. Szukanie akompaniamentu do piosenki pt. „Zbieramy owoce”

3. Zabawa oddechowa pt. „Pszczółka

4. Swobodna improwizacja z sylwetami.

- d. dowie się jaką rolę w życiu ludzi odgrywa dbanie o czystość,

-d. dowie się, że wirusy i bakterie mieszkają wszędzie gdzie jest brudno,

- d. zagra na patyczkach rytm piosenki,

-d. do każdej zwrotki wykona inny układ rytmiczny,

- d. wykona poprawne oddychanie (wdech nosem, wydech ustami),

- d. wcieli się w jedną z postaci z teatru sylwet,

-d. samodzielnie wymyśli kolejne losy bohaterów teatru sylwet

29.09.

śr.

Uczestniczenie w ćwiczeniach porannych i gimnastycznych w zależności od sprawności dzieci i stopnia trudności ćwiczeń.

(O - III, P - I - III)

Zabawy „paluszkowe”- usprawniające koordynację mięśniowo ruchową palców, dłoni i nadgarstka.

(O - X, P - I)

Witaminki

1. Zestaw zabaw ruchowych nr2

2. Zabawa dramowa nt.” Jaki to owoc?”

3. Zabawa dydaktyczna nt. „Prawda czy fałsz

4. Zabawa paluszkowa nt. „Bawiły się dzieci

- d. wykona marsz omijając obręcze, na hasło „pada deszcz” zajmuje miejsce w obręczy,

- d. rozpozna owoce po smaku i poprawnie je nazwie (jabłko, gruszka, banan, pomarańcza),

-d. określi smak owoców (kwaśny, słodki),

-d. określi twardość owoców ,

-d. dowie się, że owoce zawierają witaminy i są zdrowe,

-d. zwróci uwagę na potrzebę mycia owoców i obierania ich ze skóry,

-d. poprawnie wskaże prawdę i fałsz podczas słuchania zdań dotyczących zdrowia

- d. usprawni pracę rąk i palców poprzez ćwiczenia,

30.09.

czw.

Zapoznanie się z rysunkiem postaci człowieka, rozwijanie umiejętności obdarzania uwagą drugiej osoby

(O - XII, P - I, II)

Udział w zabawach ilustrowanych ruchem do treści piosenki.

(O - III, P - I)

Rozwijanie pamięci wzrokowej (…)

(O - I, P - I-III)

Co gdzie jest

1. Zabawa matematyczna nt. „Koleżanka, kolega

2. Zajęcia rytmiczne

3. Zabawa dydaktyczna nt. „Różne zabawki

4. Zabawy graficzna nt. „Ciało

- d. wskaże na rysunku części ciała dziecka (3-latki),

- d. wskaże u koleżanki części ciała (4-latki),

- d. narysuje postać pod dyktando (4-latki)

- d. dokona klasyfikacji zabawek w dwóch kategoriach- okrągłe i kwadratowe,

-d. poprawnie przypisze części ciała na rysunku

01.10.

pt.

Uczestniczenie w ćwiczeniach porannych i gimnastycznych w zależności od sprawności dzieci i stopnia trudności ćwiczeń.

(O - III, P - I - III)

Tworzenie obrazków z gotowych elementów.

Łączenie elementów klejem.

(O - VII, P - I, II)

Obserwowanie i porównywanie różnych rodzajów pogody (…), poznawanie w bezpośrednim kontakcie zjawisk atmosferycznych

(O - IV, P - I, II)

Jak żyć zdrowo?

1. Zestaw gimnastyki korekcyjnej

2. Wyklejanie wydzieranką konturu jabłka nt.”Jabłuszko

3. Zabawa twórcza nt. „Co robić by być zdrowym?

4. Spacer po okolicy

- d. usprawni mięśnie stóp, rąk oraz ruchomość w stawach kostnych, kolanowych i biodrowym,

- d. wyklei wydzieranką kontur jabłka,

- d. naklei jabłko na kartkę,

- d. określi jak dbać o zdrowie,

-d. dokończy zdanie,

-d. wykorzysta zdobytą wiedzę

- d. ustawi się parami,

-d. będzie przestrzegać zasad bezpieczeństwa na spacerze,

-d. zaobserwuje liście unoszone przez wiatr


,,W naszym przedszkolu”

 

Mamy niziutkie krzesełka

Mamy niziutkie stoliki

Zjeżdżalnia i huśtawka

I dwa drewniane koniki

 

Samochód żółto - czerwony

Traktor, karetka i wywrotka

I loteryjek ze cztery

I klocków wysoka góra

 

I nawet pokój dla lalek

Malutkie mebelki w kątku

Gdzie sobie siedzą laleczki

A miś pilnuje porządku…

Pociąg po przedszkolu

Mimi pokazuje co robić

Zabawy na myślenie o jakiej zabawce mówię

Zielony kolor

Scenariusz zajęcia nr 1

Temat: Rozmowa przy ilustracjach nt. „Jest chłodno, ubieram się cieplej”.

