BIOFIZYCZNE MONITOROWANIE CIAZY Nieznany (2)

background image

Biofizyczne
monitorowanie płodu

background image

Podstawowe mianownictwo
kardiotokograficzne

Podstawowa częstość uderzeń serca płodu (linia
podstawowa)

Zmienność częstości uderzeń serca płodu
(zmienność krótkoterminowa i długoterminowa)

background image

Podstawowa Częstość Uderzeń
Serca Płodu

Wartości graniczne normokardii (Hon) – zakres

częstotliwości 120-160 uderzeń/min

Przekroczenia normy do wartości 20 uderzeń/min jest

uznane jako umiarkowana tachykardia lub
bradykardia, a przekroczenie ponad 20 uderzeń/min
jest uznane za ciężką tachykardię lub bradykardię.

background image

Bradykardia ostra

Przyczyny

Ostra hipoksemia i hipoksja u płodu

-

Hipoksja lub niedociśnienie u ciężarnej (np. zespół

żyły głównej dolnej)

-

Ostra niewydolność maciczno-łożyskowa

Utrzymujące się zaburzenie w krążeniu

pępowinowym

Ucisk główki płodu

Krwawienie krwią płodową

Załamanie się zdolności kompensacyjnych układu

krążenia płodu w przebiegu niedotlenienia i kwasicy
(bradykardia terminalna)

background image

Bradykardia ostra

Postępowanie

Zmiana pozycji ciężarnej

Ocena napięcia macicy

Badanie wewnętrzne – ocena zaawansowania
porodu, rozpoznanie np.: wypadniętej pępowiny

background image

Bradykardia przewlekła

Przyczyny

Wady serca płodu z blokiem układu bodźco -

przewodzącego.

Hipotermia

Bradykardia idiopatyczna


Podstawowa częstość serca płodu w zakresie w

zakresie 100-

120 uderzeń/min nie zwiększa ryzyka

zagrożenia płodu – rozwinięte mechanizmy
kompensacyjne.

background image

Tachykardia

Przyczyny:

Zakażenia, zwłaszcza wewnątrzowodniowe.

Leki

– betamimetyki cholinolityki (atropina).

Niedotlenienie płodu – zwykle z innymi zaburzeniami.

Mała dojrzałość płodu.


Wystąpienie tachykardii obok deceleracji późnych lub

zmiennych znacznie zwiększa prawdopodobieństwo
niedotlenienia - obraz taki jest charakterystyczny dla

niedotlenienia przewlekłego lub podostrego.

background image

Fluktuacja

Nieregularność rytmu serca

spowodowana ciągłą interakcją

współczulnego i przywspółczulnego

układu autonomicznego płodu.

Mikrofluktuacja

– nieregularność

krótkotrwała definiowana jako różnica
trwania kolejnych ewolucji serca.

Makrofluktuacja

– oscylacja.

background image

Typy oscylacji

Typ I

– oscylacja milcząca 0-5 uderzeń/min

Typ II

–falująca zawężona 5-10 uderzeń/mi

Typ III-

falująca 10-25 uderzeń/min

Typ IV

– skacząca ponad 25 uderzeń/min

Częstość oscylacji określono jako liczbę

przekroczeń krzywej czynności serca przez
linię podstawową – prawidłowa to 2-6/min

background image

Znaczenie kliniczne oscylacji

Zmniejszenie lub zanik zmienności krótko i
długotrwałej jest stałym choć późnym
objawem hipoksji OUN (też w czasie snu
płodu, przy małej dojrzałości płodu, leki-
narkotyki neuroleptyki, MgSO4)

Nadmierna duża zmienność( oscylacja
skacząca) to wynik pobudzenia OUN lub
zaburzeń w przepływie krwi pępowinowej

background image

Zmiany okresowe czynności
serca płodu.

Deceleracje

–zwykle związane czasowo i

przyczynowo ze skurczami macicy.
Nadmierne skurcze są zagrożeniem nawet
dla całkowicie zdrowego płodu.

Akceleracje -

występujące zwykle

w połączeniu z ruchami

background image

Deceleracje

O jednolitym kształcie – lustrzane odbicie
skurczu macicy

– częstość uderzeń serca

płodu jest proporcjonalne do wzrostu

ciśnienia śródmacicznego – Kształt V lub U

- deceleracje wczesne

-

deceleracje późne

O niejednolitym kształcie

- zmienne -

nagłe rozpoczęcie

i zakończenie

-

złożone – dowolne połączenie ww

background image

Deceleracje zmienne

background image

Akceleracje

Przyspieszenie czynności serca (>15/min,

>15s)

samoistne, periodyczne, indukowane

Obecność akceleracji świadczy o dobrostanie

płodu, dobrze koreluje z prawidłowymi
wartościami prężności tlenu.

background image

Akceleracje

Szczególne rodzaje akceleracji:

Overshoot -

długotrwała akceleracja

występująca po deceleracji i w okresie
zmniejszonej podaży O2 (akceleracja lub
tachykardia wyrównawcza)

Shoulders -

to akceleracje towarzyszące

początkowi i zakończeniu deceleracji zwykle
zmiennej.

