zarządzanie6, zarządzanie ćw


Zarządzanie6

Planowanie strategiczne

Strategie ustalają pole działalności i domeny przedsiębiorstwa.

Strategie związane są z konkurencją

Strategie dotyczą otoczenia firmy oraz mocnych i silnych stron firmy

Odzwierciedlają postawy, wartości decydentów

Dotyczą całości przedsiębiorstwa

Mają wpływ na zasoby firmy

Zorientowane są na przyszłość

Etapy procesu zarządzanie strategicznego:

Misja przedsiębiorstwa

0x08 graphic
0x08 graphic

Analiza szans, zagrożeń otoczenia Analiza silnych i słabych stron przedmiotowa

1 analiza makro otoczenia 1 analiza łańcuch wartości

analiza PEST 2 analiza kluczowych czynników sukcesu

2 analiza mikro otoczenia 3 Benchmerking

0x08 graphic
analiza 5 sił portera

0x08 graphic

Wizja

opcje strategiczne

wybór opcji strategicznej

programy strategiczne

realizacja

kontrola strategiczna

(odnosi się od całości)

Logistyka wejścia- czynności związane z przygotowaniem składowaniem i przygotowaniem środków do produkcji

Operacje- czynności produkcyjne, przekształcanie, magazynowanie, kontrola, jakości

Logistyka wyjścia związana ze sprzedażą: magazynowanie, zlecenia, transport

Czynności pomocnicze- zaopatrzenie, rozwój technologii, kadra,

Infrastruktura przedsiębiorstwa- czynności związane z kierowaniem: rachunkowość, systemy informacyjne, planowanie, kontakty zewnętrzne

V sił portera

Rodzaje strategii

  1. Strategia rozwoju/ strategia ogólna

-kierunki rozwoju firmy

*penetracja

*rozwój produktu

*rozwój rynku

*dyzerfikacja

-drogi rozwoju firmy

*rozwój wewnętrzny

*rozwój zewnętrzny (alianse strategiczne, fuzje)

2. Strategia konkurencji/ strategia sektorowa

-wiodąca pozycja kosztowa

-zróżnicowanie

-koncentracja

3. Strategie funkcjonalne

-marketingowa

-finansowa

-kadrowa/ personalna

-technologiczna/ badawczo-rozwojowa

-produkcyjna

Zadanie przykład tanich linii lotniczych

Model pentagramu

Cel: niskie ceny lotów dal klientów

Sprawność: ograniczenie kosztów związanych z: sprzedażą biletów, podziałem samolotu na klasy i ich obsługą, ograniczenie kosztów związanych z przesiadkami, krótki postój na lotnisku.

Zasoby materialne: głównie samoloty, które stanowią 70% aktywów

Zasoby niematerialne: marka i pozycja rynkowa

Pozycja typ przewagi i zakres domeny

Zakres domeny:

-nabywcy: pasażerowie, dla których liczą się niskie ceny: rodziny, studenci, biznesmeni, którzy lecą na krótkie spotkania

-produkt: wąski zakres domeny, usługi przewozowe

-obszar

Typ przewagi: korzyści dla klienta niska cena, częstotliwość, bezpośrednie loty, miła obsługa straty klientów, spartańskie warunki, brak dodatkowych usług przewaga kosztowaWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Podstawy zarządzania cw 6 26 01 2008
KONCEPCE ZARZADZANIA 2008, Koncepcje Zarządzania- ĆW cz 1,2 WSAiB
3 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ćw
Rachunkowość zarządcza ćw 1
organ i zarządz (ćw )i planowanie
Podstawy zarządzania - ćw, Wszystko i nic
PODSTAWY ZARZĄDZANIA ćw 20.03.10 20, Materiały studia, Podstawy zarządzania ćwiczenia
zarządzanie13, zarządzanie ćw
zarządzanie 10, zarządzanie ćw
KONCEPCE ZARZADZANIA 2009 CZ.2, Koncepcje Zarządzania- ĆW cz 1,2 WSAiB
zarządzanie11, zarządzanie ćw
koncepcje zarzadzania cw
zarzadzanie cw sciaga 4,5(1)
zarządzanie2, zarządzanie ćw
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ćw
zarządznie9, zarządzanie ćw
Podstawy zarzadzania (ĆW) 13 04 07
2 koło zarządzanie ćw

więcej podobnych podstron