3wspolrzedne biegunowe id 36869 Nieznany (2)

background image

Współrzędne biegunowe

Poprzednie ćwiczenie można było wykonać, używając bezpośrednio współrzędnych biegunowych.
Największe zastosowanie mają współrzędne biegunowe względne (przyrostowe).

AutoCAD interpretuje jako współrzędne biegunowe parę liczb rozdzielonych znakiem .. "<":

r -to odległość punktu od początku układu współrzędnych, dr to odległość punktu od ostatnio
utworzonego punktu, φ to kąt mierzony od dodatniego kierunku osi X.

Znak .. "<"jest separatorem współrzędnych biegunowych.

Jeżeli zamierzamy narysować odcinek AB i ostatnim zdefiniowanym punktem był punkt A, to
biegunowe współrzędne względne punktu B wynoszą odpowiednio:

przyrost dr=długość odcinka AB i kąt (p=kąt odcinka AB z osią X czyli @120<75 '

W biegunowych współrzędnych względnych przyrost jest obliczany wyłącznie dla promienia dr. Kąt
(p) jest podawany bezwzględnie

Zarówno promień r. jak i przyrost promienia dr mogą mieć wartości ujemne!

Oto kilka przykładów bardziej złożonych współrzędnych biegunowych:

12.05<0.9 oznacza współrzędne bezwzględne: r = +12.05 φ = +0.9°

@12.05<0.9 oznacza współrzędne względne: dr = +12.05 φ = +0.9 °

-.8<-l.2 oznacza współrzędne bezwzględne: r = -0.8 φ = -1.2°

@-.8<-1.2 oznacza współrzędne względne: dr = -0.8 φ = -1.2°

Ćwiczenia

Zadanie: Za pomocą polecenia

LINIA

(

LINĘ

)

narysować zarys płyty o wymiarach jak na rysunku.

Stosować wyłącznie współrzędne biegunowe wpisywane z klawiatury. Zacząć od punktu 1 o
dowolnych współrzędnych określonych za pomocą kliknięcia.

Rozwiązanie:

Utworzyć nowy plik projektu na podstawie szablonu Szablon-1. dwt

• Ustawić przełączniki na Pasku stanu tak, jak na rysunku:

background image

Oto stosowny dialog:

Polecenie:

• Zamknąć okna wszystkich projektów bez zapisywania zmian.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
2sledzenie biegunowe id 32736 Nieznany (2)
biegunki1 id 85565 Nieznany
biegunki 1 id 85566 Nieznany
Odpowiedzi calki biegunowe id Nieznany
BiegunyDominujace 13 id 85569 Nieznany (2)
Odpowiedzi calki biegunowe id Nieznany
Abolicja podatkowa id 50334 Nieznany (2)
4 LIDER MENEDZER id 37733 Nieznany (2)
katechezy MB id 233498 Nieznany
metro sciaga id 296943 Nieznany
perf id 354744 Nieznany
interbase id 92028 Nieznany
Mbaku id 289860 Nieznany
Probiotyki antybiotyki id 66316 Nieznany
miedziowanie cz 2 id 113259 Nieznany
LTC1729 id 273494 Nieznany
D11B7AOver0400 id 130434 Nieznany
analiza ryzyka bio id 61320 Nieznany

więcej podobnych podstron