Dupre streszczenie, Dupree r.11, ZBAWIENIE- ŻYCIE SPEŁNIONE

Pobierz dokument
dupre.streszczenie.dupree.r.11.zbawienie.zycie.doc
Rozmiar 34 KB

XI. ZBAWIENIE- ŻYCIE SPEŁNIONE

  1. Łaska i wiara

W większości wiar religijnych zbawienie jawi się jako gówna idea. Utożsamia się zbawienie z odpuszczeniem grzechów. Przez ponowną integrację z sacrum człowiek przywraca także harmonię z sobą samym i resztą stworzenia. - idea pokuty. Odpokutowanie nie jest całym zbawieniem. Zbawienie reintegruje człowieka z pierwotną pełnią życia.

Cykle liturgiczne spełniają pomocniczą i przede wszystkim subiektywną funkcję włączania obiektywnego wydarzenia zbawienia w indywidualne i wspólnotowe życie chrześcijan. Powroty cykli czynią moment wcielenia stale obecnym. Proces ten daje w wyniku stan bycia zbawionym- łaska.

Stan zbawienia osiąga się przez całość religii - objawienie, ryty sakralne, sakramenty, bezpośrednie doświadczenie. Wiara jest narzędziem zbawienia. Otwiera nową perspektywę.

  1. Historia i nadzieja

Poprzez historię zbawienie może przyjść do całego narodu lub do poszczególnych jednostek. Jeśli bóg objawia się poprzez historię to również zbawia poprzez nią.

Postęp i Opatrzność stały się alternatywami oznaczającymi autonomiczny rozwój ludzki i boskie przewodnictwo w historii.

Wydarzenia uznawane ze zbawcze wpływają na wszystkie inne w tej mierze w jakiej otwierają nową perspektywę na cały bieg historii. Jeśli w historię włączy się decydujący akt pokuty, to staje się on jej stałym elementem. Utożsamianie zbawienie z postępem zaciemnia problem.

  1. Miłość - zbawienie jako praktyka

Zbawienie jest także drogą czyli sposobem postępowania, który prowadzi do życia błogosławionego. Pierwotnie postawa religijna bliższa była zwykłemu lękowi niż miłości. Nigdy też lęk nie znika z postawy religijnej. Aspekty miłości pojawiają się w większości wiar. Miłość do osoby już obecnej zrodziła pojęcie bliźniego, czyli tego komu zdarzyło się być tutaj, niezależnie od osobistych wartości. Miłość do bliźniego osiąga swój szczyt w miłości do wroga. Miłość do człowieka którego się spotyka, a nie którego się woli. Sam bóg jest utożsamiany z miłością. Jeśli jest on miłością, to sama miłość jest tym co najważniejsze - a nie ukochany przedmiot. Gdy pogłębia się miłość wzrasta ważność dawania, podczas gdy maleje znaczenie uczucia. Tego właśnie wymaga miłość chrześcijańska. Miłość bliźniego nie jest miłością jeśli nie uświęca każdego ludzkiego uczucia.


Pobierz dokument
dupre.streszczenie.dupree.r.11.zbawienie.zycie.doc
Rozmiar 34 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Dupre streszczenie, Dupree r.10, ALIENACJA RELIGIJA
Dupre streszczenie, Dupree r.6, MIT I JEGO PRZETRWANIE
Dupre streszczenie, Dupree r.6, MIT I JEGO PRZETRWANIE
Dupre streszczenie, Dupree r.2, JAK NIE NALEŻY MÓWIC O RELIGII
Dupre streszczenie, Dupree r.12, WIZJA MISTYCZNA
Dupre streszczenie, Dupree r.9, TAJEMNICA STWORZENIA
11 ang zycie codzienne
11 minut, Lektury Szkolne - Teksty i Streszczenia
11 Kenrick streszcz, Spoleczna, HR
Louise L. Hay-Mozesz uzdrowic swoje zycie, 11. Rozdzial 9, Rozdział IX
Psychologia religii - egzamin, 11. Wulff D - Techniki stymulacji i deprywacji sensorycznej - Psychol
mito - streszczenie literatury, MiTO (Martniak, str.11-51), Klasyczne funkcje przedsiębiorstw-Fayol:
Psychologia i życie streszczenie rozdziału 5, Studia SOCJOLOGIA - UŚ, WSTĘP DO PSYCHOLOGII - ćwiczen
grecja zym zycie, szkoła, streszczenia
opracowanie ćw 11 tokarz, Onedrive całość, Rok I, II sem, Psychologia emocji i motywacji, Streszczen
Opuściliśmy Irak z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku [o Polakach] (29 11 2008)
opracowania z poprzednich lat, pietrasiński, 11,12,13, marzena, STRESZCZENIE- ROZWOJÓWKA: Pietrasińs
Życie i twórczość Zofii Nałkowskiej. Geneza i kompozycja Granicy, Polonistyka, oprac i streszcz
Życie okablowane streszczenie

więcej podobnych podstron