Pieśni rycerski Mikołaja Sępa Szarzyńskiego

85 pieśni rycerskie Szarzyńskiego i ich przewodnie idee.

Pieśń V “O Fridriaszu, który pod Sokalem zabit od Tatarów…”- jest to oda pochwalna (jeden z pierwszych utworów sławiących władców- Kronika Galla Anonima, Kadłubka). Fridriusz- Fryderyk Herburt, małopolski magnat, poległ pod Sokalem w bitwie z Tatarami w 1519 r. Zginął śmiercią rycerską, nie mógł znieść myśli o ucieczce, honor rycerski był dla niego ważniejszy niż życie. Opisuje sytuację klęski, poprzez przeżycia Fridriusza.

W pieśni „O Strusie, który zabit na Rastawicy od Tatarów roku pańskiego 1571” ukazuje chwalebny portret tytułowego Strusa, który zgodnie z ideami etosu rycerskiego woli zginąć, niż się poddać. On z wszystkich rodzajów śmierci woli tę na polu walki: „Tak się Strus sprawował w ostatniej potrzebie, / I sławie, i cnocie czyniąc dosyć z siebie. / Padł krwawy, gęstemi przywalen strzałami. / Godny Syn ojczyzny mężnymi sprawami!”. Podkreśla więc wagę miłości obywatela do ojczyzny, jego honor i męstwo.

W takich pieśniach, jak O Fridruszu, który pod Sokalem zabit i O Strusie, który zabit na Rastawicy ukazał Sęp Szarzyński bohaterstwo obrońców chrześcijaństwa, niewolnych od rozterek i dramatycznych decyzji: ocalić życie czy zgodnie z etosem rycerskim zginąć w nierównej walce. W obu pieśniach skupił poeta uwagę na dynamice napięć emocjonalnych, przedstawił bohaterów w ruchu, pędzie, w samotnych zmaganiach z własną naturą i wrogiem oraz w heroicznej śmierci.

86.ideologia szlachectwa w Pieśni o cnocie szlacheckiej

W „Pieśni o cnocie szlacheckiej” Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego odnajdujemy idee szlachcica takie jak : szacunek dla dziedzictwa, miłość i wierność rodzinie, fragment:

„Wszakże rozmnaża cnoty przyrodzone

Ćwiczenie: czynią serce utwierdzone

Piękne nauki; tych kiedy nie staje,

Ślachetne plemię szpecą złe zwyczaje.”

podkreśla, aby szlachcic był cnotliwy, żył pracą i nauką.

Natomiast fragment:

„Droga ku sławie — w sławnym urodzenie

Domu, nie sama sława. Przeto w cenie

Kto chce być, porzuć nikczemne zabawy;

Nie na herb przodków patrz, ale na sprawy” - podkreśla, aby szlachcic szczycił się swym znamienitym urodzeniem i dbał o swoja ojczyznę.

87.problematyka pieśni nierycerskich sępa szarzyńskiego

Sęp Szarzyński,

zastanawiając się w swoich utworach przede wszystkim nad sensem życia i człowieczą kondycją, unikał gotowych formuł; zadawał pytania i zgłaszał wątpliwości. Jednocześnie poddawał rewizji stereotypy utrwalone w epoce renesansu, takie jak harmonia, stoicki umiar, przeświadczenie, że źródłem szczęścia jest stabilizacja, pokój. Życie ujmował jako "bojowanie", zmaganie się "z szatanem, światem, ciałem", z wszelkimi pokusami życia, jako dążenie do celu, którym jest "byt podniebny", kraina wiecznej wiosny. Przekonany, że równowaga nie jest osiągalna, z wyjątkową natarczywością powracał do motywów niepokoju i trwogi, grzechu, pokuty i śmierci (szczególnie wyrazistych w parafrazach psalmów). Człowiek, "wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie", zmaga się - podkreślał - z sobą i ze światem, ze sprzecznościami, niebezpieczeństwami i złudzeniami; staje nieprzerwanie wobec konieczności dokonywania odpowiedzialnego wyboru. Dysponując wolną wolą, musi się sam zdobyć na heroiczny krok, Bóg bowiem nikogo w jego wyborach nie wyręcza. Człowiek głęboko odczuwa swoje osamotnienie, choć nie wątpi w działanie Opatrzności; uwikłany w sprzecznościach - nieustannie poszukuje. Kres tym zmaganiom i poszukiwaniom kładzie śmierć. Dużo miejsca Sęp-Szarzyński poświęca w swoich utworach Bogu: Pieśni - „ O Bożej opatrzności w świecie”, „O rządzie Bożym na świecie”, „O wielmożności Bożej”, „ Iż rozum człowiekowi potrzebniejszy niż skarby” i „ Iż próżne człowiecze staranie bez Bożej pomocy”. Poeta przeżył odejście od wiary i powrót do niej.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
polski-szarzynski problemy czlowieka baroku , PROBLEMY CZŁOWIEKA BAROKU NA PRZYKŁADZIE UTWORÓW MIKOŁ
Barokowa wizja świata w poezji Mikołaja Sępa Szarzyńskiego
Barok, Sęp, Sonet I Interpretacja, Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego „Sonet /*
4 - BAROK, LOS CZŁOWIEKA W TWÓRCZOŚCI MIKOŁAJA SĘPA-SZARZYŃSKIEGO I DANIELA NABOROWSKIEGO
polski-czlowiek w tworczosci sepa-szarzynskiego , LOS CZŁOWIEKA W TWÓRCZOŚCI MIKOŁAJA SĘPA-SZARZYŃSK
Sonety Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, Język polski - opracowanie epok, pojęć i lektur
Barokowa wizja świata w poezji Mikołaja Sępa Szarzyńskiego
Człowiek widziany oczyma Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa Szarzyńskiego 2
Człowiek widziany oczyma Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa Szarzyńskiego
04 Kreacja podmiotu lirycznego w Rytmach albo wierszach polskich Mikołaja Sępa Szarzyńskiego
13.Kochanowski a Sep Szarzynski, Jan Kochanowski i Mikołaj Sęp-Szarzyński o człowieku i jego miejscu
literatura staropolska, NOTATKI Sep-Szarzynski, MIKOŁAJ SĘP - SZARZYŃSKI (ok
Barokowa wizja świata w poezji Mikołaja Sępa
sonety sepa szarzynskiego i nab Nieznany
bóg w liryce kochanow i sępa szarzyń GDNAN2QEDDUBKIJQUPF5X4DLZ4KEFLD7BXKKARQ
Renesans, Wybór wierszy, Wybór wierszy - Mikołaj Sęp Szarzyński
koncepcja boga u kochanowskiego i sępa-szarzyńskiego
Mikołaj Sęp Szarzyński Pieśń IV O cnocie szlacheckiej
Mikołaj Sęp Szarzyński Pieśń I Na psalm Dawidów XIX

więcej podobnych podstron