Badanie podmiotowe i przedmiotowe dzieci

background image

Lek. med. Marcin Kalisz

Badanie podmiotowe i

przedmiotowe dzieci

Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci

Akademia Medyczna w Warszawie

mkalisz@sgh.waw.pl

background image

Badanie Podmiotowe

(Wywiad)

background image

Badanie Podmiotowe

(Wywiad)

• Pierwszy etap dochodzenia do

prawidłowego rozpoznania

• Bezpośredni od dziecka (w zależności

od wieku pacjenta)

• Pośredni od rodziców/opiekunów

pacjenta

background image

Badanie Podmiotowe

(Wywiad)

• pytania otwarte- wprowadzenie,

zainteresowanie się ogólną sytuacją
rodziny

• pytania wprost (np. czy boli brzuch?)
• pytania o objawy
• podsumowanie
• przewidywania

background image

Badanie Podmiotowe

(Wywiad)

• obecny stan chorego i niepokojące objawy
• obserwacja dziecka i rodziców- ustalenie relacji

pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny

• wywiad okołoporodowy (poród, powikłania,

stan dziecka po porodzie)

• rozwój dziecka (siatki centylowe!)
• przebyte choroby
• szczepienia

background image

Badanie Podmiotowe (Wywiad)

• wywiad dotyczący miejsca zamieszkania

i warunków bytowych,
szkoły/przedszkola (w tym- palenie
tytoniu, spożycie alkoholu przez
członków rodziny, zwierzęta domowe-
również rybki akwariowe!!)

• wywiad rodzinny (choroby w rodzinie,

zgony, zawód rodziców)

background image

Badanie Podmiotowe

(Wywiad)

• dieta dziecka (ograniczenia dietetyczne,

karmienie piersią, kolejność
wprowadzania pokarmów)

• przyjmowane leki (przez dziecko oraz

członków rodziny)

background image

Badanie Przedmiotowe

background image

Badanie Przedmiotowe

• oglądanie
• badanie przez dotyk
• opukiwanie
• osłuchiwanie

background image

Badanie Przedmiotowe

Stan ogólny

- ogólny stan dziecka

Ocena ogólna

:

- wzrost, masa ciała i obwód głowy

- gorączka

- pobudliwość

- koloryt skóry (sinica centralna- wady serca,

zatrucia, niedobór, tlenu; obwodowa-

oziębienie, niedobór tlenu, posocznica)

background image

Badanie Przedmiotowe

Ocena ogólna c. d.

- odwodnienie
- obrzęki
- zapach z ust

background image

Badanie Przedmiotowe

Głowa i szyja

• Czaszka- pomiary, ciemiączka
• Objawy oponowe:
- sztywność karku
- „pocałunek kolan”
- objaw Brudzińskiego górny
- objaw Brudzińskiego dolny

background image

Badanie Przedmiotowe

Głowa i szyja c.d.

• oczy (źrenice, spojówki)
• uszy (kształt, bolesność uciskowa,

badanie słuchu, otoskopia)

• jama ustna, gardło (kolejność badania,

zmiany w obrębie śluzówek, zęby,

język, migdałki)

• węzły chłonne i tarczyca

background image

Badanie Przedmiotowe

Klatka piersiowa

• Kształt (kurza- spłaszczona z wystającym

mostkiem; szewska- zapadnięcie dolnej
części mostka z wyrostkiem
mieczykowatym; beczkowata- wdechowe
ustawienie żeber)

• Brodawki sutkowe

background image

Badanie Przedmiotowe

Serce

• Osłuchiwanie
• Opukiwanie
• Czynność serca
• Tony

background image

Badanie Przedmiotowe

Płuca

• szmery oddechowe (ściszenie; „suche”

świsty i furczenia; „wilgotne” rzężenia i

trzeszczenia; świst wdechowy w stridorze)

• częstość oddechów
• duszność
• osłuchiwanie
• opukiwanie

background image

Badanie Przedmiotowe

Brzuch

• oglądanie
• badanie dotykiem (prawidłowe ułożenie

kończyn!)

• badanie narządów wewnętrznych
• osłuchiwanie

background image

Badanie Przedmiotowe

Narządy płciowe

Dziewczynki:
• zakażenia, wady, ciała obce, objawy

wykorzystywania seksualnego, stadium

dojrzewania

Chłopcy:
• zakażenia, wady, ciała obce, objawy

wykorzystywania seksualnego, stadium

dojrzewania, zstąpienie jąder, odprowadzalność

napletka

background image

Badanie Przedmiotowe

Kończyny

• Ruchomość, obrzęki, urazy

Skóra

• sprężystość
• ciepłota
• kolor
• zmiany skórne

background image

Piśmiennictwo

 Illing S., Spranger S. „Pediatria- Poradnik kliniczny”,

Urban&Partner, Wrocław 2001

 pod red. Chmielewskiej-Szewczyk D. „Choroby infekcyjne

układu oddechowego u dzieci”, Via Medica, Gdańsk 2001

 Nelson W.E., Behrman R.E., Kliegman RM „Podręcznik

Pediatrii”, PWN, Warszawa 1996

 Traczyk W.Z. „Fizjologia człowieka w zarysie”, PZWL,

Warszawa 1992

 Sylwanowicz W., Michajlik A., Ramotowski W., „Anatomia i

fizjologia człowieka”, PZWL, Warszawa

1985

background image

Dziękuję za uwagę


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Badanie podmiotowe i przedmiotowe dzieci
Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatri
badanie podmiotowe i przedmiotowe
BADANIE PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE UKŁADU ODDECHOWEGO, Pielęgniarstwo internistyczne, Pulmonologia
Badanie podmiotowe i przedmiotowe wstep
Badanie podmiotowe i przedmiotowe zarys WYKŁAD
Badanie podmiotowe i przedmioto Nieznany (2)
Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatri
Badania podmiotowe i przedmiotowe wykonywane przez pielęgniarkę internistyczn1
Zasady badania podmiotowego i przedmiotowego, podstawowe objawy
Badanie podmiotowe i przedmiotowe fizjoterapia ogólna
Badanie podmiotowe i przedmiotowe dziecka
Podmiotowe i przedmiotowe badanie lekarskie w wykrywaniu nowotworów
Badanie podmiotowe oraz przedmiotowe pacjenta w chirurgii
Podmiotowe i przedmiotowe badanie lekarskie w wykrywaniu nowotworów
Struktura podmiotowa i przedmiotowa gospodarki
Ananatomia i fizjologia badania ukladu oddechowego u dzieci

więcej podobnych podstron