Liberalizm a edukacja, współczesne systemy pedagogiczne


LIBERALIZM A EDUKACJA (Gutek rozdz XI)

Początki liberalizmu : XVI i XVII w

JOHN LOCKE i ogólne elementy ideologii liberalizmu wam podaruję, bo jest to w tamtym opracowaniu. Jeśli ktoś posiada usilną potrzebę pogłębienia wiedzy w tej kwestii, proszę wyrazić ową potrzebę na forum a uzupełnię wiadomości.

WPŁYW LIBERALIZMU NA EDUKACJĘ

Polityka edukacyjna

Polityka rozwoju a liberalizm

Opracowanie i zrealizowanie programów politycznych, które zabezpieczą rozwinięte społeczeństwa przed regresem

Pomoc zacofanym społecznościom w osiąganiu wyższego poziomu rozwoju

(chodzi o dążenie do rozwoju)

Ogólnie wykształcone społeczeństwo

Wychowanie obywatelskie:

Koncepcje wolności w ideologii liberalnej