KI program cwiczen 2011-12 nowy, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Komunikacja Interpersonalna


Rok II , Politologia, spec. Doradztwo polityczne i medialne

Komunikowanie interpersonalne

Program ćwiczeń

  1. Podstawowe kategorie w komunikacji społecznej

Zagadnienia: interdyscyplinarność pojęcia komunikacji (definicje komunikacji, redundancja, entropia, sprzężenie zwrotne, komunikacja fatyczna), typy , poziomy i komponenty komunikowania

Literatura:

E. Brzezińska, Komunikacja społeczna. Skrypt dla studentów, Łódź 1997, s.8-27

J. Fiske, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wrocław 1999, s.26-31, 38-40

B. Sobkowiak, Komunikowanie społeczne, [w:] B. Dobek-Ostrowska (red.), Współczesne systemy komunikowania, Wrocław 1998, s.10-15

T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2004, s. 31-35

  1. Wybrane ujęcia teoretyczne komunikacji interpersonalnej

Zagadnienia: interakcjonizm symboliczny G. Meada, teoria interpersonalnego oszustwa D. Buller'a, teoria niespełnionych oczekiwań J. Burgoon

Literatura:

J. Steward (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2008, s. 45-51

E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003, s.75-85, 102-12, 115- 127.

Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000, s. 193-195

3 / 4 Komunikacja werbalna i niewerbalna

Zagadnienia: komunikacja werbalna (kanał werbalny: komunikacja ustna bezpośrednia i zapośredniczona, komunikacja pisemna), komunikacja niewerbalna (kanał wizualny, kanał wokalny, przestrzeń, czas, dotyk)

Literatura:

E. Brzezińska, Komunikacja społeczna..., s.28-56

Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000, s.185 - 210.

J. Steward, C. Logan, Komunikowanie się werbalne, [w:] J. Steward (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2008, s. 80-104

E. Thiel, Komunikacja niewerbalna, Wrocław 1997, s.39-95

5. Bariery komunikacyjne w rozmowie

Zagadnienia: błędy nadawcy i odbiorcy, źródła zakłóceń, sposoby usuwania barier, znaczenie procesów percepcyjnych, kształtowanie zachowań empatycznych.

Literatura:

A.F Acland, Doskonałe umiejętności interpersonalne, Warszawa 2000, s.17-33

C.A. Roach, N.J. Wyatt, Słuchane i proces retoryczny, [w:] J. Steward (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2008, s. 218-223

J. Brownell, Reagowanie na komunikaty, [w:] J. Steward (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2008, s. 225-233

D. G. Leathers, Komunikacja niewerbalna, Warszawa 2007, s. 325-340

6. Komunikacja perswazyjna w kontaktach bezpośrednich

Zagadnienia: zasady wywierania wpływu, perswazja i/a manipulacja, techniki manipulacyjne, sposoby przeciwdziałania manipulacji.

Literatura:

R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi: teoria i praktyka, Gdańsk 2000

T. Witkowski, Psychomanipulacje, Warszawa 2004, s. 237-273

Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000.

7. Komunikacja interpersonalna w Internecie

Zagadnienia: cechy procesu komunikacji internetowej, klasyfikacja form komunikacji internetowej, specyfika komunikacji internetowej, psychospołeczne determinanty komunikacji internetowej.

Literatura: M.Miotk-Mrozowska, Komunikacja interpersonalna w Internecie, Bydgoszcz 2009, s. 23-54, 66-75

  1. Autoprezentacja, kształtowanie wizerunku

Zagadnienia: zasadnicze elementy wizerunku, budowanie pozytywnego wizerunku poprzez komunikację werbalną i niewerbalną.

Literatura:

J.Fast, To, co widzisz, nie jest tym, co otrzymujesz, [w:] J. Steward (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2008, s. 150-157

D. G. Leathers, Komunikacja niewerbalna, Warszawa 2007, s.161-173, 178-190, 213-264

9. Asertywność

Zagadnienia: istota asertywności, werbalne i niewerbalne wskaźniki, zachowania asertywne

Literatura:

T. Warner, Umiejętności w komunikowaniu się, Wrocław 1999, s.123-131

D. G. Leathers, Komunikacja niewerbalna, Warszawa 2007, s. 107

  1. Zasady konwersacji

Zagadnienia: Umiejętności w komunikacji interpersonalnej. Posługiwanie się językiem Kompetencja komunikacyjna, kulturowa. Usprawnianie komunikacji

Literatura:

E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003.

A.F Acland, Doskonałe umiejętności interpersonalne, Warszawa 2000

Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000.

  1. eć a zachowania komunikacyjne

Zagadnienia: sex a gender, męski a damski styl komunikowania, podobieństwa i różnice

Literatura:

D. Tanner, Asymetrie: on swoje-ona swoje, [w:] J. Steward (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2008, s. 290-301

E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003, s.470-483

D. G. Leathers, Komunikacja niewerbalna, Warszawa 2007, s. 361-380

Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000, s. 219 -242

  1. Konflikty interpersonalne i ich rozwiązywanie

Zagadnienia: istota i geneza konfliktów, etapy i sposoby rozwiązywania, umiejętności negocjacyjne.

Literatura:

A.F Acland, Doskonałe umiejętności interpersonalne, Warszawa 2000, s.54-64

J.P. Folger, M.S. Poole, R.K. Stutman, Konflikt i interakcja, [w:] J. Steward (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2008, s. 463-474

S. Chełpa, T. Witkowski, Psychologia konfliktów, Warszawa, 1995, s. 35-101, 139-152, 175-199

2

3Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Skrypt KI, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Komunikacja Interpersonalna
Marketing polityczny, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Marketing polityczny
Miejsce wsp lnoty religijnej w spo ecze stwie, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Rel
Marketing skrypcior, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Marketing polityczny
Partie i Systemy Partyjne Wyklady[1], Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Partie polit
polityka społeczna jk(1), Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Polityka Społeczna
Partie polityczne WYKŁADY, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Partie polityczne i sys
sokol opracowany!, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Partie polityczne i systemy par
jeśli jesteś kretynem nie otwieraj, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Partie polityc
Religie i Związki Wyznaniowe - Wykłady Rytko, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Reli
index!!!!!!!!, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Religie i Związki Wyznaniowe
LUCKMANN, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Religie i Związki Wyznaniowe
Religie niechrześcijańskie, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Religie i Związki Wyzn
Religia, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Religie i Związki Wyznaniowe, Religia i z
POLITYKA SPOŁECZNA (2), Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Polityka Społeczna
marketing- pytania, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Marketing polityczny

więcej podobnych podstron