0308 09 10 2009, opracowanie nr 8 , Układ pokarmowy część I Paul Esz(1)

background image

0308; 09.10.2009, opracowanie nr 8., - Układ pokarmowy część I; Paul Esz

INFORMACJE OGÓLNE

przewód pokarmowy

jama ustna z językiem i zębami

jama gardłowa

przełyk

żołądek

jelito cienkie

jelito grube

odbyt

duże gruczoły układu trawiennego

gruczoł ślinowy

wątroba

pęcherzyk żółciowy

przewody żółciowe

trzustka

cechy ogólne

umożliwia pobieranie, trawienie i wchłanianie pokarmu

ciała jamiste posiadają światło

ściany wysłane błoną

błona śluzowa

zbudowana z nabłonka i tkanki łącznej właściwej

wytwarza blaszkę właściwą błony śluzowej

udział w wchłanianiu, trawieniu i wydzielaniu

element miejscowej odporności

obecność mięśni gładkich

miejscowe działanie hormonów usprawnia i przyspiesza trawienie i wchłanianie

JAMA USTNA

początkowa część przewodu pokarmowego

obecność języka

żucie → mechaniczne rozdrabnianie pokarmu, nawodnienie, początkowe trawienie, formowanie kęsów

recepcja smaku

błona podśluzowa

podniebienie miękkie

wewnętrzna powierzchnia policzków

wysłana błoną śluzową

nabłonek

na błonie postawnej ciągłej

blaszki właściwa błony śluzowej

nabłonek wielowarstwowy plaski rogowaciejący (okolice biorące udział w żuciu)

podniebienie twarde

częściowo dziąsła

brodawki nitkowate przednio – środkowej powierzchni języka

nabłonek wielowarstwowy płaski nierogowaciejący (pozostała część)

obecność gruczołów (za wyjątkiem podniebienia twardego i dziąseł)

śluzowych

surowiczych

mieszanych

gruczoły śluzowe

cewkowe

część wydzielnicza

komórki śluzowe

pęcherzyki śluzu (w części wierzchołkowej cytoplazmy)

jądra zniekształcone u podstawy komórek

mitochondria

aparat Golgiego

background image

siateczka śródplazmatyczna gładka i szorstka

przewód wyprowadzający

śluz

duża lepkość

forma żelu

proteoglikany

wiążą wodę

białkowy rdzeń

wielocukry

terminalne cukry proste

(identyczne z tymi które określają grupy krwi układu AB0)

N-acetylogalaktozaminy Grupa A)

galaktoza (grupa B)

→ miejscowa odporność nieswoista

gruczoły surowicze

pęcherzykowe

budowa typowa dla syntezy białek na eksport

zasadochłonna cytoplazma (siateczka śródplazmatyczna szorstka)

jądra okrągłe, ułożone centralnie

część wierzchołkowa z pęcherzykami (białko)

białka + przesącz z krwi = płyn surowiczy

gruczoły mieszane śluzowo – surowicze

komórki śluzowe

komórki surowicze

komórki mioepitelioidalne dookoła części wydzielniczych

półksiężyce Gianuzziego

komórki surowicze nakładją się na śluzowe

Po zamknięciu ujścia przewodu wyprowadzającego gruczołu śluzowego, wydzielanie nie jest hamowane (w przypadku
gruczoły surowiczego jest hamowane)→ możliwość postanie torbieli (cysty).

dziąsło

otacza szyjkę zęba i przestrzenie międzyzębowe

nabłonek wielowarstwowy płaski rogowaciejący

blaszka właściwa błony śluzowej

włókna oksytalanowe

włókna kolagenowe

komórki układu MALT

warga

mięsień szkieletowy okrężny ust

fałd skórno mięśniowa

skóra owłosiona od strony zew.

czerwień wargi (skóra nieowłosiona)

naskórek

cienka warstwa zrogowaciała

gruba warstwa jasna

brodawki wysokie, dobrze unaczynione

błona śluzowa od strony wew.

plamiki Fordyce'a (gruczoły łojowe w kącikach ust)

