Objawy neurologiczne w przerzutach do OUN

background image

Objawy neurologiczne

w przebiegu guzów

pierwotnych

i przerzutowych do OUN

background image

Guzy mózgu

nowotworowe

nienowotworowe

- zapalne

(ropnie)

- naczyniowe

(olbrzymie tętniaki i

naczyniaki)

- pasożytnicze

(wągrzyca - cysticercosis,

bąblowica -

echinococcus

granulosus )

Guzy mózgu

background image

Epidemiologia

Pierwotne nowotwory mózgu - ok. 3% zgonów z powodu
nowotworu

Częstość - ok. 1/8000 na rok
Pierwotne nowotwory mózgu + przerzuty do mózgu - ok.
1/5000 na rok

Dorośli

- guzy OUN:

2-3% wszystkich

nowotworów

Dzieci

- guzy OUN:

18-20% wszystkich

nowotworów i są

drugą przyczyną śmierci po

nowotworach układu krwiotwórczego

Guzy mózgu

background image

Pierwotne guzy OUN

wewnątrzczaszkowo -

ok. 85%

wewnątrzkanałowo -

ok. 15%

Guzy mózgu

background image

Nowotwory wewnątrzczaszkowe

- guzy glejopochodne
- guzy przerzutowe
- oponiaki
- nerwiaki
- gruczolaki przysadki
- inne

Guzy mózgu

background image

Guzy wewnątrzczaszkowe - grupy

objawów

1. ze wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego

2. ogniskowe

3. padaczka*

4. endokrynne

Guzy mózgu

background image

Ciśnienie wewnątrzczaszkowe

przestrzeń wewnątrzczaszkowa - stała objętość

kompartmenty: krew + płyn m-r. + mózg = stała
objętość

kompartmenty te są w równowadze objętościowo-
ciśnieniowej (doktryna Monro-Kellego)

normalne wartości ICP - ??? (poniżej 15mmHg)
ICP należy leczyć jeśli > 20mmHg

Guzy mózgu

Ad 1.

background image

PODATNOŚĆ

/rezerwa objętościowa/

= d V / d ICP

ELASTANCJA

/sztywność/

= d ICP / d V

Krzywa ciśnieniowo-objętościowa

Langfitta

Ad 1.

background image

Objawy wzmożonego ciśnienia

wewnątrzczaszkowego

- bóle głowy
- nudności
- wymioty
_________________________

- ilościowe zaburzenia świadomości (GCS)
- wzrost wartości ciśnienia tętniczego i bradykardia

_________________________

-

tarcza zastoinowa

Guzy mózgu

Ad 1.

background image

Objawy wzmożonego ciśnienia

wewnątrzczaszkowego

* bóle głowy

przyczyny:

- efekt masy (guz + ew. obrzęk mózgu lub

krwotok)

- wodogłowie

typowy opis:

dotyczą całej głowy (rzadko miejscowe), rozpierające,
rozsadzające, brak poprawy po typowych lekach
przeciwbólowych, nudności i wymioty dołączają się na
szczycie bólu, „poranne bóle głowy”

* czy nudności i wymioty mogą wystąpić bez bólów głowy?

Guzy mózgu

Ad 1.

background image

Inne przyczyny bólów głowy w przebiegu guza

mózgu

(poza wzrostem ICP):

- bezpośredni naciek opon, dużych naczyń,

okostnej

- wtórne do zaburzeń widzenia
-

psychogenne wywołane stresem związanym z

pogorszeniem

pamięci i zdolności do pracy

Guzy mózgu

Ad 1.

background image

Z czego wynikają zaburzenia

świadomości:

- spadek perfuzji (CPP=MAP-ICP)
- wklinowania
- bezpośredni naciek i uszkodzenie tworu

siatkowatego

w strukturach głebokich mózgu

Guzy mózgu

Ad 1.

background image

wklinowanie:

- we wcięcie namiotu
- w otwór potyliczny wielki
- pod sierp mózgu
- „do góry” we wcięcie
namiotu

objawy:

utrata przytomności,
zwolnienie częstości
oddechów, bradykardia,
zaburzenia rytmu serca,
poszerzenie źrenicy, wzrost
ciśnienia tętniczego krwi

