Prawo Karne 24.05.2009r niedziela, IV SEMESTR, Notatki z płyty od Lucyny


Prawo Karne 24.05.2009 r

Okoliczności wyłączające bezprawność :

To takie okoliczności których wystąpienie wyłącza bezprawność czynu zabronionego. Zabójstwo jest czynem zabronionym . Jeżeli ktoś zabije kogoś z zemsty to popełni czyn zabroniony. Jeśli ta sama osoba zabije człowieka w czasie wojny to nawet może zostać odznaczona.

Okoliczności wyłączające bezprawność

  1. Obrona konieczna ,

  2. stan wyższej konieczności,

  3. zgoda dysponenta dobra (zgoda pokrzywdzonego), Warunki : 1.Musi pochodzić od dysponenta dobra. 2.Jakimi dobrami możemy dysponować ? Dobrami które są moje, nie można dysponować swoim życiem, art.150, kto zabija człowieka na jego żądanie pod wpływem współczucia podlega karze 5 lat pozbawienia wolności. Drugi wymóg jest to zgoda dobrowolna, zgoda wyrażona pod przymusem jest nieważna. Twierdzenie to nie wyklucza możliwości namawiania. Zgoda musi być wyrażona przed popełnieniem czynu a najpóźniej w czasie trwania czynu. Zgoda po pełnieniu czynu nie ma mocy prawnej. Jest możliwość prowadząca do tego ,że kto po pełnieniu czynu zabronionego dysponent dobrem ma możliwość wszczęcia postępowania. Możemy spotkać się z pojęciem zgody domniemanej. Nie ma dysponenta dobrem a ktoś chce je naruszyć. W drobnej sprawie można użyć domniemanie.

  4. działanie w ramach uprawnień , obowiązków - występuje ciągle,

w zorganizowanym w życiu społecznym występują osoby które mają prawo ingerencji w własność dysponenta np. komornik, policjant 1. Działa osoba do tego uprawniona , 2. Jest zobowiązana , 3. Zachowuje się zgodnie z przyjętymi zasadami.

  1. karcenie nieletnich - zwyczajowo dopuszczana, kara musi pochodzić od osoby do tego uprawnionej np. opiekunowie, działanie sprawcy który karze dziecko jest podjęte w celu wychowawczym,

  2. czynności lecznicze

  3. dopuszczalne ryzyko - ryzyka nowatorstwa inaczej nazywane eksperyment art.27 Jest to tam. Np. ryzyko sportowe (uszkodzenie ciała),

ryzyko dnia codziennego - np. używanie pewnych urządzeń może spowodować pożar.

Obrona konieczna : art. 25

1.Jest jakieś dobro prawem chronione.

2.Jest zamach na to dobro. Pewne działanie które dalej będzie kontynuowane zostanie naruszone nasze dobro.

3.Zamach musi być bezprawny.

4. Zamach musi być zamachem bezpośrednim. To taki zamach którego normalny rozwój w najbliższym czasie doprowadzi do naruszenia dobra prawem chronionego.

5.Musi być rzeczywisty

Jeżeli zamach jest bezprawny : to są 2 możliwości albo pozwalamy się rozwijać zamachowi albo opieramy zamach. Słowo odpiera wskazuje na czynne działanie w obronie koniecznej. Np. Pan A podchodzi na odległość 5 m pana B i mówi zaraz Ci przywalę i podchodzi. W pierwszym wypadku B obezwładnia wcześniej w drugim broni się. Odpieranie to atak na zamachowca żeby zapowiedz zamachowi. Odpierałem jego bezprawny rzeczywisty zamach w taki sposób żeby zaprzestał prowadzenia zamachu.

Co to znaczy obrona konieczna ? W prawie bywają takie określenia które prawnicy rozumieją bardzo dobrze. Obrona konieczna oznacza to ,że odpiera się zamach w sposób żeby zamachu uniknąć. Ten kto postanawia odpierać zamach ma prawo dokonać wyboru. On wybiera. Jeśli jest zamach i ktoś postanawia bronić tego dobra to ma wybór może uciekać, może się bronić.