JĘZYK

2/3 przednie → trzon

1/3 tylna → nasada

nie zawiera błony podśluzowej

pokryty błoną śluzową

nabłonek wielowarstwowy płaski nierogowaciejący

wydzielanie peptydowych antybiotyków → defenzyn

obecność brodawek (uwypukleń błony)

brodawki (na całej górnej powierzchni)

background image

nitkowate

nabłonek wielowarstwowy płaski rogowaciejący

na tkance łącznej błony śluzowej

najliczniejsze

obecność receptorów dotyku

udział w mechanicznym rozdrabnianiu pokarmu

liściaste

nabłonek wielowarstwowy płaski (możliwość warstwy rogowej)

na górno – bocznej, tylnej powierzchni języka

oddzielone rowkami

do dna rowków uchodzą gruczoły surowicze (Ebnera)

tworzą szeregi

ma każdej pierwotnej występują trzy regularne brodawki wtórne

kubki smakowe w nabłonku

grzybowate

nabłonek wielowarstwowy płaski nierogowaciejący

na tylno – górnej powierzchni języka

kubki smakowe w nabłonku bocznych ścian

kolor czerwony (przeświecają naczynia)

okolone

nabłonek wielowarstwowy plaski nierogowaciejący

JEDYNA KTÓRA NIE WYSTAJE PONAD POWIERZCHNIĘ

*nabłonek wielorzędowe walcowaty (NA DNIE ROWKÓW BRODAWEK)

jeden szereg (V)

wzdłuż bruzdy granicznej

od 7 do 12

otoczone rowkiem i wałem błony śluzowej

kubki smakowe w nabłonku bocznych ścian

obecność gruczołów surowiczych (Ebnera) na dnie rowków brodawek

wydzielina wypłukuje sub. smakowe

odczuwanie wielu smaków

wypłukiwanie wspomagane przez rzęski

*

gruczoły śluzowo – surowicze

przednia część języka

ujście → dolna pow. języka

gruczoły śluzowe

tylna część języka

komórki mięśniowe języka

mięśnie poprzecznie prążkowane szkieletowe

pomiędzy komórkami → tkanka łączna właściwa luźna śródmięsnej i omięsnej oraz części
wydzielnicze gruczołów Ebnera

podtrzymuje naczynia krwionośne i nerwy

gdy różne kierunki → zwykle prostopadle do siebie

trzy kierunki główne

podłużny

poprzeczny

dolno - grzbietowy

LAP – językowy peptyd przeciwdrobnoustrojowy

ZĘBY

w zębodołach

przymocowane ozębną

3 części

korona

pokryta szkliwem

komora zęba

miazga (tkanka łączna właściwa)

background image

naczynia

nerwy

korzeń

pokryty cementem

komora zęba przechodzi w kanał -> komunikacja z otoczeniem zęba

szyjka

nabłonek styka się ze szkliwem

zębina

twarda zmineralizowana

główna masa

ROZWÓJ ZĘBÓW

mleczne i stałe

z ektodermy i mezenchymy

listewka zębowa

ektodermalne komórki nabłonka pierwotnej jamy ustnej → namnażanie → wędrówka w głąb
mezenhymy

przyleganie mezenhymy

brodawki zębowe

zębina

cement

miazga

narząd szkliwotwórczy

z listewki zębowej

wytwarza szkliwo i pochewkę Hertwiga

określa kształt korony i korzenia

indukuje wytwarzanie zębiny

części

zew. warstwa → nabłonek jednowarstwowy sześcienny na błonie podstawnej

warstwa komórek gwiaździstych

pośrednia warstwa komórek sześcienny

ameloblasty (wew.)

ameloblasty

komórki wysokie

ułożone w szereg

tworzą szkliwo

warstwa pośrednia

ochrona

dostarczanie substancji odżywczych

warstwa wewnętrzna i zewnętrzna

pochewka Hertwiga

na wysokości przyszłego korzenia

modeluje korzeń

indukuje wytwarzanie zębiny

(potem zanika; komórki mezenhymy przekształcają

się w osteoblasty / cementoblasty)

wytwarzanie szkliwa

ameloblasty

wysokie

jądra w częściach podstawnych

pęcherzyki wydzielnicze w części wierzchołkowej (tu powstaje szkliwo)

siateczka śródplazmatyczna gładka i szorstka

mitochondria

aparat Golgiego

dwa etapy

I → synteza i wydzielanie składników organicznych

proteoglikany (tworzą system równoległych rurek)

białka

amelogenina

background image

wytwarza kryształy hydroksyapatytów

ułatwia dyfuzję jonów wapniowych i fosforanowych poprzez
tworzenie podłoża w istocie podstawowej

