zarządzanie jakością (3) 24.10.2010, ZARZĄDZANIE, Zarządzanie Jakością

Pobierz dokument
zarzadzanie.jakoscia.3.24.10.2010.zarzadzanie.doc
Rozmiar 61 KB

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Zestawienie danych dotyczących kosztów:

Podział kosztów:

Bazy porównań:

Publikacja wyników:

0x08 graphic

Aspekt jakości i kosztu

Podstawowe punkty widzenia przez

Użytkownika

Wytwórcę

Przedmiot kontraktu sprzedaży

Usługi pogrzebowe (np. transport, czystość)

Produkt wykonany przez producenta

Definicja jakości

Przystosowanie do użytkowania natychmiast po dostawie

Wypełnienie specyfikacji podczas testu

Koszt

Koszt użytkowania zawierający:

  • Cena wyjściowa

  • Koszty operacyjne

  • Naprawy

  • Przestoje

  • Utrata wartości

  • Strata przy odsprzedaży

Koszty jakości wytwórcy

Odpowiedzialność za utrzymanie w ruchu

Użytkownik przez całe „życie” produktu

Tylko w okresie gwarancyjnym

Części zamienne

Zło konieczne

Doskonały interes

0x08 graphic

0x08 graphic

Aspekt

Twórcy wyrobów finalnych

Sprzedawcy i warsztaty naprawcze

Konsumenci

Co tworzy rynek

Niewielka liczba różnych jednostek

Kilka wielkich + masa małych

Bardzo dużo małych

Siła ekonomiczna każdego odbiorcy

Bardzo duża, nie może być zignorowana

Średnia lub mała

Bardzo mała

Siła techniczna odbiorcy

Bardzo duża (inżynierowie + laboratoria)

Mała lub brak

Brak - potrzebuje technicznej pomocy

Przystosowanie do użytkowania jest oceniane przez

Testowanie

Brak reklamacji od odbiorców

Dobre użytkowanie

Siła polityczna odbiorcy

Średnia lub mała

Mała lub brak

Zmienna, ale bardzo duża kolektywnie

Specyfikacja jakości zdominowania przez

Odbiorców

Producenta

Producenta

Użycie inspekcji wstępnej

Intensywne testy, aby zbadać zdolność ze specyfikacji

Małe lub brak dla sprzedawców, testy użytkowe dla warsztatów naprawczych

Test użytkownika

Zbieranie i analiza danych

Dobre lub średnie

Małe lub brak

Słabe lub brak

0x08 graphic

Wnioski:

- Wytwórcy wyrobów finalnych mogą zabezpieczyć i oddziaływać na jakość

- Zawierzanie kontrahentom między producentami

- Użytkownicy maja ograniczoną wiedzę o produkcie

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Koszty życia produktu powinny być minimalizowane przez producenta.

Jakość i cena. Różnica w jakości może być przedstawiana w cenę jeżeli:

„Miara”

Celem tego typu badań jest znalezienie na tej drodze wyrobów „ nie dowartościowanych” na rynku.

ZARZADZANIE JAKOSCIA - 24.10.2010

2

ZARZADZANIE JAKOSCIA - 24.10.2010

CAŁKOWITE KOSZTY OPTIMUM

SFERA PROJEKTOWANIA

NAPRAW

ZNAJDŹ SPOSOBY PRZEŁAMANIA SYTUACJI (NALEGACJI) 100% DEFEKTÓW

SFERA OBOJĘTNA

KNTROLUJ

DOBRA JAKOŚĆ

SFERA PERFEKCJONIZMU

STUDIUJ KOSZT NA PERFEKT

100% DOBRE

Optymalny segment modelu

Przystosowanie do użytkowania: dochód producenta

W rezultacie przychód producenta jest:

Żadny lub nie groźny

Niski z uwagi na konieczność obniżenia cen

Zgodny z cenami rynku

Wysoki z uwagi na możliwość utrzymania cen i udziału na rynku

Używany przez użytkownika produkt lub usługa jest:

Nie przystosowany do użytkowania

Przystosowany ale wyraźnie gorszy, niż wyroby konkurencji

Przystosowany i „wytrzymujący” konkurencję

Wyraźnie lepszy niż wyroby

Oddziaływanie klienta na jakość

Kontrastowe punkty widzenia na jakość / koszt


Pobierz dokument
zarzadzanie.jakoscia.3.24.10.2010.zarzadzanie.doc
Rozmiar 61 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
zarzadzanie projektami(3) 24.10.2010, zarządzanie projektami
BHP Z ERGONOMIa 24.10.2010, szkoła
Ćwiczenia z 24.10.2010 (niedziela) A. Szczepanek, UJK.Fizjoterapia, - Notatki - Rok I -, Biofizyka
PSYCHOLOGIA 24.10.2010, szkoła
FILOZOFIA 24.10.2010, szkoła
tworzenie bazy danych, do uczenia, materialy do nauczania, rok2010-2011, 24.10.2010, baza danych
R Opole 22-24.10 2010, TESTY SPECJALIZACJI LABORATORYJNEJ
ekonomia miedzynarodowa cw 24 10 2010
24 10 2010
konspekt 24.10.2010, scenariusze
24 10 2010
zarządzanie jakością (2) 10.10.2010, ZARZĄDZANIE, Zarządzanie Jakością
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA - ĆWICZENIA (2) 09.10.2010, WSFiZ Białystok - zarządzanie, Semestr III, RACHU
Zarzadzanie projektami (2) 10.10.2010, zarządzanie projektami
wyklad pierwszy zarzadzanie projektami 16.10.2010, UG - wzr, V semestr Zarządzanie rok akademicki 13
Rachunkowośc fiansowa - ćwiczenia (3) 13.10.2010, WSFiZ Białystok - zarządzanie, Semestr III, RACHUN
PODSTAWY ZARZĄDZANIA ĆWICZENIA 24.04.2010, Materiały studia, Podstawy zarządzania ćwiczenia

więcej podobnych podstron