Konieczność polega nie na tym ,że nie ma innego wyjścia, że jak się wybrało drogę czynnego odparcia ataku to trzeba robić wszystko to co konieczne ażeby odeprzeć atak. Obrona konieczna jest doraźnym działaniem aby odeprzeć zamach.

Przekroczenie granic obrony koniecznej : paragraf 2 art. 25

  1. Exces ekstensywny

  2. Exces intensywny

Ad.1 Działanie za wczesne - zaczyna obronę konieczną za wcześniej,

działanie za późne - stosuje działania dążące do odparcia zamachu którego już nie ma,

Ad.2 Broniący zbyt mocno będzie się bronił przed zamachem o określonej sile. Wyraźnie za mocna. Błąd narzędzie użyte do obrony jest za bardzo niebezpieczne w stosunku do narzędzia które ma napadający.!! NIE PRZEDMIOT TYLKO SIŁA OBRONY !!

Ocena przekroczenia jest różna. Czasami bywa błędna.

Paragraf : 3

Stan wyższej konieczności

Art.26 paragraf 1, Dobro poświęcone ma niższą wartość od dobra ratowanego.

Paragraf 2

Przepis jest po to żeby zwolnić z odpowiedzialności ludzi którzy nie wiedzą co mają zrobi.

Droga przestępstwa(następne wykłady)

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN CD.

15.Pojęcie o konieczności wyłączającej winę.

16.Niepoczytalność i poczytalność ograniczona

17. Błąd

18.Rozkaz

19.Pojęcie okoliczności wyłączających bezprawność (wyliczenie)

20.Obrona konieczna (co to jest obrona, przekroczenie, elementy)

21.Stan wyższej konieczności

22.Działanie w ramach uprawnień i obowiązków (światło i sala)

23. Zgoda dysponenta dobrem (rower, samochód)

24.Czynności lecznicze (chirurg lekarz)

25.karcenie nieletnich (twoja stara)

26.Dozwolone ryzyko ( sport)

27.Eksperyment(nowatorstwa, ryzyko sportowe)

28.Stadia przestępstwa pojęcie, (komentarz)

rz , jak każde ludzkie zachowanie przez pewne etapy)

29.Zamiar

30.przygotwanie

31.usiłowanie

32.Dokonanie

33.Rodzaje sprawstwa co to jest jakie rodzaje ? (co to jest i wymienić + opisać)

34.Współsprawstwo

35. sprawstwo samoistne,

36sprwawstwo kierownicze

37.Sprwawstwo przez polecenie (wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie poleca wykonanie zabójstwa)

38. Podżeganie

39.Pomocnictwo

40.Zbieg przepisów ustawy

41.Zbieg przestępstw

jeszcze problematyka karna

od 28 dopiero będzie na wykładach

3Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Prawo karne 23.05.2009r sobota, IV SEMESTR, Notatki z płyty od Lucyny
Prawo Karne 06.06.2009 sobota, IV SEMESTR, Notatki z płyty od Lucyny
Polityka regionalna 06.06.2009r sobota, IV SEMESTR, Notatki z płyty od Lucyny
prawo karne 29.03.2009, IV SEMESTR, Notatki z płyty od Lucyny
Prawo karne - opracowane, IV SEMESTR, Notatki z płyty od Lucyny
Zamowienia publiczne 22.05.2009r, IV SEMESTR, Notatki z płyty od Lucyny
prawo karne 29.03.2009, IV SEMESTR, Notatki z płyty od Lucyny
polityka regionalna 23.05.2009, IV SEMESTR, Notatki z płyty od Lucyny
cywilne - prawo rzeczowe, IV SEMESTR, Notatki z płyty od Lucyny
Karne, IV SEMESTR, Notatki z płyty od Lucyny
cywilne - prawo zobowiazan, IV SEMESTR, Notatki z płyty od Lucyny
KsiÄ™gi wieczyste i hipoteka, IV SEMESTR, Notatki z płyty od Lucyny
PC-zagadnienia ogolne, IV SEMESTR, Notatki z płyty od Lucyny
ADMINISTRACJA, IV SEMESTR, Notatki z płyty od Lucyny

więcej podobnych podstron