enamelina

przyspiesza proces krystalizacji

modeluje kryształy

II → mineralizacja na podłożu składników organicznych

pryzmat (podstawowa struktura szkliwa)

tworzone w istocie podstawowej

zakończenie wytarzania szkliwa

ameloblasty współtworzą oszkliwie (błonę Nasmytha)

pokrywa szkliwo

zanika w wyniku ścierania

wytwarzanie zębiny

odontoblasty

komórki mezenhymy brodawki zębowej

pod wpływem ameloblastów

pozostają na skraju zębiny nie obudowują się nią (przeciwnie w przypadku kości)

komórka

wysoka

jądro w pobliżu powierzchni podstawnej

szorstka i gładka siateczka śródplazmatyczna (między jądrem, a wierzchołkiem)

aparat Golgiego (między jądrem, a wierzchołkiem)

wierzchołek oddaje wypustki z pęcherzykami wydzielniczymi

wypustka środkowa → wypustka Tomesa

dwa etapy

I → prezębina (organiczne składniki istoty międzykomórkowej)

kolagen

włókna Korffa

(tworzą sieć dla kryształów hydroksyapatytów)

proteoglikany

(modyfikacja dyfuzji jonów wapniowych i foforanów – zmiana lepkości istoty miedzykomórkowej)

białka

fosforyny

(wiążą się z kolagenem, adsorbują jony wapniowe, opłaszczają kryształy, ograniczają ich wzrost)

osteokalcyna

(wiąże jony wapniowe → substrat do mineralizacji)

II → mineralizacja prezębiny

kryształy hydroksyapatytów

powstają w ośrodkach krystalizacji (kulkach zębiny)

zlanie kulek

przestrzenie między kulkowe (nie w pełni zmineralizowane)

wzdłuż włókien kolagenowych

wytwarzanie cementu

cementoblasty → warstwa cienka

na powierzchni zębiny

po wyrżnięciu wytwarzanie postepuje

cementocyty → warstwa grubsza

SZJLIWO

pokrywa koronę zęba

całkowicie zmineralizowane

najtwardsza tkanka organizmu

najgrubsze na górnych powierzchniach zębów trzonowych i przedtrzonowych

skład

96 – 98 % → materiał nieorganiczny

90 % → kryształy hydroksyapatytow

10 % → nieorganiczna substancja bezpostaciowa

fosforany wapnia

fosforany magnezu

fosforany fluoru

2 % → materiał organiczny (umożliwia dyfundację związków chemicznych)

background image

rurkowate proteoglikany (w pryzmatach)

białka (enamelina) (otaczają kryształy hydroksyapatytów)

produkty rozpadu białek (amelogeniny) (otaczają kryształy hydroksyapatytów)

budowa

pryzmaty

owalne lub sześciokątne

od 5 → zęby sieczne

do 12 mln → zęby trzonowe

przez całą szerokość szkliwa

szerokość pryzmatu zmniejsza się na granicy szkliwo - zębina

przebieg falisty

substancja międzypryzmatyczna

linia konturowe Retziusa – na przekroju poprzecznym szkliwa, linie odzwierciedlające cykliczność mineralizacji
szkliwa
linia urodzeniowa – odmiana linii Retziusa, w szkliwie zębów mlecznych, obrazuje zmiany w systemie odżywiania po
urodzeniu

ZĘBINA

możliwość wytwarzania przez całe życie

twarda

zmineralizowana

minerał zębiny

70 % to sub. nieorganiczne

kryształy hydroksyapatytów wzdłuż włókien kolagenowych

pyrofosforany

rodzaje

zębina pierwotna

w czasie rozwoju

słabo zmineralizowana

kanaliki o prostym przebiegu

zębina wtórna

w zębach w po wyrżnięciu

w pełni zmineralizowana

budowa

kanaliki

liczne

równoległe

prostopadle do powierzchni

przebieg w zębinie wtórnej w kształcie litery S

liczniejsze i większe w pobliżu miazgi

odontoblasty i ich wypustki (włókna Tomesa), liczne rozgałęzienia

rozszerzenia w pobliżu cementu

przestrzenie ziarniste Tomesa – słabo zmineralizowane miejsca zębiny w koronie zęba
warstwa ziarnista Tomesa – słabo zmineralizowane miejsca zębiny w korzeniu zęba
linie Owena – linie przyrostu szkliwa lub zębiny odzwierciedlające cykliczność ich wytwarzania

