Pedagogika pozytywistyczna VII w, Współczesne systemy pedagogiczne

Pobierz dokument
pedagogika.pozytywistyczna.vii.w.wspolczesne.doc
Rozmiar 36 KB

Pedagogika pozytywistyczna VII w.

Lektury: B. Prus ,,Lalka”, ,,Anielka”, E. Orzeszkowa ,,Nad Niemnem”

Myśl filozoficzna: August Contae

Analiza pozytywistyczna służy do

Jest pewnym stylem myślenia o edukacji i o świecie (myślenie naukowe - stawia w centrum naukę i racjonalność propaguje wiedzę empiryczną, odrzuca myślenie potoczne, filozoficzne)

Nauczyciela w klasie interesuje co widać.

Istota pedagogiki pozytyw. Służy po to żeby przewidywać, to co na pewno się zdarzy, co może się zdarzyć, ale też to co dobrze by było żeby się zdarzyło.????????

Po to by uporządkować świat i dzieci w klasie.

-Badania ilościowe - wyrażane językiem matematycznym

Pedagogika pozytyw. Propaguje kult nauki?? Nowoczesność, racjonalizm, budowanie wiedzy pewnej opartej na ….? Wychowanka traktuje się w sposób przedmiotowy - wychowanek jeden z wielu, jako osobę powołaną do życia w określonej jakości. Jeśli ma jakieś braki naprawiamy go. Zmierza do życia w idealnym świecie (utopia).

Krytykuje się, że pedagogika pozytyw. Nie odwołuje się do wartości, wytwarza tylko i wyłącznie wiedzę przyrodniczą, a nie humanistyczną, krytykuje się również utopie. Oparta jest na teoriach naukowych. Ważna jest nauka.

Metody badawcze opierają się na …_ ilościowych.

PEDAGOGIKA PERSONALISTZCYNA

Słowo personalizm wywodzi się ze starożytnej Grecji. Słowo persona oznaczało maskę w teatrze.

Podejście personalistyczne zawdzięczamy J.P II, który napisał książkę ,,Miłość i odpowiedzialność''. Z tej książki można wyprowadzić wskazania pedagogiki person.:

Biorąc pod uwagę analizę bytu ludzkiego można stwierdzić, że byt ludzki składa się z 4 istotnych elementów(istotowych)

Na podstawie metafizyki nie ma różnic między osobą niepełnosprawną, a osobą sprawną. Wszyscy jesteśmy niepełnosprawni. Jedyna różnica to ilościowa. Ktoś ma więcej ubytków, a ktoś mniej.

PEDAGOGIKA RELIGII


Działalność Kościoła związana była z wychowaniem

Pedał. Religii rozwinęła się w środowiskach chrześcijańskich i ewangelickich, teraz głównie ewangelickich. Jest uzależniona od doktryn i zasad danej wiary. Zależy także od stosunku Kościoła do otaczającego świata. W Kościele katolickim kobiety nie mogą być wyświęcane na kapłana. Pedag. Religii uzależniona jest od dwóch nauk: pedagogika i teologia, a także katechetyki zarówno w zakresie pojęciowym i metodycznym. Teologia dostarcza przesłanek normatywnych, które są niezbędne w wychowaniu. Natomiast pedag. Zajmuje się kontekstem praktycznym i jest nauką pomocniczą. Przedmiotem pedag. Religii jest konkretna pedagogia religijna - doktryna wychowawcza, która jest wdrażana w kościele lub wspólnocie religijnej. Przedmiotem pedag. Religii jest socjalizacja religijna czyli formatowanie człowieka.

Formacja - ćwiczenie wychowawcze (wychowawca ustawia wychowanka w odpowiedniej pozycji)

Norma - w pedał. Religii normą jest osoba Chrystusa

Formacja łączy się z normą??????? A osoba sama się formuje bo wie do jakiego wzorca zmierza.

