Laborki z elektroniki, ED 4 - Badanie właściwości impulsowych tranzystora, Politechnika Lubelska


Politechnika Lubelska

Laboratorium podstaw elektroniki

w Lublinie

Ćwiczenie nr 2

Kwiatek Krzysztof Jurek Piotr

Kidaj Andrzej

Semestr IV

Grupa: ED4.1

Rok akademicki:

1997/98

Temat ćwiczenia: Badanie właściwości impulsowych tranzystora.

Data wykonania:

04.03.1998

Ocena:

1.Wyznaczniewartości prądu bazy na granicy nasycenia.

Dla napięcia na wejściu układu wartość napięci UCE odc=10.5V

Dla napięcia UCE=0.5V wartość prądu bazy IBmin=0.1mA

Układ pomiarowy dla punktu 1

0x01 graphic

2.Wyznaczanie wartości napięć sterujących przy których wsp. przesterowania osiąga założone wartości.

Układ pomiarowy taki jak w punkcie pierwszym

WYNIKI POMIARÓW (tabela nr 1)

KF

IB

UZ

-

mA

V

1

0.1

0,5

2

0.2

0,76

4

0.4

1,41

8

0.8

2,68

16

1.6

5,20

Rysunek do tabeli nr 2.

3. Praca tranzystora w układzie przełącznika.

Praca przy sterowaniu napięciem jednobiegunowym.

0x01 graphic

WYNIKI POMIARÓW (tabela nr 2)

KF

UZ

td

tn

tp

to

-

V

ms

ms

ms

ms

1

0,5

0

45

10

115

2

0,78

0

40

15

120

4

1,41

0

20

25

120

8

2,68

0

10

40

120

16

5,2

0

2,5

50

120

Praca przy sterowaniu napięciem jednobiegunowym

Badania wpływu pojemności przyspieszającej na czasy przełączenia tranzystora

0x01 graphic

WYNIKI POMIARÓW (tabela nr 3)

CB

KF

td

tn

tp

to

pF

-

ms

ms

ms

ms

1

0

70

0

60

2

0

20

0

40

100

4

0

10

5

20

8

0

2

10

10

16

0

0,1

10

10

1

0

40

0

30

2

0

20

5

20

500

4

0

10

10

10

8

0

1

10

8

16

0

1

12

8

Charakterystyki dla pojemności 100pF

Charakterystyki dla pojemności 500pF

WYNIKI POMIARÓW (tabela nr 4)

Kf

Iwe

Uz

-

mA

V

1

0,1

1,52

2

0,2

1,86

4

0,4

2,55

8

0,8

3,94

16

1,6

6,68

WYNIKI POMIARÓW (tabela nr 5)

K

U

td

tn

tp

to

-

V

ms

ms

ms

ms

1

1,5

0

150

0

15

2

1,86

0

60

5

20

4

2,55

0

20

10

20

8

3,94

0

10

20

20

16

6,8

0

5

30

20

Wnioski:

W ćwiczeniu badano pracę tranzystora w układzie przełącznika oraz wpływ pojemności dodatkowej na zachowanie się układu.

Wraz ze wzrostem przesterowania czas narastania spadał natomiast przeciągania i opadania rósł.

Otrzymane wyniki potwierdzają założenia teoretyczne dotyczące zachowania się tych czasów w zależności od współczynnika kf.

W układach z pojemnościami przyspieszającymi nastąpiło skrócenie czasów narastania

i opadania, co potwierdza celowość zastosowania dodatkowej pojemności w celu przyspieszenia reakcji układu na zmiany impulsu wejściowego.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Badanie właściwości impulsowych tranzystora11, Politechnika Lubelska_
Ćw. 2 - Badanie właściwości impulsowych tranzystora, Politechnika Lubelska
Badanie właściwości impulsowych tranzystora 2, Politechnika Lubelska
Badanie właściwości impulsowych tranzystora 1, Politechnika Lubelska
Ćw. 2 - Badanie właściwości impulsowych tranzystora, POLITECHNIKA LUBELSKA
Ćw. 2 -Badanie właściwości impulsowych tranzystora, Politechnika Lubelska
Laborki z elektroniki, ED 4 - Badanie scalonego wzmacniacza prądu stałego(3), POLITECHNIKA LUBELS
Laborki z elektroniki, ED 4 - Badanie scalonego wzmacniacza prądu stałego(2), POLITECHNIKA LUBELS
Laborki z elektroniki, ED 4 - Badanie scalonego wzmacniacza prądu stałego, POLITECHNIKA LUBELSKA
Badanie właściwości impulsowych tranzystora v4, POLITECHNIKA LUBELSKA w LUBLINIE
Laborki z elektroniki, ED 4 - Badanie scalonego wzmacmiacza prądu stałego(4), sprawozdanie nr7
Badanie właściwości impulsowych tranzystora v2, SPRAWOZDANIA czyjeś
Badanie właściwości impulsowych Tranzystora, SPRAWOZDANIA czyjeś
Badanie właściwości impulsowych tranzystora v3, SPRAWOZDANIA czyjeś
Ćw. 1 - Badanie charakterystyk statycznych tranzystora, POLITECHNIKA LUBELSKA
CW 2 WlASCIWOSCI IMPULSOWE TRANZYSTOROW, ćwcz 2 protokol elektronika by Mariusz, Politechnika Lubels
Laborki z elektroniki, ED 4 - Stabilizacja napięcia, Laboratorium Podstaw Elektroniki Politechniki L

więcej podobnych podstron