CEMENT

odmiana kości

na powierzchni zębiny korzenia zęba

ściśle przylega do zębiny

możliwość wytwarzania przez całe życie

niszczeje trudniej niż kość

włókna kolagenowe

tworzą włókna Sharpey'a

wychodzą poza cement do kości zębodołu

udział w umocowaniu

grubość 40 – 200 μm

background image

2 postaci

komórkowy

stanowi główną masę

cementocyty (odmiana osteocytów)

obecność wypustek w kanalikach (komunikacja)

bezkomórkowy

cienka warstwa

na zębinie

okolice otworu wierzchołkowego

MIAZGA ZĘBA

bogato unaczyniona i unerwiona

w komorze i kanale zęba

pochodzenie mezenchymatyczne

objętość zmniejsza się z wiekiem wskutek odkładania zębiny

budowa

tkanka łączna właściwa galaretowata (głównie środek miazgi)

włókna oksytalanowe

włókna sprężyste

komórki

odontoblasty

w szeregu na pograniczu zębiny

fibroblasty

komórki plazmatyczne

makrofagi

komórki tuczne

leukocyty

warstwa Weil'a

pod odontoblastami

tkanka łączna

brak komórek

obecność naczyń włosowatych

POŁĄCZENIE ZĘBA ZOTOCZENIEM

połączenie (wklinowanie)

utrzymywanie

ozębna

połączenia nabłonkowo – zębowe

ścisłe

szczelne

nabłonek dziąsła i powierzchnia zęba (szkliwa lub cementu)

pochewka

liczne hemidesmosomy

U dzieci i ludzi młodych nabłonek dziąsła leży wyłącznie na szkliwie. W miarę upływu czasu dziąsło się obniża, korona
zęba wydłuża się, a nabłonek dziąsła przechodzi na cement.

ozębna

rodzaj więzadła

tkanka łączna właściwa włóknista

wiązki włókien kolagenowych(cement <=> kość zębodołu)

przebieg falisty

kierunek przebiegu zależny od poziomu korzenia → niewielka ruchliwość zęba

komórki

fibrobalsty

osteoblasty

cementoblasty

wyspy Melasseza

background image

pozostałość pochewki Hertwiga z narządu szkliwotwórczego

źródło torbieli okołozębowych i nowotworów

łączy korzeń zęba

z kośćmi zębodołu

z tkanką łączną dziąsła

GARDŁO

pomiędzy przełykiem, a dolna powierzchnią podstawy czaszki

łączy się z

jamą nosową

jamą ustną

krtanią

przełykiem

uchem środkowym

budowa ściany

błona śluzowa

nabłonek

blaszka właściwa błony śluzowej

tkanka łączna właściwa zbita

włókna kolagenowe

włókna sprężyste

gruczoły śluzowo – surowicze – część nosowa

gruczoły śluzowe – część ustna i krtaniowe

błona mięśniowa

mięśnie poprzecznie prążkowane

zależne od woli

błona włóknista

tkanka łączna właściwa

twarda

zbita

błona podśluzowa

okolice ujścia trąbek słuchowych

przejście gardła w przełyk

podział

część nosowa

nabłonek wielorzędowy walcowaty urzęsiony

część ustna

nabłonek wielowarstwowy plaski nierogowaciejący

część krtaniowa

nabłonek wielowarstwowy plaski nierogowaciejący

GRUCZOŁY ŚLINOWE

ślinianki

przyuszne

podżuchwowe

podjęzykowe

poza jamą ustną

wydzielina do jamy ustnej współtworzy ślinę

GRUCZOŁ PRZYUSZNY / PRZYUSZNICA / ŚLINIANKA PRZYUSZNA

GRUCZOŁ SUROWICZY

możliwość obecności małych węzłów limfatycznych

nieprawidłowość rozwojowa

źródło nowotworów

składa się ze zrazików

komórki surowicze się dobrze wybarwiają

granice między komórkami są nieostre

otoczona torebką łącznotkankową

background image

wnikanie odnóg

podział na płaty i płaciki

tworzenie zrębu

masa

90 % → pęcherzyki

10 % → zrąb oraz przewody wyprowadzające

zrąb

limfocyty

komórki plazmatyczne

IgA (przechodzą do śliny)

miąższ

część wydzielnicza

pęcherzyki i cewki

przewody wyprowadzające

jednostka wydzielnicza gruczołu (pęcherzyk)

komórki surowicze

jądra okrągłe, ułożone centralnie

zasadochłonna cytoplazma (obfita siateczka śródplazmatyczna szorstka)

otoczony komórkami mioepitelialnymi

skurcz → wyciśnięcie wydzieliny

sieć włosowatych naczyń krwionośnych (na zew. od kom. mioepit.)

