CZŁOWIEK I PRZYRODA, College, Pedagogika, rok III, ANTROPOLOGIA KULTUROWA


CZŁOWIEK I PRZYRODA

  1. panujący wpływ środowiska

→wygląd / sposób życia ludzi / eliminacja nieprzystosowanych

  1. teoria Huntingtona

←wysoki stopień ruchliwości / wynalazczość / zdolności - mowa - zapożyczenie pomysłów

  1. ROLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

  1. wytyczanie ogólnych granic możliwości życia ludzi