Lp.

Formy

Przewidywane rezultaty działań

Pomoce

Część wstępna

1.

Zabawa ruchowa nt.„Deszczyk- ulewa”

- d. wykona bieg po sali, na dźwięk bębenka robi siad i uderza palcami o podłogę, na dźwięk dzwoneczka naśladuje padający deszczyk

Bębenek, dzwoneczek

1.

Część główna

Rozmowa przy ilustracjach nt.”Jest chłodno, ubieram się cieplej”

-d. przećwiczy umiejętność uważnego słuchania ze zrozumieniem,

-d. rozróżni pory roku,

-d. dowie się o konieczności dostosowania ubioru do temperatury,

-d. zauważy różnice w ubiorze odpowiednim dla danej pory roku

ilustracje

2.

Zabawa ruchowo- pt.”Omiń kałużę”

-d. wykona marsz po Sali omijając obręcze- „kałuże”

obręcze

3.

4.

Rozmowa o ilustracjach

Zabawa dydaktyczna nt.” Co założymy?”

-d. nazwie prawidłowo części ubrania (sweter, czapka, szalik)

-d. spróbuje określić kolejność zakładania poszczególnych części garderoby,

-d. dowie się, że nie należy korzystać z przedmiotów osobistych należących do innych

-d. poprawnie wskaże obrazki na których są ciepłe ubrania

Ilustracje ubrań

ilustracje

1.

Zakończenie

Zabawa ruchowa „Ubieramy lalkę w ciepłe ubranka”

- d. odnajdzie ubrania dla lalki schowane na sali,

-d. poprawnie dobierze garderobę dla lalki uwzględniając pogodę na zewnątrz

Ubranka, lalka

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH NR 2

Lp.

Rodzaj i nazwa zabawy

Przebieg zabawy

1.

Marsz przy akompaniamencie bębenka

2.

Zabawa orientacyjno-porządkowa „Droga do przedszkola”

Dzieci maszerują po sali w różnych kierunkach. Na hasło: „deszcz” lub na umowny sygnał dźwiękowy dzieci „chowają się” w wyznaczonych miejscach. Na hasło: „idziemy do przedszkola” - ponownie maszerują.

3.

Ćwiczenie dużych grup mięśniowych „Gdzie to jest?”

Dzieci pokazują rękami części ciała np. głowę, stopy, kolana; meble, przedmioty nazywane przez nauczyciela.

4.

Zabawa z elementem czworakowania „Szukamy zabawki”

Dzieci czworakują po sali naśladując szukanie zagubionej zabawki. Na sygnał umowny - prostują się podnosząc wysoko ręce (zabawka znalazła się).

5.

Ćwiczenie tułowia - skłony „Zepsuty pajacyk”

Dzieci w lekkim rozkroku, unoszą ręce do góry i naśladując nauczyciela opuszczają po kolei głowę, ręce, wykonują skłon tułowia w przód.

6.

Zabawa bieżna „Pociągi”

Dzieci podzielone na kilka pociągów. Na sygnał: „pociągi” - ruszają i jadą tak, aby nie zgubić wagoników.

7.

Ćwiczenie uspokajające

Marsz po obwodzie koła przy akompaniamencie.

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ekologia -wykład 09.01.10, GWSH, ekologia
2015 08 20 08 20 09 01
Organizacja i zarządzanie 09.01.10, ^ Turystyka i Rekreacja GWSH Katowice, 3 semestr, organizacja i
2015 08 20 08 20 09 01
09 01 10 informatyka(3)
09 01 10 informatyka(2)
plan 18.10-29.10, plany, scenariusze, Plany
plan 18.10-29.10, plany, scenariusze, Plany
plan 15.11-26.11, plany, scenariusze, Plany
Plan 28.03 -08.04, plany, scenariusze, Plany
plan 14.02-25.02, plany, scenariusze, Plany
plan 13.12-31.12, plany, scenariusze, Plany
plan 14.03-25.03, plany, scenariusze, Plany
plan 28.02-11.03, plany, scenariusze, Plany
plan 11.04-22.04, plany, scenariusze, Plany
Plan 30.05- 03.06, plany, scenariusze, Plany
plan 15.11-26.11, plany, scenariusze, Plany
ekonomia plany 01 10 2012
10 plany sieciowe i harmonogramy

więcej podobnych podstron