Guzy mózgu

Ad 1.

background image

Objawy ogniskowe

= objawy wynikające z uszkodzenia

funkcji

danej okolicy układu nerwowego

(np. niedowłady kk, nn.czaszkowych, zaburzenia mowy,
zaburzenia widzenia itd)

Guzy mózgu

Ad 2.

background image

Objawy ogniskowe

szczególne okolice:

- czołowa (zaburzenia zachowania)
- skroniowa (padaczka)
- okolice mowy w półkuli dominującej
- czuciowo-ruchowa
- potyliczna (wzrok)
- tylna jama (objawy uszkodzenia pnia, móżdżku i

nn.czaszkowych,

neuralgie objawowe, wodogłowie, brak

padaczki)

- okolica kąta mostowo-mózdżkowego

okolica szyszynki i układ komorowy (wodogłowie)
okolica siodła tureckiego (wzrok)

Guzy mózgu

Ad 2.

background image

Padaczka

(szczególny rodzaj objawów ogniskowych)

!!! pierwszy w życiu napad u osoby dorosłej

=> podejrzenie guza mózgu

=> NMR

rodzaje napadów:

zależą głównie od lokalizacji guza

Guzy mózgu

Ad 3.

background image

Objawy endokrynne

Guzy mózgu

Ad 4.

background image

Gruczolaki przysadki

1. wydzielnicze

(“czynne hormonalnie”)

2. niewydzielnicze

(“nieczynne hormonalnie”)

Podział endokrynologiczny zgodnie z malejącą częstością:

1. Niewydzielnicze (“nieczynne hormonalnie”)
2. Prolactinoma
3. Akromegalia
4. Choroba Cushinga (zwykle mikrogruczolak)

Kazuistyczne:

5.TSH-oma
6.LH-oma
7.FSH-oma

Ad 2.

background image

Objawy endokrynne

1. Prolactinoma

-

osłabienie potencji i libido

-

rzadkie miesiączki

-

niepłodność

-

amenorrhea-galactorrhea syndrom

(Forbes-

Albright syndrom)

Guzy mózgu

Ad 4.

background image

Objawy endokrynne

2. Akromegalia

- powiększenie dłoni, stóp, żuchwy,
języka
- nadmierne pocenie
- bóle stawów, bóle głowy
- NT
- kardiomiopatia przerostowa
- cukrzyca

Guzy mózgu

Ad 4.

background image

Objawy endokrynne

3. Choroba Cushinga

- otyłość centralna, („kark bawoli”), chude kończyny
- rozstępy skórne i czerwone przebarwienia (dolna
część brzucha,

pachwiny, sutki)

- „twarz księżycowata”
- atroficzna, „papierowa” skóra
- rzadkie miesiączki, osłabienie potencji i libido
- cukrzyca
- NT
- osteoporoza
- osłabienie tolerancji wysiłku
- depresja, labilność emocjonalna

Guzy mózgu

Ad 4.

background image

Objawy endokrynne

3. Objawy niedoczyności przysadki
(makrogruczolaki wydzielnicze i niewydzielnicze)

Guzy mózgu

Ad 4.

background image

Gruczolaki przysadki - objawy kliniczne:

Patomechanizmy:

- zaburzenia endokrynne z nadprodukcji (j.wyżej)
- nadciśnienie śródsiodłowe

-> ból głowy

- efekt masy:

1. Ucisk przysadki -> niedoczynność przysadki

2. Ucisk skrzyżowania nn.II -> niedowidzenie połowicze
odskroniowe obuoczne, pogorszenie ostrości wzroku

3. Ucisk komory III -> wodogłowie

4. Naciek zatoki jamistej: uszkodzenia nn. III, IV, V1, V2,

background image

Dynamika objawów guza mózgu

typowo:

- stopniowe, „podstępne” narastanie

objawów

rzadko:

- początek udarowy (które guzy

krwawią?)

