201 06, Nr ˙w.

Pobierz dokument
201.06.nr.FFw.doc
Rozmiar 218 KB

Nr ćw.

201

28.11

1995

Krzysztof Misiewicz

Wydział

Elektryczny

Semestr

III

Grupa nr

wtorkowa

godz.8.00

mgr Ewa Chrzumnicka

Przygotowanie

Wykonanie

Ocena ost.

„Wyznaczanie zależności przewodnictwa od temperatury dla półprzewodników i przewodników”

Wstęp teoretyczny

Prawo Ohma stwierdza , że :

0x01 graphic
,

gdzie j - gęstość prądu ,

E - natężenie pola elektrycznego ,

- przewodnictwo elektryczne .

Przewodnictwo elektryczne określone jest wzorem :

n , p - koncentracje nośników ,

n , p - ruchliwość nośników .

Ponieważ koncentracja i ruchliwość zależą od temperatury i rodzaju materiału , więc przewodnictwo elektryczne także zależy od tych czynników .

O zależności temperaturowej przewodnictwa w metalach decyduje tylko zmniejszanie się ruchliwości wraz ze wzrostem temperatury ( koncentracja nośników - elektronów - jest bardzo duża i nie zależy od temperatury ) . Zależność temperaturową wyraża się poprzez opór (R1/ ) :

,

R0 - opór w temperaturze T0 ,

- średni współczynnik temperaturowy .

W półprzewodnikach decydujący wpływ na przewodnictwo ma koncentracja nośników. W przypadku półprzewodników samoistnych koncentracja elektronów i dziur jest taka sama i wynosi :

0x01 graphic
,

Eg - szerokość pasma zabronionego .

Natomiast w półprzewodnikach domieszkowych koncentracje określone są poprzez poziomy energetyczne (zależnie od typu półprzewodnika ) Ed - donorowy , Ea - akceptorowy , oraz poprzez temperaturę :

0x01 graphic
.

Uwzględniając powyższe równania otrzymujemy wzór na temperaturową zależność przewodnictwa dla półprzewodników :

0x01 graphic
,

Edom jest jedną z wielkości Ed lub Ea zależnie od typu półprzewodnika .

W odpowiednio niskich temperaturach można zaniedbać w powyższym wzorze pierwszy składnik , natomiast w wysokich temperaturach ( po nasyceniu poziomów domieszkowych ) można zaniedbać składnik drugi . Odpowiednio dla tych dwóch przypadków wzór przyjmie postać :

0x01 graphic
.

Logarytmując jeden z powyższych wzorów otrzymamy zależność :

` 0x01 graphic

Z wykresu tej zależności wygodnie jest odczytać zależność przewodnictwa od temperatury :

0x01 graphic

Zasada pomiaru

Pomiarów oporu półprzewodnika i przewodnika dokonuje się w różnych temperaturach . Badane materiały umieszczone są w ultratermostacie , a ich opory mierzy się przy pomocy mostka Wheatstone'a .

Pomiary

Przybliżone wartości oporów :

Rprz =

Rpół =

Lp

Temperatura

[K]

Opór przewodnika

[]

Temperatura

[K]

Opór półprzewodnika

[]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Analiza pomiarów

Błąd pomiaru rezystancji mostkiem Wheatstone'a : R=0.1

Błąd pomiaru temperatury : T=0.5C

Lp

T

[C]

1/T

[1/C]

2(D1/T)

[1/C]

R

[]

ln(1/R)

2(Dln(1/R))

10-3

1

20

0.05

0.0025

1310

-7.178

0.15

2

25

0.04

0.0016

1041.1

-6.948

0.19

3

31

0.0323

0.0011

810.3

-6.697

0.25

4

36

0.0278

0.00077

651.2

-6.479

0.31

5

40.5

0.0247

0.00061

534

-6.28

0.37

6

44

0.0227

0.00052

460

-6.131

0.43

7

48

0.0208

0.00044

396.2

-5.982

0.5

8

55.5

0.0180

0.00033

297

-5.694

0.67

9

60

0.0167

0.00029

250.2

-5.522

0.8

10

66.5

0.0150

0.00023

195

-5.273

1.03

11

70

0.0143

0.00021

171.6

-5.145

1.17

12

75.5

0.0132

0.00018

141.1

-4.949

1.42

13

80

0.0125

0.00016

119.2

-4.781

1.68

14

85.5

0.0117

0.00014

100.8

-4.613

1.98

15

91

0.011

0.00013

84.8

-4.44

2.36

Współczynnik nachylenia prostej ln(1/R)=f(1/T) obliczony metodą regresji wynosi :

a= -71.4027

a= -7.8105 .

Poziom domieszkowy będzie zatem równy :

0x01 graphic

Błąd wyznaczenia poziomu domieszkowego :

0x01 graphic

Wynik:

E=(0.01230.0014)eV


Pobierz dokument
201.06.nr.FFw.doc
Rozmiar 218 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
201-06, Nr.˙wicz. 201
120 06, Nr ˙w.
201-03, Nr ˙w.
201 04, Nr ˙w.
201 08, Nr ˙w.
Dziennik Ustaw z 06 r Nr9 poz ?2 Prawo ochrony środowiska
06 teatr w│oskiego renesansu
108EDDDDDDDD, nr ?w
208 01, Nr ˙w.
308c, Nr.˙w.
208 3, Nr ˙w.:208
104-07, Nr ˙w.
105 02, Nr ˙w.
108 12, Nr ˙w.
108b 4, nr ˙w.
208-02, Nr ?w.

więcej podobnych podstron