Podstawy marketingu 02.06.07r. wykład, Semestr II, Podstawy marketingu


Instrumenty Public Relations

Funkcje PR

Instrumenty marketingu bezpośredniego

Strategia „PUSH”

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

Promocja sprzedaży, Sprzedaż osobista

Strategia „PULL”

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

Reklama, promocja sprzedaży

AIDA

2

Producent

Pośrednik

Ostateczny użytkownik

Promocja

Popyt

Popyt

Promocja

Producent

Pośrednik

Ostateczny użytkownik

Popyt

PopytWyszukiwarka

Podobne podstrony:
podstawy zarządzania wykłąd I 22 02 2013, WSM Kawęczyńska semestr II, PODSTAWY ZARZĄDZANIA WYKŁAD
Organizacja i zarządzanie. Wykłady z 19 i 27.02, Sudia - Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Semestr II, Org
NTiM Wykłady semestr II WIMIM
Bilans 20.02.2008, POLITECHNIKA, AiR, Semestr II, FIZYKA, Fizyka dla elektroników
Biochemia- wyklady 1-8, Semestr II, biochemia
07.06.2008 - ekonomia, semestr II
Ekonomika ochrony środowiska 27.04.07 r. wykład, Semestr II, Ekonomika ochrony środowiska
6 Zaburzenia psychiczne – czynniki ryzyka i profilaktyka, pracownia zabiegów higienicznych, wykłady
8 Wirus HIV i AIDS, pracownia zabiegów higienicznych, wykłady semestr II(1)
Ergonomia Wykłady semestr II WIMIM
Wykłady semestr II, TEORIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO
9 Pielęgnowanie osób z wadą słuchu. Pielęgnacja i obsługa aparatów słuchowych, pracownia zabiegów hi
Metodyka?ukacji polonistycznej w?ukacji wczesnoszkolnej wykłady SEMESTR II
7 Palenie tytoniu, pracownia zabiegów higienicznych, wykłady semestr II(1)
4 Przewlekłe choroby dróg oddechowych – czynniki ryzyka i profilaktyka, pracownia zabiegów higienicz
28.04.07r. polityka, Semestr II, Polityka ekonomiczna
Ekonomika ochrony środowiska 04.03.07 r. wykład, Semestr II, Ekonomika ochrony środowiska

więcej podobnych podstron