PLANOWANIE SYSTEMÓW JAKOŚCI

background image

PLANOWANIE

SYSTEMÓW JAKOŚCI

background image

Jakość

Jakość musi być kształtowana na

wszystkich etapach tworzenia i

funkcjonowania wyrobu i usługi,

począwszy od rozpoznania

potrzeb potencjalnego klienta,

a kończąc na określeniu czy te

potrzeby były odpowiednio

zaspokojone

background image

Projektowanie

I rozwój

wyrobu

Zagospodarowanie

wyrobu po jego

zużyciu

Marketing

i badania

rynku

Zaopatrzenie

Opracowanie i planowanie

procesów

Produkcja

Kontrola, testowanie

badanie

Pakowanie i

magazynowanie

Sprzedaż i

dystrybucja

Instalacja

i obsługa

Pomoc techniczna

i konserwacja

background image

Uwzględnienie jakości na wszystkich

etapach powstawania wyrobu wiąże
się z koniecznością zbudowania
systemu, który objąłby obszary
przedsiębiorstwa:

- przygotowanie i eksploatacja

wyrobów

- działalność eksploatacyjną
- gospodarka środkami produkcji
- działalność administracyjna
- działalność ekonomiczno - finansowa

background image

System jakości

To jakość organizacji firmy,

umożliwiająca realizacje
własnej strategii rynkowej
posiadające zdolność do
adaptacji w ciągle
zmieniających się warunkach
rynkowych

background image

System zarządzania

jakością

Zbiór wzajemnie powiązanych lub

oddziałujących na siebie
elementów w zakresie
ustanawiania polityki i celów oraz
osiągania tych celów do
kierowania organizacją i jej
nadzorowaniu w odniesieniu do
jakości.

(ISO 9000:2000…, 2001)

background image

System jakości

Wyroby i procesy
A) Jakość wytwarzanych wyrobów i usług
B) Procesy w pętli jakości
System zarządzania jakością
A) Organizacja systemu zarządzania jakością
-struktura organizacyjna
-podział odpowiedzialności
B) System zapewnienia jakości
-procedury i techniki zarządzania
-zasoby

background image

Standardy ISO 9000

- są formalnym uporządkowaniem,

zbiorem wymagań związanych z
wprowadzeniem systemów jakości do
firm

- są przewodnikiem w budowie własnego

systemu jakości

- pozwalają upowszechniać i wdrażać

rozwiązania poprawiające jakość

- zawierają system stałego doskonalenia

background image

Przyczyny sięgania

po systemy jakości

- chęć marketingowego

wykorzystania systemów
jakości

- chęć podtrzymania

długoterminowej strategii firm

- chęć obniżenia kosztów

wewnętrznych w firmie

background image

Kształtowanie się

systemów zapewnienia

jakości

Kształtowanie się koncepcji

zapewnienia jakości zaczęło się
w latach czterdziestych i
pięćdziesiątych XX wieku w
Stanach Zjednoczonych Ameryki
Północnej oraz w państwach
Europy Zachodniej.

background image

- Kontrola na ostatnim etapie

wytwarzania detalu

- Duże straty z powodu

nieskuteczności kontroli

- Wprowadzenie kontroli do całego

procesu produkcyjnego

- Zwrócenie uwagi na czynniki

tworzenia jakości wyrobu

- Dostosowanie organizacji

przedsiębiorstwa do wymagań

jakościowych

background image

Dokumentowanie

systemu jakości

System jakości wyróżnia trzy

poziomy różniące się:

-przeznaczeniem
-zakresem
-szczegółowością

background image

Poziom strategiczny: księga

jakości

Poziom taktyczno – operacyjny:

procedury systemowe

Poziom operacyjny: instrukcje

background image

Księga jakości

Księga jakości to podstawowy

dokument systemu opisujący
wszystkie sektory działalności
organizacji, powinna być
„wizytówką”, a zarazem
podręcznikiem wyjaśniającym w
zwięzłej formie zasady postępowania
we wszystkich działach
funkcjonowania organizacji.

background image

Procedury i instrukcje

Procedura to dokument

opisujący zasady postępowania
w określonej sprawie zakresie.
Według normy ISO 9000:2000;
„procedura oznaczona ustalony
sposób przeprowadzenia
działania lub procesu”

background image

Wniosek o certyfikację SZJ

Wprowadzenie procedur i instrukcji

oraz wydanie księgi jakości

upoważnia przedsiębiorstwo do

zwrócenia się do jednostki

certyfikującej o wydanie

certyfikatu. Ważną decyzją jest

wybór organizacji certyfikującej.