Guzy mózgu

background image

Objawy

- bóle głowy

60%

- nudności, wymioty

24%

- przeobrażenie osobowości 20%
- napady padaczkowe

24%

- objawy ogniskowe

65%

(w tym niedowłady 45%)

Guzy mózgu

background image

Guzy mózgu

Diagnostyka 1

- rezonans magnetyczny

(badanie z wyboru
w przypadku podejrzenia guza mózgu)

- tomografia komputerowa dwufazowa

- CT okno kostne czaszki

(guzy naciekające kość,
guzy podstawy czaszki - np. nerwiaki n.VIII,)

- rtg czaszki

(guzy przysadki
- okolica siodła,
guzy naciekające kość)

background image

- angiografia mózgowa

(guzy silnie unaczynione - ew.embolizacja, guzy podstawy

czaszki i w

kontakcie z zatokami żylnymi - stosunek

guza do dużych pni tętniczych i

zatok, różnicowanie z guzami

naczyniowymi)

- badanie okulistyczne

(ostrość i pole widzenia, dno oka)

- badania hormonalne

(guzy przysadki)

- markery nowotworowe

(b-HCG, AFP - guzy szyszynki, CEA - przerzuty)

- rtg klatki piersiowej, USG brzucha, mammografia,
ocena skóry

(rozsiany proces?)

Guzy mózgu

Diagnostyka 2

background image

- NL, badanie płynu mózgowo-rdzeniowego

(cytometria przepływowa w przypadku podejrzenia

chłoniaka, białaczki)

- biopsja guza

1. otwarta
2. stereotaktyczna

Guzy mózgu

Diagnostyka 3

background image

Guzy rdzenia kręgowego

objawy:

- bóle korzeniowe

(na poziomie guza)

- zaburzenia czucia powierzchniowego

(od poziomu guza

w dół)

- niedowłady kończyn

(na poziomie guza wiotkie, poniżej

spastyczne)

- zaburzenia zwieraczy

- zaniki mięśni

(na poziomie guza)

Guzy mózgu

background image

background image

Guzy rdzenia kręgowego

Diagnostyka:

- rezonans magnetyczny

- RTG kregosłupa
- NL
- angiografia rdzeniowa

Guzy mózgu

background image

Guzy rdzenia kręgowego

Podział:

- guzy śródrdzeniowe

(glejaki)

- guzy zewnątrzrdzeniowe

- wewnątrzoponowe

(oponiaki,

nerwiaki)

- zewnątrzoponowe

(przerzuty do

kręgosłupa)

Guzy mózgu

background image

- guzy glejopochodne

40-

60%

(guzy pochodzenia neuroepitelialnego, „glejaki”)
naciekający wzrost
skala Kernohana 4-stopniowa:

I-II st.

- glejaki niskiego stopnia złośliwości (np.:

astrocytoma fibrillare, astrocytoma pilocyticum,
oligodendoglioma), zwykle wolnorosnące, częściej wystepują
u ludzi młodych, słabo

promienioczułe, lepsze

rokowanie

II-IV st

. - tzw.”glejaki złośliwe” (np.: astrocytoma

anaplasticum,

glioblastoma multiforme), bardzo

naciekający wzrost, szybkorosnące,

częściej wystepują u

ludzi starszych (po 50rż), promienioczułe, złe

rokowanie

(III st. ok. 2 lat, IV st.- 9 m-cy)

Guzy mózgu

background image

Guzy mózgu

background image

Guzy mózgu

background image

Guzy mózgu

background image

Guzy mózgu

background image

Guzy mózgu

background image

Guzy mózgu

background image

Guzy mózgu

background image

- oponiaki

ok.20%

uciskający, zewnątrzmózgowy „odpychający wzrost”
zwykle łagodne, nie dają przerzutów

jeżeli jest możliwe całkowite usunięcie wraz z przyczepem
oponowym zwykle nie ma odrostu
nie zawsze jest możliwe całkowite usunięcie oponiaka,
ponieważ często występują na podstawie czaszki otaczając
nerwy czaszkowe i główne pnie tętnicze oraz w kontakcie z
dużymi zatokami żylnymi.

