Koncepcje zarządzania-egzamin - zasady


Koncepcje zarządzania - egzamin

Opis efektów kształcenia

 1. Student potrafi opisać poglądy na temat zarządzania i ich historyczną ewolucję.

 2. Potrafi wymienić i opisać poszczególne kierunki zarządzania.

 3. Jednym z twórców był Taylor (jaki okres czasu, co było cechą charakterystyczną - naukowa organizacja pracy, podzielił cały proces produkcyjny na poszczególne etapy)

  1. Scharakteryzować klasyczne i współczesne teorie zarządzania (czyli wskazać wady i zalety oraz jakie są bariery)

  2. Zdefiniować cechy organizacji uczącej się, inteligentnej i wirtualnej.

  3. Student powinien umieć wdrażać i stosować współczesne koncepcje zarządzania.

  4. Powinno umieć się dobrać koncepcję w zależności od dziedziny.

  • Np. Outsourcing co daje? - wydzielenie pewnych działów. Pozyskiwanie z zewnątrz innych firm, które robią to lepiej.

  • Np. pytanie krytyczna analiza zjawisk przy wykorzystaniu benchmarkingu (czyli opisać wady i zalety)

  • Do lat 80-tych ubiegłego wieku były stosowane tradycyjne koncepcje

  1. Student powinien wiedzieć, kiedy można zastosować np. benchmarking czy Reengineering

  2. Na podstawie ewolucji zarządzania student powinien wiedzieć, co wykorzystujemy dziś z koncepcji tradycyjnych.  Wyszukiwarka

  Podobne podstrony:
  KONCEPCJE ZARZĄDZANIA egzamin
  egzamin opracowane pytania 1 , studia, Koncepcje zarządzania
  pytania na egzamin moje, Gospodarka Przestrzenna, Gospodarka przestrzenna, Koncepcje zarządzania, bd
  st egzaminacyjny z koncepcji zarządzania wariant A
  zarzadzanie strategiczne Zasady zarządzania strategicznego
  15 WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA
  organizacja i zarzadzanie egzamin id 339603
  NKZ - W1 Organizacja i zarządzanie., Nowoczesne koncepcje zarządzania wyklady
  Nowoczesne koncepcje zarzadzania przez jakosc (23-04), WSE notatki, 5 sem
  KONCEPCE ZARZADZANIA 2008, Koncepcje Zarządzania- ĆW cz 1,2 WSAiB
  15 WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA
  Koncepcje zarządzania$ 03 2012
  Organizacja i zarzadzanie EGZAMIN 01
  Koncepcje zarzadzania strategicznego, Rok 2, Nauka o organizacji
  KONCEPCJE ZARZ.- TEST, Zarządzanie PWR PIP, MGR, Semestr I, Koncepcje zarządzania
  Koncepcje zarządzania w łańcuchu dostaw
  koncepcje zarzadzania 14 2015 studia stacjonarne podstawowe informacje
  Hawrysz Koncepcje zarządzania WYKŁADY
  koncepcje zarzadzanie wyklad 2

  więcej podobnych podstron