Scenariusz zajec zintegrowanych w kl. III, Różności dla nauczyciela, scenariusze


Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III

Czas trwania: zajęcia całodniowe około 5 godzin.

Ośrodek tematyczny :Las nas zauroczył.

Temat dnia : Wyprawa do lasu w najbliższej okolicy.

Zapis w dzienniku :

Wyprawa do lasu. Omówienie celu i przebiegu wycieczki. Osobliwości okolicy, rozpoznawanie roślin leśnych. Obserwowanie życia zwierząt. Kolory, dźwięki

i zapachy lasu. Mierzenie miarką centymetrowa obwodu pni drzew. Indywidualne układanie próśb lasu.

Hasła programowe:

Osobliwości okolicy: ciekawe elementy krajobrazu ( rzeźba terenu, szata roślinna, budownictwo) . Obcowanie z przyrodą przez bezpośredni kontakt bez zakłócania jej spokoju. Piękno przyrody - jej barw, zapachy i dźwięki. Zasady ekologicznego zachowania się w lesie. Rośliny typowe w lesie w naszej okolicy. Troska o umiejętne korzystanie z dóbr przyrody bez jej degradacji

i bezmyślności niszczenia.

Cele ogólne :

i odejmowanie) porównywanie różnicowe;

Cele operacyjne:

i podaje co najmniej pięć nazw;

Cele wychowawcze:

Formy organizacyjne [ wg W.Okonia ]

Metody [ wg. W. Okonia]

Środki dydaktyczne [ wg W.Okonia ]

Model lekcji: P - E - O

odkrywanie - przeżywanie - działanie

Przebieg lekcji:

  1. Omówienie celu i przebiegu wycieczki . Przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązującego w drodze do lasu oraz w lesie.

  2. Wycieczka do lasu.

Wyruszamy sprzed szkoły drogą bitą. Już w marszu prowadzimy obserwacje. Uczniowie przypominają sobie poznane formy terenu. Polecamy poznawanie dróg, szaty roślin, budownictwa.

a) Pierwszy postój - obserwacja ze wzgórza.

W wyniku rozmowy z uczniami ustalamy wyniki spostrzeżeń:

Wymieniamy elementy krajobrazu widziane za wszelkich stron:

- w kierunku wschodnim rozciąga się pofalowana równina,

i łagodne zbocze pagórka, na którym stoimy aż po dolinę rzeki, w dolinie biegnie także szosa, potem teren dość gwałtownie się wznosi tworząc wysoki pagórek.

Opuszczamy punkt widokowy i kierujemy się w dolinę dochodząc do drogi asfaltowej. Idziemy wzdłuż wsi w kierunku zachodnim.

b) Obserwacja zabudowań wiejskich.

Wspólnie ustalamy:

c) Kolejny punkt ( docelowy )- zachodnia część miejscowości, rozległa dolina,

na której znajduje się las.

1.Wstępna obserwacja lasu. W lesie występują drzewa iglaste i liściaste.

2.Próby odpowiedzi na pytanie:

Na czym polega ekologiczne zachowanie w lesie?

Wypowiedzi uczniów związane są z wierszem ze s. 39 podręcznika pt. „Na

skraju lasu”( utwór może przeczytać uczeń).

obejrzeć je na miejscu.

Gniazda i młode zwierzęta oglądaj cicho z oddali.

konar tak, jak leżał. Dzięki temu nie zniszczysz zwierzęcych domów.

szkodzą lasom. Nigdy nie rozpalaj ognia.

że wolno. Niektóre z nich mogą być trujące.

3.Zbieranie do jednego koszyka skarbów lasu.( W celach badawczych zbiera

się niewielkie ilości skarbów lasu, np. szyszki, żołędzie, kolorowe liście,

kawałki kory, korzenie, gałęzie itp.)

4.Zabawa dydaktyczna : Kto znajdzie najwięcej kolorów w znalezionym w

lesie skarbie.? Uczniowie nazywają barwy jesiennego lasu.

5.Rozpoznawanie drzew, krzewów, roślin zielnych. Wśród drzew

wyróżniamy dęby, sosny, klony, świerki, topole, brzozy i buki,

Uczniowie posługują się z pomocą nauczyciela kluczami do oznaczania

drzew i krzewów .

Warstwy roślinności :

* korony drzew,

* podszyt,

* runo,

* ściółka.

