calki nieoznaczone, wyklad id 1 Nieznany

background image

CAŁKI NIEOZNACZONE

Definicja

Funkcja F jest funkcją pierwotną funkcji f na przedziale I, jeżeli

 

 

'

F x

f x

dla każdego

x

I

.

Twierdzenie (podstawowe o funkcjach pierwotnych)

Niech F będzie funkcją pierwotną funkcji f na przedziale I. Wtedy:

1.

 

 

G x

F x

C

gdzie

C

R

, jest funkcją pierwotną funkcji f na I,

2. Każdą funkcję pierwotną funkcji f na I można przedstawić w postaci

 

c

x

F

, gdzie

R

c

.

Twierdzenie (warunek wystarczający istnienia funkcji pierwotnej)

Jeżeli funkcja jest ciągła na przedziale, to ma funkcję pierwotną na tym przedziale.

Definicja (całka nieoznaczona)

Niech F będzie funkcją pierwotną funkcji f na przedziale I. Całką nieoznaczoną funkcji f na
przedziale I nazywamy zbiór funkcji

 

;

F x

C C

R

Całkę nieoznaczoną funkcji f oznaczamy przez

 

f x dx


Niech funkcja f ma funkcję pierwotną na przedziale I. Wtedy dla każdego

I

x

 

 

x

f

dx

x

f

Niech funkcja f ma pochodną na przedziale I. Wtedy dla każdego

I

x

 

 

C

x

f

dx

x

f

, gdzie

R

C

Twierdzenie (o liniowości całki nieoznaczonej)

Niech funkcje f i g mają funkcje pierwotne oraz niech

R

,

. Wtedy

 

 

 

 

dx

x

g

dx

x

f

dx

x

g

x

f

Twierdzenie (o całkowaniu przez części)

Jeżeli funkcje f i g mają ciągłe pochodne, to

   

   

   

dx

x

g

x

f

x

g

x

f

dx

x

g

x

f

Twierdzenie (o całkowaniu przez podstawianie)

Jeżeli

1. funkcja

R

I

f

:

jest ciągła na przedziale I

2. funkcja

I

J

:

ma ciągłą pochodną na przedziale J, to

 

 

   

 

 

C

t

F

dt

t

t

f

dx

x

f
background image

34

C

AŁKI NIEOZNACZONE WAŻNIEJSZYCH FUNKCJI ELEMENTARNYCH

∫ 0𝑑𝑥 = 𝐶 dla 𝑥𝜖ℝ

∫ 𝑐𝑑𝑥 = 𝑐𝑥 + 𝐶 dla 𝑥𝜖ℝ 𝑜𝑟𝑎𝑧 𝐷 ∈ ℝ

∫ 𝑑𝑥 = 𝑥 + 𝐶 dla 𝑥𝜖ℝ

∫ 𝑥

𝛼

𝑑𝑥 =

𝑥

𝛼+1

𝛼 + 1

+ 𝐶 dla 𝛼 ≠ −1 oraz 𝑥𝜖ℝ

∫ 𝑥𝑑𝑥 =

𝑥

2

2

+ 𝐶 dla 𝑥𝜖ℝ

𝑑𝑥

𝑥

=

ln

|𝑥| + 𝐶 dla 𝑥𝜖ℝ − {0}

∫ 𝑎

𝑥

𝑑𝑥 =

𝑎

𝑥

ln

𝑎

+ 𝐶 dla 𝑎𝜖(0,1) ∪ (1, ∞) oraz 𝑥𝜖ℝ

∫ 𝑒

𝑥

𝑑𝑥 = 𝑒

𝑥

+ 𝐶 dla 𝑥𝜖ℝ

∫ 𝑠𝑖𝑛𝑥𝑑𝑥 = −𝑐𝑜𝑠𝑥 + 𝐶 dla 𝑥𝜖ℝ

∫ 𝑐𝑜𝑠𝑥𝑑𝑥 = 𝑠𝑖𝑛𝑥 + 𝐶 dla 𝑥𝜖ℝ

𝑑𝑥

𝑠𝑖𝑛

2

𝑥

= −𝑐𝑡𝑔𝑥 + 𝐶 dla 𝑥𝜖(𝑘𝜋, (𝑘 + 1)𝜋), gdzie 𝑘𝜖ℤ

𝑑𝑥

𝑐𝑜𝑠

2

𝑥

= 𝑡𝑔𝑥 + 𝐶 dla 𝑥𝜖 (−

𝜋
2

+ 𝑘𝜋,

𝜋
2

+ 𝜋) , gdzie 𝑘𝜖ℤ

1

1 +

𝑥

2

𝑑𝑥 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑥 + 𝐶 dla 𝑥𝜖ℝ

−1

1 +

𝑥

2

𝑑𝑥 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑡𝑔𝑥 + 𝐶 dla 𝑥𝜖ℝ

1

√1 −

𝑥

2

𝑑𝑥 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝑥 + 𝐶 dla 𝑥𝜖(−1,1)

−1

√1 −

𝑥

2

𝑑𝑥 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠𝑥 + 𝐶 dla 𝑥𝜖(−1,1)

Definicja

Funkcję wymierną

 

 

 

L x

W x

M x

nazywamy właściwą, gdy stopień wielomianu w liczniku

jest mniejszy od stopnia wielomianu w mianowniku. W przeciwnym przypadku mówimy, że
funkcja wymierna jest niewłaściwa.

