Ekologiczne Systemy Chowu i Żywienia Zwierząt - Ćwiczenia 2, ĆWICZENIA II- EKOLOGICZNE SYSTEMY CHOWU I ŻYWIENIA ZWIERZĄT

Pobierz dokument
ekologiczne.systemy.chowu.i.zywienia.zwierzat.doc
Rozmiar 122 KB

PROCES PRZEPUSZCZANIA MLEKA

Wrażenia optyczne, podniety zapachowe, podniety smakowe oksytocyna

Skład mleka 4-5 dni siara

Skład chemiczny mleka

Skład chemiczny mleka zależy od gatunku i rasy zwierzęcia. W tabeli podano skład chemiczny mleka różnych gatunków zwierząt oraz mleka ludzkiego.

0x01 graphic

Różnice w składzie chemicznym mleka wynikają między innymi z warunków środowiskowych i stopnia rozwoju noworodków. I tak np. renifery żyjące w zimnych regionach muszą mieć grubą warstwę tłuszczu podskórnego. W związku z tym, oseski muszą otrzymywać mleko o wysokiej zawartości tłuszczu, co pozwala na szybki rozwój podskórnej tkanki tłuszczowej. Z kolei szczurki rodzą się nagie, nieowłosione i potrzebują mleka o wysokiej koncentracji białka niezbędnego dla rozwoju okrywy włosowej.

Skład chemiczny mleka krowiego

Dane dotyczące różnych ras 

Do produkcji mleka wykorzystuje się na świecie krowy różnych ras. Najbardziej powszechne są rasy: holsztyńska, fryzyjska, Jersey i brunatna szwajcarska. Skład mleka jest różny u poszczególnych ras i zmienia się w czasie laktacji w  odmienny sposób w zależności od rasy.

Rasy na świecie

Rasa  

Procent tłuszczu

Procent białka

Procent laktozy

Brunatna szwajcarska

3.80

3.38

4.80

Holsztyńska  

3.56

3.02

4.61

Jersey

4.97

3.65

4.70

Bawół egipski

7.90

4.00

4.80

Ayrshire 

3.86

3.15

4.60

Krowy Holsztyńsko- Fryzyjskie

Są wymagające w stosunku do żywienia, dlatego też są nieopłacalne w gospodarstwach ekologicznych

Nie może być bydło z wysokim poziomem produkcyjnym, ponieważ narzuca to wymagający sposób żywienia, złe rasy to np. typowo mięsne, typowo mleczne

Czynniki decydujące o wyborze rasy bydła do gospodarstw ekologicznych

Preferowane rasy:

Rasy przydatne do produkcji mleka:

Rasy Mleczne

POLSKA CZERWONA

SIMENTAL

Cechy:

Podsumowania

1.Bydło rasy simentalskiej jest wartościową rasą o dwukierunkowej użytkowości, dobrze przystosowują się do warunków górskich i podgórskich.

2.Krowy rasy simentalskiej mają nieco niższą wydajność mleczną , natomiast mleko charakteryzuje się wartościowym składem tj. najwyższą spośród hodowanych w kraju ras zawartością białka, zwłaszcza frakcji kazeinowej, co ma istotne znaczenie przy produkcji serów szlachetnych. Stąd też rejon południowo- wschodni Polski powinien specjalizować się w produkcji tych serów.

3.Duże obszary użytków zielonych wyłączonych z użytkowania można zagospodarować do produkcji wysokiej jakości żywca wołowego w oparciu o bydło rasy simentalskiej.

4.Program doskonalenia rasy Simentalskiej zakłada utrzymanie jej w typie kombinowanym przy poziomie wydajności krów w populacji aktywnej 4500-5000kg mleka, o zawartości 3,9-4,0% tłuszczu i 3,4%białka.

CZERWONO- BIAŁA

CZARNO- BIAŁA INACZEJ POLSKA HOLSZTYŃSKO- FRYZYJSKA

Rasy Mięsne

Charakterystyka ras przydatnych do produkcji mięsa w gospodarstwach ekologicznych

Trzy źródła pochodzenia ras mięsnych:

Bardzo dobrze wykorzystują pasze objętościowe o niskiej jakości pokarmowej: Salers, Hereford, Aberden Angus

HEREFORD

ABERDEEN ANGUS

WYDAJNOŚĆ RZEŹNA JEST TO PROPORCJA WAGI TUSZY PO UBOJU DO MASY CIAŁA PRZED UBOJEM RAZY STO

ĆWICZENIA II- EKOLOGICZNE SYSTEMY CHOWU I ŻYWIENIA ZWIERZĄT 21 października 2009


Pobierz dokument
ekologiczne.systemy.chowu.i.zywienia.zwierzat.doc
Rozmiar 122 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA II, Studia, Ekologia
Mikroekonomia Ćwiczenia II sem
Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracj ćwiczenia II
cwiczenie ii badanie napedu z silnikiem reluktancyjnym przel
Ćwiczenie 1, II rok, Immunologia
Ćwiczenia II, LEŚNICTWO SGGW, MATERIAŁY LEŚNICTWO SGGW, Transport, Ćwiczenia
Reumatologia ćwiczenia II RZS
Chemia kliniczna ćwiczenie II, semestr III
ćwiczenia II ruchy w płaszczyznach
ćwiczenia I i II notatki
Ćwiczenia w II i III trymestrze ciąży
cwiczenia II TI
cwiczenie 3, II rok, Wytrzymałość Materiałów
ćwiczenia ( II półrocze ), College, Pedagogika, rok II, Pedagogika opiekuńcza
WYKLADY CWICZENIA TESTY, CWICZENIE II HEMOGLOBINA, ĆWICZENIE II
Technologia mięsa, Cwiczenie II Dasiewicz 03-2006, Wędliny podrobowe - pojęcie zbiorcze, obejmujące
Cwiczenia II asynch KFR

więcej podobnych podstron