MACIERZ McKINSEYA

Macierz McKinseya nazywana jest także macierzą atrakcyjności produktu czy atrakcyjności rynku lub macierzą GE.

Koncepcja tej macierzy powstała na początku lat 70-tych w firmie General Electric Corporation we współpracy z firmą doradczą McKinsey. W analizach produktu starano się wyeliminować słabości metody BCG, głównie zawarte w niej uproszczenia.

Dokonano zmiany w określeniu zmiennych z 1-wymiarowych na zmienne określające czynniki sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa w postaci; atrakcyjności rynku (przemysłu)i pozycji konkurencyjnej wewnątrz danego przemysłu, co dało szersze możliwości analizy portfela produkcji na tle danego przemysłu czy sektora. Dostrzeżono także problem ograniczonej przydatności macierzy BCG do analizy portfela firm zdywersyfikowanych.

Rozwiązaniem praktycznym stało się tworzenie SBU-strategicznych jednostek organizacyjnych, które są wyodrębnionymi częściami organizacji, które mają zidentyfikowanych konkurentów i dostawców oraz działają na odrębnych rynkach za pomocą własnych strategii konkurencji. Grupy produktów są analizowane pod kątem potrzeb jakie zaspokajają, technologii wytwarzania, wartości użytkowych, miejsca w portfelu produkcji.

Konstrukcja macierzy McKinseya opiera się na 2 założeniach:

Metoda McKinseya tj.9-polowa macierz analizy portfela produkcji przedsiębiorstwa

zbudowana na podstawie 2 zmiennych;

Konstrukcja macierzy McKinseya wymaga określenia:

Ocena atrakcyjności przemysłu wymaga czynności tj.

Opierając się na danych z analizy kluczowych czynników sukcesu, analizy Portera i punktowej oceny atrakcyjności sektora dokonujemy segmentacji strategicznej przedsiębiorstwa, a kolejnie konstruowania omawianej macierzy.

W firmie wydawniczej “X” wyróżniłyśmy następujące jednostki strategiczne:

  1. Podręczniki i pomoce naukowe

  2. Słowniki i leksykony

  3. Poradniki i przewodniki

  4. Literatura filmowa

  5. Inne

KCS

kluczowe czynniki sukcesu

Waga od 0-1

(co 0,05)

Ocena oficyn wydawniczych

(1-5)

Wartość ważona

 

“X”

“Y”

„X”

„Y”

1.  Staż działalnośći

0,10

3,00

5,00

0,30

0,50

2.  Wielkość sprzedaży

0,15

4,00

5,00

0,60

0,75

3.   Znajomość branży

0,10

4,00

5,00

0,40

0,50

4.  Szerokość asortymentowa

0,10

3,00

4,00

0,30

0,40

5.  Potenciał technologiczny

0,10

1,00

3,00

0,10

0,30

6.  Jakość produktu

0,15

4,00

5,00

0,60

0,75

7.   Sieć dystrybucji

0,05

3,00

4,00

0,15

0,20

8.  Efektywność reklamy

0,05

3,00

2,00

0,15

0,10

9. Odbiorcy

0,10

3,00

4,00

0,30

0,40

10.Udział w rynku

0,10

4,00

5,00

0,40

0,50

SUMA

1,00

32,00

42,00

3,30

4,40

0x01 graphic

OCENA POZYCJI KONKURENCYJNEJ W SEKTORZE POSZCZEGÓLNYCH GRUP PUBLIKACJI„X”

Lp

KLUCZOWE

CZYNNIKI

SUKCESU

Waga

0,05-1

co 0,05

OCENA 1-5

Wartość

ważona

I podręczniki

pomoce

naukowe

II słowniki

leksykony

III poradniki

przewodniki

IV lit.