przesącz (woda i elektrolity) do światła pęcherzyków

wydzielanie

przesącz

światło pęcherzyków

łączenie z pozostałymi wydzielinami

płyn surowiczy

wstawki (przewody wyprowadzające) -

nabłonek jednowarstwowy sześcienny

przewody prążkowane -

nabłonek jednowarstwowy sześcienny lub walcowaty

komórki przewodów prążkowanych

mitochondria (tworzą prążki)

kwasochłonne

wgłobienia błony podstawnej

brak mikrokosmków na wolnej powierzchni

pompowanie Na

+

przewody międzypłacikowe

przewody miedzypłatowe

przewód wspólny (Stensona

nabłonek wielorzędowy / wielowarstwowy walcowaty

)

ujście na wysokości drugich zębów trzonowych

GRUCZOŁ PODŻUCHWOWY / ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA

surowiczo – śluzowa mieszana

masa

80 % → komórki surowicze

5 % → komórki śluzowe

15 % → zrąb i przwody wyprowadzające

część wydzielnicza

dookoła komórki mioepitelioidalne

pęcherzyki

komórki surowicze

mogą tworzyć półksiężyce / pierścienie Gianuzziego

cewki

komórki śluzowe

wydzielina

przesącz z krwi

woda

elektrolity

pochodzenie surowicze

background image

amylaza

lizozym (rozkłada skł. ścian kom. bakterii)

białka

pochodzenie śluzowe

śluz

wydzielanie

przepływ płynu przez wstawki i przewody prążkowane → staje się hipotoniczny (pompowanie Na)

przez co raz większe przewody

do przewodów wspólnych (Whartona)

ujście za dolnymi zębami siecznymi

GRUCZOŁ PODJĘZYKOWY / ŚLINIANKA PODJĘZYKOWA

śluzowo – surowiczy mieszany

60 % masy komórki śluzowe

30% masy komórki surowicze

10 % masy przewody wyprowadzające i zrąb

brak wyraźnej torebki łącznotkankowej

część wydzielnicza

komórki śluzowe (tworzące cewki)

komórki surowicze (tworzące półksiężyce Gianuzziego)

CZYNNOŚCI GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH

gospodarka jonami J

wytwarzanie śliny

70 % → ślinianki podżuchwowe

25 % → ślinianki przyuszne

5 % → ślinianki podjęzykowe i gruczoły błony śluzowej jamy ustnej

skład śliny

99,5 % → woda

jony K, Na, Cl, J, HCO

3

białka

amylaza (enzym; skrobia → maltoza)

lizozym (rozkłada skł. ścian kom. bakterii)

IgA

czynnik wzrostowy nerwów (NGF)

czynnik wzrostowy naskórka (EGF)

proteoglikany

kalikreina (hydrolaza; odcina bradykininę (nonapeptyd) od α

2

-globuliny

mucyna (skł. śluzu)

glikoproteiny (sub. gr. krwi AB, Lewis)

wytwarzanie śliny

regulowane przez

hormony

autonomiczny układ nerwowy

synapsy komórek nabłonka części wydzielniczej ślinianek z zakończeniami nerwów
adrenergicznych i cholinergicznych

impulsy układu adrenergicznego

1. aktywacja cyklazy adenylanowej
2. aktywacja błon komórek wydzielniczych
3. zwiększenie stężenia jonów Ca w cytosolu
4. wydzielanie białek i proteoglikanów
5. → ślina gęsta

impulsy układu cholinergicznego

1. przesącz wody i elektrolitów
2. → ślina rzadka

1 – 1,5 litra na dobę

dwa mechanizmy

I

przesącz z krwi

background image

światło gruczołu

głównie woda i elektrolity

II

komórki części wydzielniczej

białka

proteoglikany

ślina

początkowo izotoniczna

traci jony Na (pompowanie do naczyń włosowatych) przy przepływie przez przewody

pompowanie jonów J oraz K do śliny

ostatecznie hipotoniczna

pompowanie jonów pobudzane przez aldosteron (mineralokortykoid kory nadnercza)