Guzy mózgu

background image

Guzy mózgu

background image

Guzy mózgu

background image

Guzy mózgu

background image

Guzy mózgu

background image

- guzy przerzutowe

20-

25%

źródła:

rak płuca > rak sutka > rak nerki > jelita grubego

>czerniak złośliwy > inne

leczenie:

- operacyjne

- pojedynczy przerzut do mózgu, bez innych

przerzutów do OUN i

innych organów i gdy ognisko

pierwotne jest wyleczone lub

możliwe do

wyleczenia

- gdy brak ogniska pierwotnego

- radioterapia - mnogie przerzuty oraz po leczeniu

operacyjnym

naświetlanie na cały mózg.

- chemioterapia - „meningitis carcinomatosa”

Guzy mózgu

background image

Guzy mózgu

background image

Leczenie

- operacyjne
- radioterapia

- teleradioterapia
- stereoradiochirurgia
- brachyterapia

- chemioterapia

(dokanałowo-chłoniaki, nacieki białaczkowe i

„meningitis carcinomatosa”, po.

Temodal-glejaki,

przerzuty, iv. PVC-

skąpodrzewiaki)

* w niektórych przypadkach obserwacja

Guzy mózgu

background image

Gruczolaki przysadki (1)

- wyrastają z przedniego płata przysadki

(guzy części nerwowej są b.rzadkie)

- stanowią ok. 10% guzów wewnątrzaczaszkowych

- najczęściej 3 i 4 dekada życia, K=M

background image

Gruczolaki przysadki (4)

1. Wydzielnicze (“czynne hormonalnie”)

1. Prolactinoma

- osłabienie potencji i libido
- rzadkie miesiączki
- niepłodność
- amenorrhea-galactorrhea syndrom (Forbes-Albright
syndrom)

background image

Gruczolaki przysadki (5)

1. Wydzielnicze (“czynne hormonalnie”)

2. Akromegalia

- powiększenie dłoni, stóp, żuchwy, języka
- nadmierne pocenie
- bóle stawów, bóle głowy
- NT
- kardiomiopatia przerostowa
- cukrzyca

background image

Gruczolaki przysadki (6)

1. Wydzielnicze (“czynne hormonalnie”)

3. Choroba Cushinga

- otyłość centralna,(kark bawoli), chude kończyny
- rozstępy skórne i czerwone przebarwienia (dolna część
brzucha,

pachwiny, sutki)

- „twarz księżycowata”
- atroficzna, „papierowa” skóra
- rzadkie miesiączki, osłabienie potencji i libido
- cukrzyca
- NT
- osteoporoza
- osłabienie tolerancji wysiłku
- depresja, labilność emocjonalna

background image

Gruczolaki przysadki (7)

- Mikrogruczolak

(< 1cm)

- Makrogruczolak -

ekspansja poza obręb siodła:

- do zatoki klinowej
- do przestrzeni nadsiodłowej
- do zatoki jamistej

background image

Gruczolaki przysadki (9)

Podział histopatologiczny zgodnie z malejącą częstością:

- obojętnochłonny (nieczynny chormonalnie lub produkuje
PRL, GH - rzadko)
- kwasochłonny (zwykle produkuje GH)
- zasadochłonny (zwykle produkuje ACTH)

background image

Gruczolaki przysadki (10)

Objawy kliniczne:

Patomechanizmy:

- zaburzenia endokrynne z nadprodukcji (j.wyżej)
- nadciśnienie śródsiodłowe

-> ból głowy

- efekt masy:

1. Ucisk przysadki -> niedoczynność przysadki

2. Ucisk skrzyżowania nn.II -> niedowidzenie połowicze
odskroniowe obuoczne, pogorszenie ostrości wzroku

3. Ucisk komory III -> wodogłowie

4. Naciek zatoki jamistej: uszkodzenia nn. III, IV, V1, V2,

background image

Gruczolaki przysadki (11)

Diagnostyka

1.

MRI

(badanie z wyboru)

- wykrywa większość mikrogruczolaków
- pokazuje naciek struktur przylegających

2.

RTG czaszki boczne

- poszerzenia sidła (norma < 11mm),
- anatomia zatoki klinowej - ocena przedoperacyjna
dostępu

3.

Badanie dna oka, ostrości i pola widzenia

4.

