Wyznaczanie cha-ki silnika pierścieniowego, NAPED-~7, Politechnika Lubelska


Politechnika Lubelska

Laboratorium Napędu Elektrycznego.

w Lublinie

Ćwiczenie Nr 6

Nazwisko:

Blicharz

Chwiejczak

Lis

Kędzierawski

Imię:

Wiesław

Zbigniew

Leszek

Artur

Semestr

VI

Grupa

ED. 6.3

Rok akad.

1996/97

Temat ćwiczenia:

Wyznaczanie charakterystyk indukcyjnego silnika pierścieniowego.

Data wykonania

17.03.97

Ocena

1.Dane znamionowe elementów układu napędowego .

Silnik prądu stałego Silnik pierścieniowy:

Pn = 3,7 kW Pn = 3kW

Un = 220 V Un = 220/380 V

In = 19,6 A cosϕ=0,84

nn = 1450 obr/min nn = 1420 obr/min

Iwn = 0,58 A

2.Schemat pomiarowy

3.Pomiar charakterystyki naturalnej oraz charakterystyk sztucznych dla różnych wartości rezystancji dodatkowej w obwodzie wirnika

Un

I1[A]

I2[A]

I3[A]

I4[A]

U2[V]

U4[V]

W1[W]

W2[W]

DPo

Mm

w

DMo

n

380

5,5

-15

0,56

0,71

131

220

-2100

-500

-1,69

-18,6609

171,4786

-0,00986

1637,5

380

4,4

-10

0,56

0,64

126,5

215

-1500

-100

-1,71

-12,4443

165,5881

-0,01033

1581,25

380

3,5

-5

0,56

0,6

124,5

212

-1000

300

-1,72

-6,22755

162,9701

-0,01055

1556,25

380

3,4

-2

0,56

0,58

123

210

-650

650

-1,725

-2,49751

161,0066

-0,01071

1537,5

380

3,3

0

0,56

0,56

122

208

-450

830

-1,73

-0,01083

159,6976

-0,01083

1525

380

3,6

2

0,56

0,54

121,5

205

-200

1100

-1,74

2,47586

159,0431

-0,01094

1518,75

380

4,1

5

0,56

0,52

120,5

200

100

1400

-1,75

6,205905

157,7341

-0,01109

1506,25

380

5,4

10

0,56

0,5

118,5

190

600

1900

-1,78

12,42252

155,1161

-0,01148

1481,25

380

7

15

0,56

0,48

115,5

185

1050

2500

-1,08

18,64386

151,1891

-0,00714

1443,75

Mm = Me ± DM0

Me - moment elektromagnetyczny(wewnętrzny) rozwijany przez maszynę H1

DM0- moment strat jałowych maszyny H1

k=1,2434

Charakterystyki mechaniczne w = f(Mm), (ch-ka naturalna)

0x01 graphic

4.Wyznaczanie charakterystyk mechanicznych przy obniżonym napięciu zasilania.

U1=0,9Un

I1[A]

I2[A]

I3[A]

I4[A]

U2[V]

U4[V]

W1[W]

W2[W]

DPo

Mm

w

DMo

n

342

5,5

-15

0,55

0,68

133

220

-1750

-750

-0,48535

-18,6538

174,0966

-0,00279

1662,5

342

4,3

-11

0,55

0,64

128

215

-1400

-300

-0,50831

-13,6804

167,5516

-0,00303

1600

342

2,9

-4

0,55

0,58

124

210

-700

200

-0,52734

-4,97685

162,3156

-0,00325

1550

342

2,8

-1,5

0,55

0,56

123,5

208

-450

500

-0,52976

-1,86838

161,6611

-0,00328

1543,75

342

2,8

0

0,55

0,55

122,5

205

-300

600

-0,53464

-0,00333

160,3521

-0,00333

1531,25

342

3,2

2,5

0,55

0,52

121,5

200

0

900

-0,53955

3,105108

159,0431

-0,00339

1518,75

342

3,9

5

0,55

0,51

120

195

250

1200

-0,54699

6,213518

157,0796

-0,00348

1500

342

5,5

10

0,55

0,48

118

188

800

1800

-0,55707

12,43039

154,4616

-0,00361

1475

342

7,5

15

0,55

0,46

112

180

1200

2450

-0,58834

18,64699

146,6077

-0,00401

1400

U1=0,8Un

I1[A]

I2[A]

I3[A]

I4[A]

U2[V]

U4[V]

W1[W]

W2[W]

DPo

DMo

Mm

w

n

304

5,5

-15

0,56

0,69

134

220

-1250

-700

-0,32599

-0,00186

-18,6529

175,4056

1675

304

3,9

-10

0,56

0,63

128

215

-1200

-300

-0,34588

-0,00206

-12,4361

167,5516

1600

304

2,7

-5

0,56

0,6

125

210

-750

0

-0,35618

-0,00218

-6,21918

163,6246

1562,5

304

2,5

0

0,56

0,54

123

205

-200

500

-0,36318

-0,00226

-0,00226

161,0066

1537,5

304

3,8

5

0,56

0,5

121

194

300

1100

-0,3703

-0,00234

6,214662

158,3886

1512,5

304

5,8

10

0,56

0,47

118

185

800

1700

-0,38121

-0,00247

12,43153

154,4616

1475

304

8,4

15

0,56

0,44

114

175

1300

2500

-0,39619

-0,00265

18,64835

149,2257

1425

Charakterystyki mechaniczne w = f(Mm)

0x01 graphic

4.2Charakterystyki w = f(I1)

0x01 graphic

5.Pomiar charakterystyk dla hamowania przeciwłączeniem

Un

I1[A]