6.Podpatrywanie życia mieszkańców lasu.

Uczniowie praktycznie posługują się lupą, lornetka, aparatem

fotograficznym.

Żyją tutaj: wiewiórki, zające, sarny, dużo ptaków, mrówki i inne owady.

7.Słuchanie dźwięków lasu.

Wzorowe czytanie przez nauczyciela wiersza pt. „Ile głosów w lesie”?

Rozmowa nauczyciela z uczniami dotycząca treści utworu.

8.Indywidualne układanie próśb lasu.

Uczniowie podają różne propozycje haseł np.

-Nie hałasuj w lesie!

-Nie płosz zwierząt!

-Nie łam gałęzi!

-Chroń mrówki!

-Nie pal ognia!

-Nie rzucaj butelek w lesie!

-Nie zrywaj roślin w lesie!

-Nie wyrzucaj śmieci!

-Nie kalecz kory ostrymi narzędziami!

9. Nauczyciel akcentuje potrzebę ochrony przyrody.

Podsumowanie tej części lekcji będzie próba malowania zapachów lasu.

Uczniowie wykonują rysunki na kartkach za pomocą kredek.

10.Mierzenie miarką centymetrową obwodów pni drzew.

Uczniowie mają za zadanie zmierzyć obwód czterech drzew o różnej grubości na podanym obszarze i podać obwód najgrubszego i najcieńszego pnia.

Uczniowie obliczają różnicę i dokonują porównania różnicowego ( o ile grubsze ?, o ile cieńsze ? )

11.Wyszukiwanie ulubionego miejsca w lesie ( polana).

Zajęcia wg własnego pomysłu np. zabawy ruchowe, biegi, przeskakiwanie zwalonego drzewa, rzuty szyszkami do celu, zbieranie liści dębu, buka czy klonu.

12.Podsumowanie dnia i samoocena .

Na zakończenie przypominamy wyniki spostrzeżeń z obserwacji poczynionych w drodze do lasu i w lesie. Przeglądamy wykonane rysunki. Uczniowie wybierają pięć najładniejszych prac.

13.W domu: Proponujemy napisanie podziękowania dla lasu.

Literatura

J.Adamek, Podstawy edukacji wczesnoszkolne, Kraków 2000, Oficyna Wydawnicza Impuls

D.Burnie, Ilustrowany słownik szkolny- Biologia

C.Fitzsimons, Drzewa i lasy, Oficyna Panda,1992

J.Hanisz, Program wczesnoszkolnej edukacji XXI wieku klasy 1 - 3, Warszawa 1999,WSiP

A.Konieczna, E.Grodzka- Jurczyk, Kształcenie zintegrowane w klasie 3, Przewodnik metodyczny część I , Warszawa ,2001,WSiP

W.Laskowska, Rośliny borów, WSiP Warszawa, 1992

Beata Madejczyk - nauczyciel kształcenia zintegrowanego

Szkoła Podstawowa im. ppkł. Łukasza Cieplińskiego przy Zespole Szkół w Gnojnicy Woli

Adres zamieszkania

39-100 Ropczyce

Ul.Piłsudskiego 26B/16

bemadej@wp.pl

tel.0608/370 842

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III

z wykorzystaniem podręcznika Wesoła szkołaWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Sekrety wody- konspekt zajec zintegrowanych kl. III, konspekty zajęć
wprowadzenie litery k- konspekt zajęć zintegrowanych, kl. I-III
Parki Narodowe- konspekt zajec zintegrowanych kl III, konspekty zajęć
Jesienny spacer- konspekt zajec zintegrowanych kl. III, konspekty zajęć
SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE III, przedszkole, podyplomówka, wczesnoszkolna i przedszkol
Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III opracowany do realizacji projektu?ukacyjnego pt
scenariusz-tekst, Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III z wykorzystaniem prezentacji multimed
Scenariusz zajęć zintegrowanych w kl.II
Scenariusz zajęć zintegrowanych w kl.I
1430, SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE III
Scenariusz zajęć zintegrowanych.x kl 1 f (1) pierwszy, PRAKTYKI
Naszym mamom, Różności dla nauczyciela, scenariusze
Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III z wykorzystaniem metod aktywizujących JPII
Wiosna tuz, Różności dla nauczyciela, scenariusze

więcej podobnych podstron