Etyka pracy i humanizm jako podstawa marketingu personalnego, Zarządzanie i marketing


Etyka pracy i humanizm jako podstawa marketingu personalnego

Humanizm jest nierozerwalnie połączony z etyką pracy, ale żeby go wprowadzic trzeba przestrzegac kilku zasad, które powinny dążyć do 3 wymiarów:

- stosunku członków organizacji do wykonywanych przez nia zadan,

- formalnych wzajemnych relacji zachodzących miedzy pracownikami w tym relacji pracownik-pracownik i przełożony-pracownik

3 podejścia odzwierciedlające zmiany w etyce pracy:

-podejście mówiące że etyka pracy należy do przeszłości

-podejście zgodnie z którym można uczyć zachowań etycznych

- podejście podkreślające konieczność odmiennego traktowania różnych ludzi

Szkoły postrzegania etyki pracy:

  1. Klasyczna- ciezka praca i posłuszeństwo wobec pracodawcy były synonimem społecznej degradacji, atrybuty niewolnika, motywacją był strach przed chłostą i głodem, hebrajska doktryna pracy opierała się na micie Genesis, mówiącym o tym ze praca jest przekleństwem, karą za grzechy Adama i Ewy

  2. Tradycjonalistyczna- ideologia pracy podkreslajaca pilność, punktualność i prymat pracy w majątku ziemskim, pojecie i wykorzystywanie pojecia etyki protestanckiej prowadziło do wykonywania pracy mechanicznie, rutynowo. Pracowano z ja z poczucia obowiązku a nie samorealizacji.

  3. Racjonalistyczna zaczeto prace organizować i nadzorować. Pracownicy czuli ze dla pracodawcy SA narzędziem do wykonywania celów i dlatego nie przejawiali zaangażowania.

  4. Japońska - oparta na konfucjańskim modelu ludzkiej natury. Praktyka zatrudniania jest zwiazana z duzym zaufaniem jakim są obdarzani pracownicy, Widzą w pracy sens życia

  5. Postindustrialna - Wysoka rotacja pracowników, częsta absencja, konflikty i nietolerancja, znacznie obniża się poczucie wiary że wykonywana praca ma istotne znaczenia dla organizacji.

Pogłębianie i używanie zasad Etyki w organizacji prowadzi do nadania człowiekowi znaczenia jako pierwotnego i najważniejszego pierwiastka organizacyjnego, Pozwala to pracownikowi utożsamiać się z firmą, stają się dumni z tego powodu że pracują właśnie tu, widać to szczególnie w sytuacjach przełomowych kiedy nawet stawiają wspólne dobro ponad własne korzyści.

Funkcjonowanie etyki w przedsiębiorstwie zasad etyki stawia wymagania zwłaszcza przed kierownictwem ponieważ muszą być uczciwi i wzbudzać zaufanie u podwładnych.

Muszą pamiętać że podmiotowe traktowanie pracowników prowadzi do wzrostu zaangażowania i wydajności pracy.

Rozbudowanie w koncepcji marketingu personalnego myśli humanistycznej wymaga zatem odejścia od tak obecnie popularnego podejścia zasobowo kosztowego na rzecz podejścia w ramach którego w systemie społecznym upatruje się potencjał całej organizacjiWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Sprawozdania finansowe jako podstawowe źródło informacji w zarządzaniu finansami
Referat - Współczesnych kierunków zarządzania produkcją, Politechnika, Podstawy marketingu
Dezynfekcja jako podstawowy środek zapewniający bezpieczeństwo pracy, Studium medyczne
Dystrybucja, Politechnika Gdańska, Zarządzanie WZiE, semestr 2, Podstawy marketingu, zadania
Podstawy marketingu Podyplomowe Studium Dziennikarstwa i Zarządzania Informacją
PODSTAWY MARKETINGU strona, UEK EKONOMIA, Semestr 3, Zarządzanie rozwojem organizacji
podstawy marketingu 1 semestr, zarządzanie
Test 4, zarządzanie, semestr 3, podstawy marketingu
Analiza otoczenia firmy, Wojskowa Akademia Techniczna - Zarządzanie i Marketing, Licencjat, I Rok, S
pmr, Wojskowa Akademia Techniczna - Zarządzanie i Marketing, Licencjat, I Rok, Semestr 1, Podstawy M
Podstawy marketingu, Zarządzanie studia licencjackie, marketing
szkolenie jako podstawowy czynnik rozwoju firmy (26 str), Zarządzanie(1)

więcej podobnych podstron