Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 18.09.2008, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne klasa II


Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II

Ośrodek tematyczny: Jestem dociekliwy.

Prowadząca: Janina Kruk

Data: 18.09.2008 r.

Temat: Wypowiedzi dzieci na temat opowiadania A. Niedźwiedzia Skarb profesora Bąka, Układanie i zapisywanie zagadek.

Cele ogólne;

Uczeń;

Bąka

Cele operacyjne:

Uczeń:

Metody:

Praca z tekstem, rozmowa, ćwiczenia, opowiadanie, drama, analityczna, zabawowo - naśladowcza, bezpośredniej celowości ruchu.

Formy pracy:

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, zagadki dla najmłodszych, worek, przedmioty do odgrywania, liczydełko, liczby w kolorach, wycinanka.

Przebieg zajęć:

1.

1. Ciche czytanie przez dzieci opowiadania Skarb profesora Baka (podręcznik, s.76.).

2. Rozwiązywanie zagadek.

Nauczyciel dzieli klasę na zespoły. Następnie czyta zagadki. Dzieci w zespołach zapisują rozwiązania na kartkach. Po odczytaniu każdej zagadki dzieci sprawdzają poprawność odpowiedzi. Za poprawne odgadnięcie przyznają punkt swojej grupie. Wygrywa zespół, który zdobędzie najwięcej punktów.

3. Układanie i zapisywanie zagadek przez uczniów.

2.Odejmowanie liczb z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Pomoce dydaktyczne: liczydełko ( wycinanka 8/1), liczby w kolorach ( wycinanka 1/1), patyczki, podręcznik, s. 78-79.

1. Rachunek pamięciowy.

- Obliczcie:

10+6=, 13+7=, 5+9=, 8+3=, 5+6= itp.

2. Ukazanie różnych sposobów przekroczenia progu dziesiątkowego użyciem liczmanów liczmanów liczb w kolorach.

Jedno dziecko w ławce dostaje patyczki, a drugie liczby w kolorach.

- Czego brakuje w tym zadaniu?

U: Pytania: Ile naczyń było w kolekcji profesora Bąka?

- Przedstawcie rozwiązanie zadania za pomocą liczb w kolorach. Opowiedzcie, jak układaliście.

- Obliczcie wynik, korzystając z liczydełka.

- Przedstawcie rozwiązanie zadania na osi liczbowej.

- Zapiszcie obliczenia i odpowiedź.

- Przeczytajcie zadanie.

Analiza treści zadania i rozwiązywanie metodą symulacji.

- O czym jest to zadanie?

U: O chroniku dla zwierząt siostry profesora Bąka.

- Co jest dane w zadaniu.

U: Liczba zwierząt w schronisku i liczba zwierząt przekazanych w dobre ręce.

- Przeczytajcie pytania do zadania. Które z nich wybierzecie?

U: Ile zwierząt zostało w schronisku?

- Podkreślcie to pytanie.

- Co musicie wiedzieć, żeby to obliczyć?

U: Ile zwierząt było w schronisku i ile zwierząt zostało oddanych w dobre ręce.

- Jak to obliczycie, używając liczb w kolorach?

U: Ułożę klocek 13 z klocków 10 i 3, pod spodem położę klocek 4. Następnie poszukam klocka, który po dołączeniu do klocka 4 da łączną długość równą klockowi 13. Ten szukany klocek to 9.

- Przedstawcie rozwiązanie na osi liczbowej.

U: Ruszam z punktu 13, cztery kroki w lewo i zatrzymuje się w punkcie 9.

- Jaka będzie odpowiedź?

- Zapiszcie formułę do osi.

U: 13-4=9

- Zapiszcie odpowiedź.

3. Ćwiczenia w liczeniu.

4. Domowniczek 14.

2Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 17.09, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne
Cykl trzech scenariuszy zajęć zintegrowanych dla klasy II dotyczących lektury, kl.2 ed.polonistyczna
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 15, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne kl
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 25.03, Scenariusze i konspekty
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 24.03, Scenariusze i konspekty
SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH DLA KLASY II
Scenariusz zajęć dla 6, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne klasa II
Hospitacja zajęć zintegrowanych w klasie II czesc 3, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogicz
Hospitacja zajęć zintegrowanych w klasie II czesc 4, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogicz
Hospitacja zajęć zintegrowanych w klasie II czesc2, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczn
Hospitacja zajęć zintegrowanych w klasie II, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne klasa
ZAJ CIE OTWARTE DLA RODZICÓW 26.04 2007, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne klasa II
Monografia liczny 5, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne klasa II
Konspekt zajęć zintegrowanych dla klasy II 23.03, Scenariusze i konspekty
Scenariusz zajęć obserwowanych dla klasy II B - grudzień, przedszkole, awans
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy I-wiosenne porządk, zdrowie
Scenariusz zajęć ruchowych dla klasy II, Szkoła podstawowa

więcej podobnych podstron