funkcje śliny

trawienie pokarmu

zwilżanie pokarmu

odbieranie wrażeń smakowych

ułatwianie połykania

zwilżanie i spłukiwanie powierzchni błon

obronne

lizozym

IgA

OGÓLNA BUDOWA PRZEŁYKU, ŻOŁĄDKA I JELIT

obecność gruczołów wpustowych przełyku

budowa czterowarstwowa

błona śluzowa

błona podśluzowa

błona mięśniowa

dwie warstwy

błona surowicza / przydanka

różnice w błonie śluzowej

nabłonek

wielowarstwowy płaski (przełyk, dalsza część odbytnicy)

jednowarstwowy walcowaty (pozostałe części przewodu)

obecność kosmków w jelicie cienkim

gruczołu jelitowe, krypty jelitowe w żołądku

wglobienia nabłonka

komórki egzo – i endokrynowe nabłonka żołądka i jelit

MALT

różnice w błonie podśluzowej

obecność gruczołów w przełyku i dwunastnicy

sploty nerwowe regulujące ruchy przewodu

MALT

przydanka

dwunastnica wstępujące

zstępująca część okrężnicy

część dalsza odbytnicy

otrzewna / błona surowicza

pozostałe części przewodu pokarmowego

MALT

tkanka limfoidalna błony śluzowej

grudki limfatyczne

limfocyty

komórki plazmatyczne

makrofagi

PRZEŁYK

background image

długość ok 25 cm

przydanka

tkanka łączna właściwa

pokrywa od zewnątrz

łączy przełyk z otoczeniem

fałdy błony śluzowej i podśluzowej

nabłonek wielowarstwowy płaski nierogowaciejący (grubość do 300 μm)

budowa

blaszka właściwa błony śluzowej

tkanka łączna właściwa

niewiele komórek

rzadkie grudki limfatyczne

blaszka właściwa błony śluzowej

kilka warstw miocytów gładkich

błona podśluzowa

tkanka łączna właściwa

włókna kolagenowe

włókna sprężyste

błona mięśniowa

warstwa okrężna (wewnętrzna)

warstwa podłużna (zewnętrzna)

odcinki

górny – poprzecznie prążkowane

środkowy – mieszane

dolny – mięśnie gładkie


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
0309 14 10 2009, opracowanie nr 9 , Układ pokarmowy część II Paul Esz(1)
0307 03 10 2009, opracowanie nr 7 , Skóra budowa i funkcje Paul Esz(1)
0213 06 10 2009, wykład nr 13 , Układ pokarmowy, cześć I Paul Esz(1)
0310 21 10 2009, opracowanie nr 10 , Układ pokarmowy część III Paul Esz(1)
0311 29 10 2009, opracowanie nr 11 , Układ oddechowy Paul Esz(1)
0216 27 10 2009, wykład nr 16 , Układ dokrewny, cześć I Paul Esz(1)
0312 05 11 2009, opracowanie nr 12 , Układ dokrewny cześć I Paul Esz(1)
0212 20 05 2009, wykład nr 12 , Krew i limfa Paul Esz(1)
0112 18 05 2009, cwiczenia nr 12 , Krew i limfa Paul Esz(1)
0107 06 04 2009, cwiczenia nr 7 , Cykl komórek nowotworowych Paul Esz(1)
0111 11 05 2009, cwiczenia nr 11 , Tkanka podporowa Paul Esz(1)
0301 opracowanie nr 1 , Tkanka łączna właściwa Paul Esz(1)
0302 opracowanie nr 2 , Tkanka łączna oporowa Paul Esz(1)
0317 10 11 2009, opracowanie nr 17 , Układ nerwowy centralny Paul Esz(1)
0214 13 10 2009, wykład nr 14 , Układ pokarmowy, cześć II Paul Esz(1)
0215 20 10 2009, wykład nr 15 , Układ pokarmowy, cześć III Paul Esz(1)
0316 03 12 2009, opracowanie nr 16 , Układ rozrodczy zenski Paul Esz(1)
0313 12 11 2009, opracowanie nr 13 , Układ dokrewny czesc II Paul Esz(1)
0314 19 11 2009, opracowanie nr 14 , Układ moczowy Paul Esz(1)

więcej podobnych podstron