Ocena endokrynologiczna

TSH, T4, FSH, LH, PRL,GH)
poziom kortyzolu o 8.00,
wolny kortyzol z dobowej zbiórki moczu

background image

Gruczolaki przysadki (12)

Leczenie

- operacyjne
- farmakologiczne
- radioterapia

background image

Gruczolaki przysadki (13)

Leczenie

operacyjne

dostępy operacyjne:

I. Przezczaszkowe

II. Przez zatokę klinową

background image

Gruczolaki przysadki (14)

Leczenie

farmakologiczne

wskazania:

- gdy nie można leczyć operacyjnie
- nieradykalne usunięcie (brak stabilizacji

hormonalnej)

- odrost po leczeniu operacyjnym

Bromkryptyna

[Parlodel®] (głównie prolactinoma,

rzadko akromegalia)
Octreotide [Sandostatin®] (akromegalia)
Ketokonazol (ch. Cushinga)

background image

Gruczolaki przysadki (15)

Leczenie

radioterapia

- przy braku możliwości operacyjnego i farmakologicznego
leczenia odrostu guza

- rzadko stosowane z powodu dużego ryzyka
uszkodzenia przysadki i nn.II

- 4000-5000cGy

background image

Gruczolaki przysadki (16)

Leczenie

- substytucja

z powodu niedoczynności przysadki

Hydrocortisonum

(zwykle 20-40mg/d)

L-Thyroxin

(zwykle 25-150ug/d)

Testosteron

background image

Guzy mózgu

background image

Guzy mózgu

background image

Guzy rdzenia kręgowego

objawy:

- bóle korzeniowe

(na poziomie guza)

- zaburzenia czucia powierzchniowego

(od poziomu guza

w dół)

- niedowłady kończyn

(na poziomie guza wiotkie, poniżej

spastyczne)

- zaburzenia zwieraczy

- zaniki mięśni

(na poziomie guza)

Guzy mózgu

background image

Guzy rdzenia kręgowego

Diagnostyka:

- rezonans magnetyczny

- RTG kregosłupa
- NL
- angiografia rdzeniowa

Guzy mózgu

background image

Guzy rdzenia kręgowego

Podział:

- guzy śródrdzeniowe

(glejaki)

- guzy zewnątrzrdzeniowe

- wewnątrzoponowe

(oponiaki,

nerwiaki)

- zewnątrzoponowe

(przerzuty do

kręgosłupa)

Guzy mózgu

background image

Guzy mózgu

background image

Guzy mózgu

background image

Guzy mózgu

background image

Guzy rdzenia kręgowego

Leczenie:

- guzy śródrdzeniowe

- mikrochirurgiczne usunięcie guza.
- otwarta biopsja guza w przypadku guza naciekającego,

a następnie rth

- guzy zewnątrzrdzeniowe

- wewnątrzoponowe

- mikrochirurgiczne

usunięcie guza.

- zewnątrzoponowe

- leczenie operacyjne,

zwykle z koniecznością

stabilizacji

wewnętrznej kręgosłupa

Guzy mózgu


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
17 2, Rak jajowodu występujący w jednym lub obu jajowodach, obecne wszczepy w otrzewnej poza obszare
03 Nowotwory pierwotne i przerzuty do watrobyid 4183 ppt
2 i 3.Przekazywanie impulsów czuciowych do OUN Prawa, II lek, Fizjologia, !Fizjo, I
NEUROLOGIA ĆWICZENIA DO ZALICZENIA
Przerzuty do kości
+ objawy, Neurologia i neurochirurgia
objawy, Neurologia
Objawy neurologiczne(1)
przydatnosc markerowkostnych w przerzutach do kosci
Przerzuty do płuc
Diagnozy i objawy neurologiczne +, Pielęgniarstwo neurologiczne
Przerzuty do mózgu
Objawy neurologiczne uszkodzenia rdzenia kregowego
NEUROLOGIA PYTANIA DO REFERATÓW, Fizjoterapia, . fizjoterapia
NEUROLOGICZNE WSKAZANIA DO USPRAWNIANIA DZIECI Z ZABURZENIAMI NEUROROZWOJOWYMI W PIERWSZYM ROKU ŻYCI
Diagnostyka i leczenie przerzutów do kości, Ratownictwo medyczne, Ortopedia
OBJAWY NEUROLOGIA
META do oun LeczenieNieinwazyjne OnkologiaInfo

więcej podobnych podstron