matma zad, Z12, Zadania z matematyki dla studentów 1 - go roku

Pobierz dokument
matma.zad.z12.zadania.z.matematyki.dla.doc
Rozmiar 37 KB

Zadania z matematyki dla studentów I - go roku studiów stacjonarnych

Zestaw 12

Zbiory wypukłe

1.

Wyznacz powłokę zbioru A = {2, 3, 4}, N - liczb naturalnych i C - zbioru liczb całkowitych.

2.

Niech A ={(x, y): y = x, x 0x01 graphic
[0, 2]}, B = {(0, 4)}.Wyznacz powłokę wypukłą zbioru 0x01 graphic
.

3.

Niech A =0x01 graphic
, B = {(0, 0)}. Wyznacz powłokę wypukłą zbioru 0x01 graphic
.

4.

Wyznacz powłokę zbioru Z = {(4, 4), (1, 1), (1, 10)} i zapisz ją w postaci układu nierówności liniowych.

5.

Wyznacz powłokę zbioru Z = {(0, 0, 0), (2, 0, 0), (0, 4, 0), (0, 0, 8)} i zapisz ją w postaci układu nierówności liniowych.

6.

Udowodnij, że każdy punkt czworokąta można przedstawić w postaci kombinacji wypukłej jego wierzchołków.

7.

Sprawdź, czy punkt x = (10, 6, 5, 5) należy do odcinka o końcach 0x01 graphic
, 0x01 graphic
.

8.

Sprawdź, czy punkt x = (6, 5) należy do trójkąta o wierzchołkach 0x01 graphic
= (4, 0), 0x01 graphic
= (0, 4),

0x01 graphic
= (8, 8).

9.

Zbadaj położenie punktów x = (1, 5, 4) i y = (5, -10, 15) względem trójkąta o wierzchołkach:

0x01 graphic
= (5, -5, 10), 0x01 graphic
= (0, 5, 5), 0x01 graphic
= (0, 10, 0).

10.

Dla jakich wartości parametru m punkt 0x01 graphic
należy do trójkąta o wierzchołkach

0x01 graphic
(0, 0), 0x01 graphic
(4, 0), 0x01 graphic
(0, 8)?


Pobierz dokument
matma.zad.z12.zadania.z.matematyki.dla.doc
Rozmiar 37 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
matma zad, Z3, Zadania z matematyki dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych
matma zad, Z17, Zadania z matematyki dla studentów 1 - go roku
matma zad, Z10, Zadania z matematyki dla studentów I - go roku studiów stacjonarnych
matma zad, Z11, Zadania z matematyki dla studentów I - go roku studiów stacjonarnych
matma zad, Z7(2), Zadania z matematyki dla studentów 1- go roku
matma zad, Z4, Zadania z matematyki dla studentów 1-go roku studiów stacjonarnych
matma zad, Z5, Zadania dla studentów 1-go roku
matma zad, Z7J, ZADANIA Z MATEMATYKI
matma zad, Z7J, ZADANIA Z MATEMATYKI
Zad MECH-IZR ESO II, Przykładowe zadania przygotowawcze dla studentów Wydziału Mechanicznego
Zadania i odpowiedzi, Zad.MST-09, Matematyka dla MSB
Zadania i odpowiedzi, Zad.MST-05, Zadania z MATEMATYKI dla pierwszego roku
Zadania z matematyki dla 3 roku dziennych, Uczelnia
Zadanie-podatki-dla studentów 2010, Ogrodnictwo, Semestr V, Ekonomika, Ekonomika z chomika ;)
jajo matematyczne, karty pracy dla klas I-III, zadania matematyczne dla kl.1

więcej podobnych podstron