Przy wyborze należy uwzględniać

szereg czynników, z których na

podkreślenie zasługują

:

background image

Gdzie (na jakim rynku) certyfikat

będzie wykorzystywany

Kto jest lub będzie klientem
organizacji

Jakie certyfikaty preferują odbiorcy

Jaką pozycję posiada jednostka

certyfikująca w ocenie odbiorców

wyrobów organizacji

background image

Jak jest oceniana organizacja

certyfikująca

Jakie są spodziewane koszty

certyfikacji

Jaka jest lokalizacja jednostki

certyfikującej

background image

Odpowiednio do dokumentacji

systemu jakości istnieją
dokumenty techniczne
będące dokładnym
przełożeniem wymagań
klienta na informacje
wykorzystywane przez
wszystkie podmioty
przedsiębiorstwa.

background image

TWORZENIE SYSTEMU JAKOŚCI

w firmie kieruje się

- koniecznością angażowania

najwyższego kierownictwa

- zadowoleniem klienta jako celem

podjętej działalności

- stałym udoskonaleniem
- jakością traktowaną jako sprawa

dla każdego

background image

Etapy procesu projektowania i

wdrażania systemów

zarządzania jakością

Etap I: wstępny (przygotowawczy)
Etap II: analiza stanu istniejącego
Etap III: opracowanie projektu

wstępnego systemu zarządzania
jakością

Etap IV: wdrażanie i doskonalenie

systemu zarządzania jakością

Etap V: opracowanie projektu końcowego

systemu zarządzania jakością

background image

Przygotowanie i wdrażanie

systemu zarządzania jakością

według norm ISO serii 9000

a) określenie zasad wdrażania

opracowanych procedur i instrukcji
przez dyrektora

b) gdy wdrażane dokumenty zawierają

rozwiązania inne niż zawarte w
obowiązujących dotychczas w
przedsiębiorstwie aktach
normatywnych

background image

c) zobowiązanie kierowników

komórek organizacyjnych,

d) oparcie opracowania

procedur i instrukcji na pracy
zespołów roboczych,
składających się głównie z tzw.
właścicieli tych dokumentów i
ich użytkowników

f) systematyczne prowadzenie

audytu

background image

g) do pisania procedur kierownicy

zespołów roboczych dobierają do
określonych tematów
pracowników kompetentnych w
opisywanym obszarze

h) przyjmowany jest na ogół

następujący sposób
postępowania w redagowaniu
procedur

i) zatwierdzone dokumenty są

przekazywane do archiwizowania

background image

Kierownictwo powinno zapewnić

odpowiednie i wystarczające środki
istotne dla wdrożenia polityki jakościowej
i osiągnięcia celów dotyczących jakości.

Mogą one obejmować:
- kadry i ich szczególne umiejętności
- urządzenia technologiczne
- urządzenia do projektowania i rozwoju

wyrobu

- urządzenia do kontroli, testów i badań
- komputery i ich oprogramowanie

background image

Podsumowanie

Obecnie, na początku XXI w. dysponujemy

szeregiem wypracowanych w zeszłym stuleciu

narzędzi i metod służących zapewnieniu jakości.

Do najbardziej znanych należą Kaizen, 5S, Six

Sigma, FMEA, QFD, Just In Time (JIT), Kanban,

Poka-Yoke. Wielce pomocne jest też

usystematyzowane podejście do zagadnień

jakości, które zapewniają nam sformalizowane

systemy zarządzania jakością budowane na

podstawie norm ISO 9001:2000, ISO/TS 16949,

VDA 6.1, ISMS oraz innych.

Mimo tak dużych osiągnięć wiele można jeszcze

zrobić. Nie ma rzeczy, systemów, narzędzi i

metod doskonałych, dlatego wszystkie one

podlegają ciągłemu doskonaleniu.


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Komunikacja a system jakości
Dokumentacja Systemu Jakości Ochrona Pacjenta
Planowanie systemow projekt 053 Nieznany
Podstawy Systemów Jakości
Zarzadzanie i systemy jakosci - sciaga I, STUDIA, SEMESTR IV, Podstawy zarządzania, pz, Zarzadzanie,
Systemy jakości i akredytacji laboratoriów
Planowanie systemow projekt, Projekt
LOGISTYKA, Systemy jakości
LOGISTYKA, Systemy jakości
Rola kosztów wdrażania systemu jakości, NORMY
0001- Wniosek o przeprowadzenie procesu certyfikacji systemu jakości wytwórcy, DOKUMENTY BHP(1)
Systemy jakości, Gospodarka magazynowa, Logistyka
Zarządzanie i systemy jakości - ściąga II, Robotyka, Zarządzanie jakością
RÓŻNE ASPEKTY SYSTEMÓW JAKOŚCI
Systemy jakości
3 Systemy jakości (26 stron)
Systemy jakości

więcej podobnych podstron