wniosek o zezwolenie na wydanie paszportu, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk


0x08 graphic
Kędzierzyn-Koźle, dnia ......................................

Sąd Rejonowy

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

ul. Sądowa 6

47-200 Kędzierzyn-Koźle

Wniosek o zezwolenie na wydanie paszportu

Wnioskodawca: ..............................., zam.................................

( Imię i nazwisko) (dokładny adres zamieszkania)

Uczestnik postępowania: .............................., zam................................

( Imię i nazwisko) (dokładny adres zamieszkania

lub ostatni znany adres zamieszkania)

Zwracam się z prośbą o wydanie zgody na paszport dla małoletniego..........................,zam...............................................................

UZASADNIENIE

Np. ojciec dziecka jest nieosiągalny, ostatni znany adres jego zamieszkania to..........................................................

Np. prośbę swą motywuję tym, iż mój mąż ................................................., z którym jestem w trakcie rozwodu, nie wyraża zgody na wydanie paszportu.

( Należy podać też w jakim celu paszport jest dziecku niezbędny)

własnoręczny podpis

.........................................

W przypadku gdy adres ojca jest nieznany należy złożyć wniosek o ustanowienie kuratora.

Załączniki:

  1. odpis wniosku

  2. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, jeżeli pochodzi z małżeństwa; odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeśli dziecko jest pozamałżeńskie;

Opłata od wniosku jest stała i wynosi 40 zł - w znakach sądowych.

WZÓRWyszukiwarka

Podobne podstrony:
odpowiedź na pozew o eksmisję, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
wniosek o wydanie wyroku z uzasadnieniem(1), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
wniosek o ustanowienie pelnomocnika z urzedu(1), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO (SĄD PRACY), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3
wniosek o orzeczenie separacji, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
wniosek o podział majątku wspólnego, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
wniosek o wyrok prawomocny, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
Wzór CV 1, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
APELACJA OD WYROKU SĄDU REJONOWEGO (SĄD PRACY), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
pozew o eksmisję, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ulgi - umiarkowana niepełnosprawność, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
Umowa kupna-sprzedazy samochodu, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ulgi - znaczny stopień niepełnosprawności, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
APELACJA OD WYROKU SĄDU REJONOWEGO (CYWILNE), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
pozew o zaprzeczenie ojcostwa, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
Wzór CV, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ulgi - opiekunowie, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk

więcej podobnych podstron