Definicja

Funkcję wymierną właściwą postaci

n

A

x

a

, gdzie

R

A

a

R

n

,

,

, nazywamy ułamkiem

prostym pierwszego rodzaju.

Funkcję wymierną właściwą postaci

2

n

Bx

C

x

bx

c

, gdzie

R

C

B

c

b

R

n

,

,

,

,

, oraz

2

4

0

b

c

 

, nazywamy ułamkiem prostym drugiego rodzaju.


background image

35

Twierdzenie (o rozkładzie funkcji wymiernej na ułamki proste)

Każda funkcja wymierna właściwa rzeczywista jest sumą ułamków prostych. Przedstawienie
to jest jednoznaczne. Funkcja wymierna właściwa

 

 

 

 

 

1

2

1

2

2

2

2

1

2

1

1

2

2

...

...

s

r

l

l

l

k

k

k

r

s

s

L x

x

x

x

x

x

x

x

b x c

x

b x c

x

b x c

jest sumą

1

2

...

r

k

k

k

  

ułamków prostych pierwszego rodzaju oraz

1

2

...

s

l

l

l

  

ułamków

prostych drugiego rodzaju, przy czym
 czynnikowi

i

k

i

x

x

odpowiada suma k

i

ułamków prostych pierwszego rodzaju postaci:

1

2

2

...

i

i

ik

i

i

k

i

i

i

A

A

A

x

x

x

x

x

x

 

, gdzie

1

2

,

,...,

1

i

i

i

ik

A A

A

i

r

 

,

 czynnikowi

2

j

l

j

j

x

b x c

odpowiada suma l

j

ułamków prostych drugiego rodzaju

postaci:

1

1

2

2

2

2

2

2

...

j

j

j

jl

jl

j

j

j

j

l

j

j

j

j

j

j

B x C

B x C

B x C

x

b x c

x

b x c

x

b x c

 

,

gdzie

1

2

1

2

,

,...,

,

,

,...,

1

j

j

j

j

jl

j

j

jl

B

B

B

C

C

C

j

s

 

.

C

AŁKOWANIE UŁAMKÓW PROSTYCH PIERWSZEGO RODZAJU

Do obliczania całek z ułamków prostych pierwszego rodzaju stosujemy podstawienie

t

x

a

 

i następnie korzystamy ze wzoru:

1

ln

1

1

1

t

C dla

t dt

t

C dla

 

 

 

 

C

AŁKOWANIE UŁAMKÓW PROSTYCH DRUGIEGO RODZAJU

Do obliczania całek z ułamków prostych drugiego rodzaju stosujemy wzór

2

2

2

2

2

2

n

n

n

Bx C dx

x b dx

B

Bb

dx

C

x

bx c

x

bx c

x

bx c

Pierwszą z tych całek obliczamy za pomocą podstawienia

2

t

x

bx c

, a drugą po

sprowadzeniu

trójmianu

2

x

bx c

do

postaci

kanonicznej:

2

2

2

2

4

b

b

x

p

q

x

c

 

i podstawieniu x

p

q t

 

za pomocą wzoru:

1

1

2

2

2

2

3

2

1

2

1

n

n

n

dx

x

n

dx

n

a

x

a

n

a x

a

x

a

Literatura

1. M. Gewert, Z. Skoczylas: Analiza matematyczna 1. Definicje, twierdzenia, wzory.
2. M. Gewert, Z. Skoczylas: Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania.
3. W. Krysicki, L. Włodarski: Analiza matematyczna w zadaniach, część I.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Badania operacyjne wyklad 2 id Nieznany
historia gospodarcza wyklady id Nieznany
Derma dermatologia wyklad8 id 6 Nieznany
Audyt 2012 zaoczne wyklad 4 id Nieznany (2)
Encyklopedia prawa wyklady id 1 Nieznany
Audyt 2012 zaoczne wyklad 1 id Nieznany
materialy do wykladow 1 i 2 id Nieznany
nauka administracji wyklady id Nieznany
podstawy zarzadzania wyklady id Nieznany
Audyt 2012 zaoczne wyklad 2 id Nieznany
7191253 Automatyka wyklady id 4 Nieznany
Audyt 2012 zaoczne wyklad 3 id Nieznany (2)
materialy do wykladu 1 i 2 id 2 Nieznany
biologia przedostatni wyklad id Nieznany (2)
biochemia pytania z wykladow id Nieznany (2)
Inzynieria ladowa wyklady1 id 5 Nieznany
Podstawy zarzadzania wyklad id Nieznany

więcej podobnych podstron