filmowa

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

wielkość

sprzedaży

udział w rynku

znajomość

branży

asortyment

potencjał technologiczny

jakość produktu

dystrybucja

efektywność

reklamy

odbiorcy

zaopatrzenie

materiałowe

0,15

0,10

0,10

0,10

0,10

0,15

0,05

0,05

0,10

0,10

1,00

4

3

5

4

1

5

5

5

5

5

4

2

4

4

1

4

4

4

4

3

3

1

2

2

1

3

4

4

3

3

1

1

1

2

1

2

1

1

1

3

0,60

0,30

0,50

0,40

0,10

0,75

0,25

0,25

0,50

0,50

4,15

0,60

0,20

0,40

0,40

0,10

0,60

0,20

0,20

0,40

0,30

3,40

0,45

0,10

0,20

0,20

0,10

0,45

0,20

0,20

0,30

0,30

2,50

0,15

0,10

0,10

0,20

0,10

0,30

0,05

0,05

0,10

0,30

1,45

DANE DO CHARAKTERYSTYKI FIRMY ZDYWERSYFIKOWANEJ

Sektor

Wielkość sektora w mln

Udział firmy w obrotach sektora w %

Konkurencyjność sektora w %

Pozycja konkurencyjna firmy w sektorze w %

PODRĘCZNIKI POMOCE NAUKOWE

560

13,00

5

0,75

SŁOWNIKI, LEKSYKONY

430

6,80

5

0,50

PORADNIKI, PRZEWODNIKI

395

9,20

4

0,60

LITERATURA FILMOWA

155

1,20

3

0,45

SUMA

1540

X

X

X

MACIERZ Mc KINSEYA

6

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic


1 0,66 0.33 0

MOCNA PRZECIĘTNA SŁABA

POZYCJA KONKURENCYJNA

Legenda:

I. PODRĘCZNIKI I POMOCE NAUKOWE

II. SŁOWNIKI I LEKSYKONY

III. PORADNIKI I PRZEWODNIKI

IV. LITERATURA FILMOWA

PODSUMOWANIE

Poradniki i przewodniki znajdują się w fazie rozruchu. Występuje tu niewielu konkurentów, intensywność konkurencji nie jest wysoka, bariery wejścia niskie. Produkty nie są jeszcze nieznane na rynku, dopiero następuje ich prezentacja. Ryzyko jest wysokie, gdyż wyroby mogą nie zostać zaakceptowane przez potencjalnych nabywców ( możliwe wtedy jest przejście z rozruchu do spadku ).

Słowniki, leksykony są to produkty Wydawnictwa „X” Które zostały zaakceptowane przez rynek, znalazły swoich nabywców. Następuje bardzo szybko wzrost popytu. Tutaj właśnie zwiększa się intensywność konkurencji, z uwagi na fakt, że w tej fazie jest najwięcej wejść nowych firm do sektora. Bariery wejścia wzrastają, a ryzyko dla wchodzących jest już znacznie wyższe aniżeli w fazie początkowej.

W fazie dojrzałości znajdują się podręczniki i pomoce naukowe publikowane w „X” Intensywność konkurencji wysoka spowodowana walką o zatrzymanie zajmowanej pozycji na rynku wydawniczym. Bariery wejścia wysokie, ryzyko dla firm, które wygrały walkę konkurencyjną - niskie.

Literatura filmowa znajduje się w fazie schyłku, co potwierdziły także wcześniejsze analizy np.: macierz BCG. Pozycja tych publikacji wynika z faktu przegranej walki konkurencyjnej. Intensywność konkurencji maleje. Ryzyko kontynuowania działalności wydawniczej tej grupy produktów „X” jest wysoka i zależna od tempa spadku oraz barier wyjścia.

Grube skośne linie na rysunku macierzy rozdzielają obszary i sektory grup produktów„X” które są mocnymi stronami przedsiębiorstwa od sektorów wątpliwych i zdecydowanie niekorzystnych oraz wskazują na pożądany kierunek rozwoju produktu.

Grupy asortymentów, które znajdują się powyżej górnej linii powinny wchodzić w skład strategii rozwoju. A te, które znalazły się poniżej linii są przeznaczone do likwidacjiWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Macierz McKinseya
MACIERZ MCKINSEY - materiał dla studentów, studia AGH, ZiIP, Magister, Innowacje
macierz mckinseya
Macierz McKinseya
Ustawa z dnia 25 06 1999 r o świadcz pien z ubezp społ w razie choroby i macierz
macierz BCG
macierze 2
04 Analiza kinematyczna manipulatorów robotów metodą macierz
macierze i wyznaczniki lista nr Nieznany
macierze 1
Macierz przykrycia testów akceptacyjnych Jasiek
MACIERZE
macierze moje i rzad id 275988 Nieznany
ćw 15 Rachunek macierzowy
Lab Wypełnianie macierzy dendro meteo
Potencjał węglowodorowy skał macierzystych i geneza gazu zie, geologia, AGH, SzM, GEOLOGIA

więcej podobnych podstron