Pedagogika Religii tak samo jak pedag. Personalist. Preferuje badania jakościowe budowane w duchu humanistycznym, ale także teologicznym. Uwzględnia charakter interdyscyplinarny. Jest to nauka podstawowa i stonowana. Odwołuje się do określonych założeń antropologicznych - przyjmuje wizję człowieka, którego natura naznaczona jest grzechem pierworodnym. Wykorzystuje hermeutykę, w tej metodzie chodzi o to by zbadać duchowość człowieka, ustalić motywację jego postępowania po to by go zrozumieć i mu pomóc, ale także po to aby człowiek sam siebie zrozumiał i sam sobie pomógł.

Edukacja oparta na pedagogice religii odwołuje się do zagadnień ważnych życiowo. Odwołuje się również do przeżyć uniwersalnych (miłość). Ujmuje edukację jako dialog. Ma na celu kształtowanie pełni człowieczeństwa. Umożliwia człowiekowi samozrozumienie się wyjście poza codzienność. Umożliwia formację religijną. Kontaktuje człowieka ze światem wiary. Wpływa na odnowienie umysłu (przemiana)

Kategoria szczęścia- człowiek narażony jest na cierpienie, ludzie, którzy są szczęśliwi muszą zmierzyć się z cierpieniem. Musi poszukiwać szczęścia na ziemi, lecz prawdziwe szczęście czeka w niebie.

PEDAGOGIKA KULTURY

- Rodowód pedag. Kultury sięga początków ludzkości lecz jako kierunek pedag. Rozprzestrzenił się w Xix.

-W. Wihdelbart, B. Suchodolski, B. Nawroczyński

- Całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości przekazywanego z pokolenia na pokolenie - KULTURA (przedmiotowa np. wiersz, podmiotowa np. rozwój wewnętrzny człowieka)

W pedag. Kultury chodzi o to, ze kulturę traktuje się jako pewnego rodzaju kod (dzieło sztuki ma oddziaływać na naszego ducha. My patrząc na to dzieło mamy tego ducha wzbogacać, odkrywamy jakie przesłanie niesie sztuka) Pedag. Kultury jest przyjmowana, uprawiana współcześnie ,,Biała księga kształcenia i doskonalenia'' Komisja Europejska 1995. Ten dokument podkreśla wagę kultury dla edukacji we współczesnym świecie.

Pedagog. Kultury zawiera takie hasła jak:

,,uczyć się żeby wiedzieć''

,,uczyć się żeby żyć wspólnie z innymi''

,,uczyć się żeby działać''

Pedag. Kultury ma wspierać proces wzbogacania osobowości wychowanka


Pobierz dokument
pedagogika.pozytywistyczna.vii.w.wspolczesne.doc
Rozmiar 36 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Naturalizm a edukacja, współczesne systemy pedagogiczne
Współczesne systemy resocjalizacji, pedagogika resocjalizacyjna - notatki, wspolczesne systemy resoc
Charakterystyka współczesnych systemów wychowania, pedagogika
Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, współczesne systemy pedagogiczne
PEDAGOGIKA KULTURY, współczesne systemy pedagogiczne
PROGRESYWIZM A EDUKACJA, współczesne systemy pedagogiczne
REALIZM TEISTYCZNY A EDUKACJA, współczesne systemy pedagogiczne
Liberalizm a edukacja, współczesne systemy pedagogiczne
pedagogika postmodernizmu, Współczesne systemy pedagogiczne
współczesne systemy pedagogiczne, Studia, RÓŻNE MATERIAŁY
Wspolczesne systemy wychowania muzycznego, Pedagogika, EPIW, Metodyka edukacji muzycznej
Współczesne Systemy Pedagogiczne opracowanie
współcz systemy pedagogiczne
wspolcz systemy, Współczesne systemy pedagogiczne
Naturalizm a edukacja, współczesne systemy pedagogiczne
Współczesne systemy resocjalizacji, pedagogika resocjalizacyjna - notatki, wspolczesne systemy resoc
Współczesne systemy pedagogiczne notatki1
Które idee i w jakim zakresie z poznanych współczesnych systemów pedagogicznych są realizowane we ws

więcej podobnych podstron