pozew o zaprzeczenie ojcostwa, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk


Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

............, dnia ................. roku
Sąd Rejonowy w .....................
Wydział ...........................................

Powód: imię i nazwisko,
zawód,
adres zam. dziecka

Pozwani: 
1. imię i nazwisko dziecka
małoletni,
zam. adres
2. imię i nazwisko matki dziecka
zawód
zam. adres

Wnoszę:
1. O ustalenie, że pozwany (imię i nazwisko dziecka), urodzony w (miejscowość i data) przez (imię i nazwisko matki dziecka) nie jest synem/córką (imię i nazwisko powoda), urodzonego (miejscowość i data).
2. O zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.
W przypadku wezwania świadków
Nadto wnoszę:
3. O wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadka/ów:
imię i nazwisko oraz adres świadka/ów

Uzasadnienie
Opis stanu faktycznego uzasadniającego złożenie pozwu wraz z dowodami. Do każdego opisywanego stanu faktycznego należy przedstawić dowód, np.:
Dowód: 1. akt urodzenia dziecka - imię i nazwisko - odpis zupełny.

 podpis
Załączniki: Dokumenty poświadczające stan faktyczny np.:
1. Akt urodzenia dziecka
2. Dwa odpisy pozwu i załączników.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pozew o eksmisję, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
odpowiedź na pozew o eksmisję, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
PRZYKŁADOWY POZEW O ROSZCZENIA W STOSUNKU DO PRACODAWCY, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.
pozew o alimenty, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
pozew o rozwód, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
Wzór CV 1, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
APELACJA OD WYROKU SĄDU REJONOWEGO (SĄD PRACY), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ulgi - umiarkowana niepełnosprawność, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
Umowa kupna-sprzedazy samochodu, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ulgi - znaczny stopień niepełnosprawności, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
wniosek o ustanowienie pelnomocnika z urzedu(1), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO (SĄD PRACY), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3
APELACJA OD WYROKU SĄDU REJONOWEGO (CYWILNE), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
wniosek o orzeczenie separacji, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
Wzór CV, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ulgi - opiekunowie, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
apelacja od postanowienia sadu rejonowego rodzinny, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).ln

więcej podobnych podstron