background image

Cechy prawidłowego KTG

Cecha KTG

Wartości Prawidłowe

Podstawowa częstość uderzeń
Zmienność długoterminowa:
amplituda

częstotliwość

Zmienność krótkoterminowa
Zmiany okresowe

akceleracje

deceleracje


Cykliczność w występowaniu
akceleracji i zmienności częstości
uderzeń serca

120-160/min

5-25 /min

3-5/min
Występuje

2 lub> w ciągu 10 min zapisu
Brak lub sporadyczne, krótkie i
łagodne
20-40-minutowe okresy
naprzemiennego wzrostu i
zmniejszenia aktywności płodu

background image

Testy kardiotokograficzne

background image

Niestresowy test KTG

20-

30 min zapis KTG połączony z rejestracją

ruchów płodu, bez czynności skurczowej
macicy i dodatkowych bodźców dla płodu

Cel -

zbadanie samodzielnej aktywności

płodu i określenie jego dobrostanu

Wynik reaktywny testu pozwala
w 99%przewidzieć brak zagrożenia płodu
w ciągu tygodnia od wykonania testu

background image

Kryteria klinicznej oceny NST

Test reaktywny

– wystąpiły 2 lub > akceleracje skojarzone z ruchami

płodu; amplituda zmienności długoterminowej wynosi okresowo
przynajmniej 10 uderzeń/min.; występuje zmienność krótkoterminowa;
częstość podstawowa mieści się w zakresie normokardii.

Test niereaktywny

– brak ruchów płodu oraz akceleracji; zmienność

częstości uderzeń zwykle zmniejszona;

Test wątpliwy - wystąpiła przynajmniej jedna z wymienionych sytuacji:

-

stwierdzono jedną akcelerację skojarzoną z ruchem

-

przyspieszenia czynności serca nie spełniają kryteriów

akceleracji;

-

amplituda zmienności długoterminowej <10

-

nieprawidłowa częstość podstawowa.

background image

Kardiotokograficzny test
skurczowy

Uznaje się za udany po wywołaniu przynajmniej 3

skurczów macicy w ciągu 10 min.

Rodzaje: brodawkowy lub oksytocynowy (oxytocinum

i.v. początkowo 0.5 mj.m./min, podwajane co 15 min

aż do osiągnięcia właściwych skurczów)

Bezwzględne przeciwwskazania

stan po klasycznym cięciu cesarskim

łożysko przodujące

duże zagrożenie porodem przedwczesnym

background image

Ocena kliniczna testu
skurczowego

Test negatywny

– niema deceleracji prawidłowa

zmienność częstości serca płodu, występują
akceleracje

Test pozytywny

– po większości skurczów występują

deceleracje

Test wątpliwy – niektóre skurcze wywołują

deceleracje późne, lub występują deceleracje
zmienne lub inne podejrzane cechy zapisu.

Hiperstymulacja

– skurcze częściej niż co 2 min. lub/i

trwają ponad 90 s.

Test nieudany

– brak czynności skurczowej

background image

Elektrokardiografia płodowa

Metody: bezpośrednia i pośrednia
Eliminacja EKG matki

Ocena:

-

Dwufazowości segmentu ST

-

Wzrost współczynnika T/QRS >0,1

-

Wzrost linii podstawowej T/QRS

background image

EKG płodowa

Niedotlenienie serca prowadzi do produkcji

mleczanów i obniżenia pH oraz uwalniania

jonów potasowych, co zmienia potencjały

membranowe. Następuje wzrost amplitudy

załamka T. Część zmian odcinka ST jest też

związana z pobudzeniem beta receptorów

przez katecholaminy. Pojawienie się
dwufazowego odcinka ST jest specyficznym

objawem niedotlenienia komórek mięśnia
sercowego.

background image

Pulsoksymetria

Warunek podstawowy

– umieszczenie

głowicy pulsoksymetru na skórze głowy
płodu.

Umożliwia stałe monitorowanie

utlenowania krwi włośniczkowej.

Zmniejsza częstość wykonywanych cięć

cesarskich.

background image

Komputerowe monitorowanie

kardiotokograficzne płodu.

Ilościowa analiza danych kardiotokograficznych przy

wykorzystaniu systemów komputerowych.

Analiza ta jest pozbawiona wad związanych z

doświadczeniem, zmęczeniem, czy nastawieniem
emocjonalnym osoby analizującej.

Ułatwia właściwą i szybką interwencję lekarza.

background image

System MONAKO

Analiza KTG:

-

Wyznaczenie linii podstawowej

-

Rozpoznanie bradykardii i tachykardii

-

Wykrywanie akceleracji i deceleracji

-

Określanie wzajemnych relacji między deceleracjami

a aktywnością skurczową macicy

-

Wyznaczanie okresów niskiej i wysokiej zmienności

oraz wyznaczanie wartości zmienności

krótkoterminowej i długoterminowej

-

Określanie wskaźnika straty sygnału

-

Wyliczanie zakresu zmian dla wysycenia tlenem krwi

płodowej (pulsoksymetr)


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
7 [ Biofizyczne metody monitorowania ciąży ]
7 [ Biofizyczne metody monitorowania ciąży ]
przewodnik biofizyka id 407075 Nieznany
Panstwowy Monitoring Srodowiska Nieznany
biofiza id 86873 Nieznany (2)
Na4 monitorowanie przestrzeni r Nieznany
Nadcisnienie tetnicze w ciazy i Nieznany
BIOFIZYKA 2 id 86951 Nieznany (2)
Biofizyka przeplywow i ukladu k Nieznany
Metodyka monitoringu terenowego Nieznany
biofizyka 2 id 86907 Nieznany
Psychologiczne aspekty ciazy i Nieznany
choroby serca u kobiet w ciazy Nieznany
laboratoryjne monitorowanie ciąży
2010 02 Monitorowanie pojemnosc Nieznany (2)
Podstawy monitorowania jakosci Nieznany
13 Monitorowanie dzialalnosci p Nieznany (2)

więcej podobnych podstron