I2[A]

I3[A]

I4[A]

U2[V]

U4[V]

W1[W]

W2[W]

DPo

DMo

Mm

w

n

380

3,5

2,5

0,58

0

5

10

-400

900

-2,45169

-0,37459

2,73391

6,544985

62,5

380

3,5

3

0,57

0,09

20

40

-350

950

-1,62084

-0,06191

3,668288

26,17994

250

380

3,5

3,5

0,56

0,18

42,5

75

-310

970

-1,16909

-0,02101

4,330885

55,63237

531,25

380

3,5

3,75

0,53

0,21

52

87,5

-300

980

-1,04818

-0,0154

4,647351

68,06784

650

380

3,5

4

0,56

0,3

68

115

-290

1000

-0,8874

-0,00997

4,963631

89,01179

850

380

3,5

4,2

0,56

0,4

86

150

-250

1010

-0,74666

-0,00663

5,215647

112,5737

1075

Charakterystyki mechaniczne w = f(Mm)

0x01 graphic

6.Pomiar charakterystyk mechanicznych dla hamowania dynamicznego prądem stałym

I[A]

U2

U4

I2

I3

I4

DPo

DMo

Mn

w

n

6

10

20

-8

0,54

0,02

-2,03626

-0,15556

-10,1028

13,08997

125

6

15

32

-12

0,54

0,07

-1,79326

-0,09133

-15,0121

19,63495

187,5

6

20

42

-12,5

0,54

0,09

-1,62084

-0,06191

-15,6044

26,17994

250

6

33

60

-10

0,54

0,14

-1,32071

-0,03057

-12,4646

43,1969

412,5

6

40

72

-8,5

0,54

0,17

-1,20542

-0,02302

-10,5919

52,35988

500

6

51

85

-7

0,54

0,21

-1,05982

-0,01588

-8,71968

66,75884

637,5

6

85

140

-5

0,54

0,35

-0,75367

-0,00677

-6,22377

111,2647

1062,5

R1<R2

I[A]

U2

U4

I2

I3

I4

DPo

DMo

Mn

w

n

6

7

18

-3,5

0,54

0,01

-2,25003

-0,24556

-4,59746

9,162979

87,5

6

14

28

-6

0,54

0,05

-1,83461

-0,10011

-7,56051

18,32596

175

6

28

55

-12

0,54

0,14

-1,41919

-0,03872

-14,9595

36,65191

350

6

45

85

-13

0,54

0,2

-1,13483

-0,01927

-16,1835

58,90486

562,5

6

76

132

-10

0,54

0,34

-0,82074

-0,00825

-12,4423

99,48377

950

6

91

153

-9

0,54

0,41

-0,71279

-0,00598

-11,1966

119,1187

1137,5

6

122

205

-7

0,54

0,6

-0,53709

-0,00336

-8,70716

159,6976

1525

Rodziny charakterystyk przy hamowaniu dynamicznym prądem stałym

0x01 graphic

Uwagi i wnioski:

Maszyna asynchroniczna współpracująca ze źródłami trójfazowego napięcia przemiennego może, w zależności od wartości poślizgu, znajdować się w czterech stanach pracy. Przy poślizgu 0<s<1 występuje praca silnikowa, przy s=1 jako transformator, s>1 występuje hamowanie przeciwprądem, s<0 jako prądnica oddając moc do źródła zasilania. Powyższe stany zostały w sposób praktyczny wykonane w trakcie ćwiczenia.

Rodzina charakterystyk mechanicznych silnika asynchronicznego przy regulacji napięcia zasilania wyznaczona w ćwiczeniu jest zbliżona do idealnych, błędy mogą wynikać z klasy dokładności użytych w ćwiczeniu mierników. Charakterystyki mechaniczne dla hamowania dynamicznego prądem stałym oraz charakterystyki naturalne i sztuczne mają charakter zbliżony do rzeczywistych. Dokładny pomiar nie był także możliwy z powodu niedostatecznych zakresów mierników.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wyznaczanie cha-ki silnika pierścieniowego, Wyznaczanie cha-ki silnika pierścieniowego, Politechnika
ćw.6.Wyznaczanie charakterystyk indukcyjnego silnika pierścieniowego2, Elektrotechnika - notatki, sp
Wyznaczanie charakterystyk indukcyjnego silnika pierścieniowego, Politechnika Lubelska
Wyznaczanie charakterystyk indukcyjnego silnika pierścieniowego, Elektrotechnika, Napędy
wyznaczanie ch k indukcyjnego silnika pierścieniowego protokoli
Wyznaczanie charakterystyk indukcyjnego silnika pierścieniowego, Elektrotechnika, Napędy
Napęd E. 20, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Nowy folder
Napęd E. 12, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Nowy folder
Napęd E. 28, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Nowy folder
Wyznaczanie bezwzgl dnej aktywno ci promieniowania b v2, Politechnika Lubelska, Studia, Studia, mate
Napęd E. 6 protokół, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Nowy folder
Napęd E. 36(1), Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Nowy folder
Napęd E. 24, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Nowy folder
Wyznaczanie długości fal świetlnych przepuszczanych przez fil, Politechnika Lubelska, Studia, semest
Napęd Przeksz. 7(1), Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Nowy folder
Wyznaczanie zależności współczynnika załamania światła od stę, Politechnika Lubelska, Studia, semest
Badanie silnika szeregowego prądu stałego, Politechnika Lubelska
Wyznaczanie prędkości fal akustycznych metodą rury Kundta, Politechnika Lubelska, Studia, Studia, se
Napęd Przeksz. 7, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Nowy folder

więcej podobnych podstron